Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů

Číslo patentu: 263435

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wiedermann Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÍŠŠMMAŘAAÁ KAUTDRSKÉMIJSVĚ am ÁŠIL(54) Zařízení pro odběr ,vzorlcú Lig/celých rudných rmutůZařízení obsahuje autokláv, který je spojen se vzorkovaci nádobou teflonovou trubkou zalisovanou v tombakové haýici. Tombakcvá hadice je na jedné stranu připojena k víku autoklavu a na druhá straně k viku vzorkovací nádoby. Parní prostory autoklávu a vzarkovací nádoby jsou propojeny tlakovou trubkou s uzaviracim ventilem. Eolaměr chybu teflonové trubky V tom~ baková hadici je mezi autoklávem u vzorkovací nádobou účelně roven minimálně 90 mm. Zařízení je určeno pro odběr vnorkü 2 labcratorního maloobjemového autoklávu při kyuelém tlakovém louženi rudných rmutú.Vynález řeší zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů za zvýšené teploty a tlaku, zahrnující autokláv spojený se vzorkovací nádobou.Dosud známá zařízení pro odběr vzorků z tlakového prostoru autoklávu se omezují na mírně kyselé nebo alkalické roztoky, které nepůsobí korozivně a abrazivně na armatury a po.trubí. Rovněž je popsáno zařízení proodběr vzorků při alka lickém tlakovém loužení rudných rmutů. Tato zařízení jsou nepoužitelná pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů zvláětě uranových, jelikož toto médium silně napadá kovové části zařízení a získaný vzorek je znehodnocen korozními splodinami.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro odběr vzorků kyselých rudnýoh rmutů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že eutokláv je se vzorkovací nédobou spojen teflonovou trubkou, která je zelisována v tombakové hadici. Tombaková hadice je na jedné straně připojena k víku autoklávu a na druhé straně k víku vzorkovací nádoby. Parní prostory autoklávu a vzorkovací nádoby jsou propojeny tlakovou trubkou s uzavíracím ventilem. r Zařízení podle vynálezu je použitelná při tlakovém loužení silně kyselých rudných rmutů do teploty až 180 °C a tlaku 2,5 Mľa. Na jeho konstrukcí je použito materiálů, které odolávají silným minerálním kyselinám za zvýšených teplot a tlaků,což má za následek, že nedochází ke znehodnocení získaných vzorků korozí části zařízení.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad propojení maloobjemového laboratorního autoklávu se vzorkovací nádobou.Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů je tvořeno laboratorním autoklávem 1 spojeným se vzorkovací nádobou g teflonovou trubkou 3, zelisovenou do ohebné tombakové hadice 1. Tombaková hadice A je na jedné straně připojena k víkue 2 eutoklávu 1 a na druhé straně k víku vzorkovací nádoby g. Autokláv L i vzorkovaci nádoba g jsou vyloženy teflonovou kyvetou 2. Parní prostory Q autoklávu 1 a vzorkovaci nádoby g jsou propojeny tlakovou trubkou 1 s uzavíracím ventilem § pro přeruäení spojeni perních prostorů § a s ventilem 2 pro snížení tlaku ve vzorkovaci nádobě g. Při přerušeni spojeni parních prostorů Q ventilem § a současném snížení tlaku ve vzorkovaci nádobě g ventilem 2 dojde k přetlačeni obsahu autoklávu L nebo jeho části tlakem ned louženým médiem teflonovou trubkou 3 do prostoru vzorkovecí nádoby g, což vylučuje použití další uzavírací armetury. Výhodným provedenim vynálezu je,že poloměr ohybu teflonové trubky 3 v tombekové hadici 1 je mezi autokláven 1 e vzorkovaci nádobou g roven minimálně 90 m.Zařízení podle vynálezu je určeno především pro odběr vzorku z laboratorního meloobjemového eutoklávu při kyselém tlakovém loužení rudných rmutů, zvláště uranových.1. Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů ze d zvýšené teploty a tlaku,.zahrnujícI eutokláv spojený se vzorê kovecí nádobou, vyznačené tím, že autokláv (1) je se vzorkovaci nádobou (2) spojen teflonovou trubkou (3) zalisovanou v tombakové hadicí (4), která je na jedné straně připojena k víku autoklávu (1) a na druhé straně k víku vzorkovací nádoby (2),přičemž parní prostory (6) autoklávu (1) a vzorkovecí nádoby(2) jsou propojeny tlakovou trubkou (7) s uzavíracim ventilem2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že poloměr ohybu teflonová trubky (3) v tombekové hadici (4) je mezi autoklávem (1) a vzorkovaci nádobou (2) roven minimálně 90 mm.

MPK / Značky

MPK: G01N 1/20

Značky: kyselých, zařízení, vzorků, rudných, rmutu, odber

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263435-zarizeni-pro-odber-vzorku-kyselych-rudnych-rmutu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů</a>

Podobne patenty