Kloubní jamka zejména pro plastiky kyčelních kloubů

Číslo patentu: 263406

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Kloubni jamka pro plastiky kyčelních klaubůKloubní jamka určená zejména pro plastiky kyčelních kloubů je qpatřena soustavou otvorü, popřípadě porú. Na vnější straně je těleso kloubní jamky opatřeno nerovnostmi tvořenými například výstupky neba rýhami. Pro další zvýšení fixace kloubní jamky je tato na vnější straně opatřenaprlcngmi výstupky, orientovanými směrem do lůzka acetabula.Vynález se týká kloubní jamky, zejména kyčelní kloubní jamky. V operační praxi začínají být u totálních kloubních náhrad používány z biologických a biomecha ických důvodů necementované kyčelní kloubní jamky. Jsou uzpůsobeny tak, že jejich fixace v pánevních kostech se provádí bud mechanicky pomocí hrotů, výčnělků, nerovnosti a podobně nebo pomocí biologických procesů, kdy je jamka držena jizvou, která se vytvořila v rýhách, nerovnostech a zářezech na medinální ploše umělé jamky. Tato jizva je poměrně nízká a proto není fixaxe jamky dostatečná.Dosud známé kloubní jamky zdokonäuje předkládaný vynález. Jeho podstata spočíva V tom, že těleso kloubní jamky je opatřeno soustavou otvorů respektive pórů. Tyto otvory mohou být v praxi tvořeny i póry použitého materiálu. Tyto otvory nebo póry mohou být vytvořeny bud přímo při technologiokém procesu výroby tohoto materiábu nebo se tyto otvory v polotovaru vytvoří dodatečně vyvrtáním, vylisováním a podobně. Otvory případně póry kloubní jamky prosůstají granulace z dřenových kostních prostorů a pod ochranou pórovité hmoty vytvoří pevnou jizvu,která se při funkci, to jest pohybu mění ve tkáně chrupavčitého charakteru. Ty to tkáně mají dvojí význam. Jednak pevně fixují implantát ke kostní s odíně, jednak umožňují skluz přilehlé komponenty částečně po organické hmotě a zaručují tak dobrou lubrikaci kloubu. Tento princip se dá využít i na všech výěnělcích,které mají možnost mechaické fixace jamky v lůžku acetábula. Tyto účinky vynálezu se dále ještě zvýši, opatří-li se povrch kloubní ja ky nerovnostmi, například výstupky nebo rýhami.Výhodou kloubní jamky podle vynálezu alobiologického typu je především to, že se užije menšího množství aloplastického materiálu, než u dosud užívaných jamek.Kloubní jamky podle vynálezu může být pro její lepší fixaci opatřena na vnějším povrchu nerovnostmi například výstupky nebo rýhami. Obzvláště dobré fizace se může dále dosáhnout tím,že se těleso kloubní jamky opatří příčnými výstupky orientovanými směrem do lůžka acetábula.Kloubní jamka podle vynálezu umožňuje dokonàejší fixaci v lůžku a rovněž lubrikace kloubu je bližší normálnímu stavu. Jsou rovněž vytvořeny podmínky pro lepší biomechanické vztahy mezi kostí a inplantátem, pro vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tim jsou dány i podmínky pro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu. Při použití kloubní jamky podle vynálezu se u acetábula odstraní pouze kloubní chrupavka s nejpovrchnější vrstvou subchondrální kosti pro umožňění růstu granulací. Tím nedojde z mechanického hlediska k narušení spodiny acetábula.Vynález je blíže vysvětlen na dvou přikladech jeho provedení pomocí připojeného výkresu, na němž obr. l představuje kloubní jamku opatřenou kruhovými otvory,na obr. je znázorněna kloubní jamky opatřená obdélníkovými otvory.Na obr. l je znázorněna kloubní jamka, jejíž těleso l je v daném případě vyrobeno z plechu z nerezavějící oceli. Toto tělese l kloubní jamky je opatřeno otvory Š kruhového tvaru. U provedení podle obr. 2 jsou tyto otvory âcbdélníkové. otvory g v tělese l kloubní jamky mohou být různého tvaru a velikosti a mohou být vytvořeny různými technologiemi. Otvory g se v tělese l kloubní jamky zhotoví například vylisováním a nebo vrtáním po jejím zhotovení. Tyto otvory g však mohou být vytvářeny již v průběhu jejího vyrábění, například při odlévání tělesa l kloubní jamky. Kloubní jamky může být zhotovena i ze sítoviny nebo z pórovitého materiálu, například z pórovité keramiky nebo z umělé hmotya Podmínkou je, aby velikost a rozložení otvorů v tělese l kloubní jamky umožnilo po její implanta« ci vytváření jizvovité a jizvovitě chrupavčité tkíně v těchto otvorech a tím i její dobrou fixaci na kostní spodině. E provedení podle obr. l je těleso l kloubní jamky opatřeno na vnější straně Ž rýhami É ve formě vystupující sítě. Namísto rýh i mohou být provedeny výstupky. U provedení podle obr. 4 je těleso l kloubní jamky opatřeno příčnými výstupky Ž, orientovanými směrem do lůžka acetábula.Při implantaci kloubní jamky podle vynálezu se lůžka pro implantát připraví běžnými operačními technikami, snesením chrupavky a otevřením prostorů v kostní trámčině, čímž se umožnívýstup granulací do otvorů respektive pőrů V jamce po její implantaci. Granulace pak vytvoří fixující jizvy, až jizvově ohrupavčitou tkáň. Podle velikosti pacienta se kloubní jamka vyrobí V několika přiměřených velikostech. Kloubní jamka podle vynálezu se dá použít nejen pro plasti ky kyčelních kloubů, ale i pro plastiku dalších kloubů.l. Kloubní jamka, zejména pro plastiky kyčelních kloubů,vyznačující se tím, že těleso /1/ kloubní jamky je opatřeno soustavou otvorů /2/.2. Kloubní jamka podle bodu l,vyznačující se tím, že těleso /l/ kloubní jamky je na vnější straně /3/ opatřeno nerovnostmi /4/,například výstupky nebo rýhami.3. Kloubní jamka podle bodů 1 a 2,vyznačující se tím, že těleso/l/ kloubní jamky je opatřeno na vnější straně/3/ příčnými

MPK / Značky

MPK: A61F 2/36

Značky: jamka, plastiky, zejména, kloubu, kyčelních, kloubní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263406-kloubni-jamka-zejmena-pro-plastiky-kycelnich-kloubu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kloubní jamka zejména pro plastiky kyčelních kloubů</a>

Podobne patenty