Robotizované zariadenie na skladanie dyhových súborov

Číslo patentu: 263177

Dátum: 11.04.1989

Autor: Orszlán Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

gązgątgąązg po ms VVYNÁLEZU 263177Autor vynálezu OROSZLÄN TIBOR ing. CSC., BRATISLAVA(54) Hobotimvani zariadenia nn Idadnnlo dyhových núborwPodstatou je to, že po oboch stranách manipulátora sú na dvoch rovnobežných drahách pohyblivo uložené dvoje sane s dvomi dvojicami zúsobnikov dýh tak, že každá dvojica je umiestnená po jednej strane manipulátora, pričom medzi zásobníkmi dýh pred manipulátorom je umiestnená prasúvacia jednotka dyhových súborov.Vynález rieši robotizované zariadenie na skladanie dyhových súborov pre tvarové i rovinné preglejky.V súčasnej dobe je známa manipulačné zariadenie na skladanie dyhových súborov s tromi zásobníkmi dýh, ktoré je vhodné len pri výrobe trojvrstvých preglejok. Pre viacvrstvé preqlejky je možné toto zariadenie použiť len za podmienky striedavého použitia uloženia dvoch druhov dýh do jedného zásobníka, napr. spodné dyhy s vrchnými. Takýto spôsob je praoný,vyžaduje ručnú operaciu naviac a v prípade omylu pracovníka, alebo zariadenia vzniká možnosť výroby nepodarkov. Kedže manipulátor musí odoberať dyhy 2 troch zásobníkov dýh je tento postup časove náročný a vyžaduje zložitý pohyb manipulátora. Ďalšou nevýhodou popíaaného zariadenia je, že za určitých podmienok uloží ako spodnú dyhu, dyhu nanesenú lepidlom, čo spôsobuje pri lisovaní v lise značné problémy, napr. prilepovanie dýh.Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje robotizované zariadenie na skladanie dyhových súborov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že zásobníky dýh sú uložené na pohyblivých saniach upravených na dvoch k rámu zariadenia pripevnených dráhach, ktorých pozdľžne osi sú rovnobežne s pozdlžnou osou presúvacej jednotky.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva V tom, že umožňuje skladať neobmedzený počet dýh dosůboru, pričom sa podstatne zvýši výkon zariadenia, čo umožňuje skrátiť lisovaci cyklus a tým dosiahnuť aj úspory tepelnej energie. Výhoda vynálezu je aj v tom, že vylučuje nebezpečenstvo uloženia dyhy s lepidlom ako prvej vrstvy a tým odstraňuje následné problémy pri lisovaní.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený bočný pohlad a na obr. 2 podorysný pohlad na zariadenie podľa vynálezu.Na ráme l medzi dvomi dvojicami zásobníkov 3 dýh je v hornej časti zariadenia zabudovaný manipulátor 3 opatrený dvomi ramenami s prísavkami Q. Na dvoch rovnobežných dráhach g pripojených k rámu l sú uložené sane 2. na ktorých sú pripevnené dve dvojice zásobníkov Q dýh,ktorých hlavnou súčasťou je vidlica A a systémová paleta §. Medzi dvojicami zásobníkov Q dýh pred manipulátorom g je umiestnená presávacia jednotka lg. Systémové palety Q naplnené dyhami łł sa nasunú na vidlice 1 zásobníkcv Q dýh. Vidlice g zdvíhajú postupne dyhy ll podľa ubúdania dýh il zo systémovej palety §. Manipulátor g odoberá z príslušného zásobníka Q dýh dyhy ll pomocou prísaviek É a ukladá ich na plošine 1 presúvacej 4 jednotky.łQ. pričom príslušný zásobník Q dýh sa presúva podľa druhu odoberanej dyhy łl pod rameno manipulátora 3 po dráhe Q. Po poskladaní dyhového súboru lg presunie presúvacia jednotka lg dyhový súbor lg do dalšieho zariadenia. zariadenie podľa vynalezu je riadené elektronicky alebo mikropočítačom.Využitie zariadenia podľa vynálezu je možné pri výrobe tvarových i rovinných preglejok vo všetkých drevospracujúcich závodoch.Robotizované zariadenie na skladanie dyhových súborov pre tvarové i rovinné preglejky pozostávajúce z rámu, na ktorom je uložený manipulátor, ku ktorému je pripevnená presúvacia jednotka s plošinou a zo zásobníkov dýh, V ktorých sú na vidliciach zasunuté systémové palety,vyznačujúce sa tým, že zásobníky (3) dýh sú uložené na pohyblivých saniach 19 upravených na dvoch k rámu (1) zariadenia pripevnených dráhach (8), ktorých pozdĺžne osi sú rovnobežne s pozdľžnou osou presúvacej jednotky (10).

MPK / Značky

MPK: B65G 59/04

Značky: súborov, skladanie, robotizované, dýhových, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263177-robotizovane-zariadenie-na-skladanie-dyhovych-suborov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Robotizované zariadenie na skladanie dyhových súborov</a>

Podobne patenty