Skládaná směšovací a reakční komora

Číslo patentu: 263413

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řeřicha Ladislav, Ehrenberger Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Skládaná směšovací a reakční komora pro injekční průtokově analgzy sestává z jednotlivých modulů, jejichz těla jsou z umělć hmoty se zalisovaným teflonovým jádrem se dvěma nebo třemi závitovými otvory,otvorem pro těsnění, otvorem pro přjpogení vnějších obvodů, pružným raménkem, dráukami pro sestavení aměsovací komory zaou~ nutim do držáku a drážkami pro manipulaci.-o, vynález se týká scládané směšovací a reakčuí komory stavebnicového typu s maximální variacilitou a minimálním počtom součástí.Rozvoj analytiokých metod a analytické chenie vyúsťuje v současné době v celou řadu rutinních metod, ať v klinioké bioohemii, veterinární biochenii, zemědělství, potravinářství a nebo v dalších oblastech.Průtoková injekční analyza /FIA - Flow injection analysis/ představuje v tomto směru progresivní metodu, která nalézá v současné době stále širší uplatnění. Přístnojové vybavení pro tuto metodu je stále předmětem vývoje a zdokonalovámí. Podstatnou část přístroy pro metodu FIA tvoří směšovací komora, ve které se komponenty vzorku mísí a chemicky upravují tak, aby byla získána na detćktoru kvantitatívní odozva na danou látku obsaženou ve vzorku.Tyto směšovací komory jsou řešeny jako bloky s otvory pro připojení vnějších oovodü - smyček se šroubením a těsněním. Jako materiál se používá organické sklo, jehož nevýhodou je malá chemidtá odolnost. Komora bývá řešena jako monoolok v provedení pro jeden určitý typ analyzy. Nedostatkom tohoto řešení je malá variabilita,a tím i nemožnost použití takové komory pro různé typy analyz na jednom prístroji.Tento nedos tatek řeší sklěd aná. směšovací komora podle vynalezu, jenož podstata spočíva v tom, že směšovací komoa je skládána jako stavebnice z různéno počtu modulů dvou typů. Jeden z těchto modulů je proveden jako trojoestný, druhý jako dvoucestný. Jejich kombinací lze sestavit různé varianty směšovacíoh komor podle druhu analyzy a aplikace přístroje. Oba moduly skládané směšovací komory jsou provedeny z umělé hmoty a do každého z nich je zalisuváno teflonové jádro s příslušným počtom otvorů pro připojerí vnějších obvodů. otvory obsahují vynrání pro těsnění a spojovací trubioi. Použitá umělá hmota umožňuje provedení závitových otvorů lisováním a teflonové jádro zajišťuje vysokou chemickou odolnost. Umělá hmota mimo to umožñujejednoduchou, netřískovou technologii výroby.-z Podstata řešení trojoestnéno a analogicky i dvouoestnéno modulu, je uvedena na vykrgg , přičemž tento modul je tvdřel tělem l se třemi závítovými otvory 2 pro připojaoí vnějšíoh obvodů. V těle l je zalisováno teflonové jádrog s otvorom pro těsnění 3 a otvorom pro spojovací trubici 2. Tělo komay je opatřeno pružným raménkem áina protilehlé straně drážkou Z pro upevüovecí držák g a na stranách drážkami § pro manipulaoi.Dvoucestný modul má stejné provedení, liší se pouze vynedúím jednoho z otvorů 2. .Nejjednodušší variantou provedení skládané směšovací a reakční komory je sestava dvou modulů se dvěma závítovými otvory. Tato komora pracuje tak, že dávka. vzorku v nosné kapalině je napojena na vstup prvního momxlu, dále do připojené směšovací smyčký, ze ktoré vychází po smíchání äo druhého modulu, na který je napojen detektor. Vložením libovolného počtu modulů se třemi závitovými otvory se získá možnost zapojení libovolnéno počtu reakčníoh smyček a přívedení reakčníohsměsí třetím otvorom k umožnění identifikaoe požadovąné složky vzorku.Skládaná směšovací a reakční komora pro injekční průtokové analyzy, vyznačující se tím, že sestává z jednotlivých modulů, jejichž těla /1/ jsou z umělé hmoty se zalisovaným teflonovým jádro /2/, se dvěma nebo třemi závitovými otvory /3/, otvorom /4/ pro těsnění a otvorem /5/ Dno připojení vnějších obvodů, pružným raménkem /6/, drážkou /7/ pro sestavení směšovací komory zasunutím do držáku /9/ a drážkami /8/ pro manipulaci.

MPK / Značky

MPK: G01N 1/00

Značky: komora, skládaná, reakční, směšovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263413-skladana-smesovaci-a-reakcni-komora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skládaná směšovací a reakční komora</a>

Podobne patenty