Přípravek pro výměnu stropních žárovek

Číslo patentu: 262310

Dátum: 14.03.1989

Autori: Síkora Alfréd, Bolek Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Přĺpravek pro výměnu stropních žàrovekŘešení se týká připravku pro výměnu stropnich žárovek, zvláště v obtižně přistupných a vysoko položených prostorech. Podstata spočivá v tom, že přípravek sestává z délkově přestavitelné izolační tyče, která je na jednom konci opatřena žárovkovou objímkou s gumovým nástavcem,našroubovanou V žárovkovém závitu, jež je upevněn k izolační tyči a je vodivě spojen s kontrolní doutnavkou umistěnou v těle izolační tyče. Na druhém konci je k izolační tyčí připevněn vyměnitelný gumový keson, po jehož obvodě jsou upraveny nejméně tři vysouvatelné pružné žárovkové úchytky, tvarované do podoby hlavy žárovky,přičemž gumový keson se žárovkovými úchyty je obklopen po jeho obvodě upevněnou pružnou sičkou a v těle gumového kesonu je z jeho vnějšiho čela vytvořen otvor se spojitě se zmenšujicim průměrem, souměrný podle osy izolační tyče.vynález se týká přípravku pro výměnu stropníoh žárnvsk, zvláště V obtížně prístupných a vysoko položených prostorech.Dosud se výměna vadných žárovek všech typů, slcužicích především jako součást stropního osvětlení, zabezpečuje pomocí žebříků, lešení, které neposkytují pracovníkům dostatečnou bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z větších výšek nebo s možností úrazu elektrickým proudem. Ještě obtížněji s podstatně zhoršenými podmínkami pro bezpečnost práce se výměna žárcvek provádí V průmyslových halách. Zde se k výměně žárovek využívá například instalovaných mostových jeřábů. Kromě vysoké rizikovostí práce při nevhodné manipulaci s jeřábem, kdy může dojít k pádu pracovníka až z výšky 20 metrů, vznikají také i prostoje ve výrobě z důvodu obsaznní jeřábu. Při použití různých typů výsuvných plošin k výměně žárovek je nevýhodou jejich omezená dostupnost a přístupnost do určitých objektů nebo prostoru a malá operativnost. V důsledku práce ve výškách je dále i snížené produktivita práce, při poruše se poměrně těžce zabezpečuje kontrola napětí. Při rozbití Žárovky se obtížně demontuje z objímky osvětlovacího tělesa její závit.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny přípravkem pro výměnu stropních žárovek, zvláště v obtížné přístupných a vysoko položených prostorech, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přípravek sestává z délkově přestavitelné izolační tyče, která je na jednom konci opatřena žárow«Nou objímkou sgumovým nástavcem našroubovanou v žárovkovém závitu,který je upevněn k izolační tyčí a je vodivě spojen s kontrolní doutnavkou, umístěnou v těle izolační tyče. Na druhém konci je k izolační tyči připevněn vyměnitelný gumový keson, po jehož obvodě jsou upraveny nejméně tři vysouvatelné pružné žárovkové úchytky,tvarované do podoby hlavy žárovky, přičemž qumový keson s žárovkovými úchyty je obklopen po jeho obvodě upevněnou pružnou sítkou a v těle gumového kesonu je z jeho vnějšího čela vytvořen tvarovaný otvor se spojitě se zmenšujícím průměrem, souměrný podle osy izolační tyče.Výhoda přípravku podle vynálezu spočíva v tom, že je odstraněno nebezpečí úrazů při výměně žárovek zpúsobených pádem z výšky nebo elektrickým proudem. Přípravek lze použít ve všech výrobních, pomocných, technických i administrativních zařízeních, protože délka přípravku je měnitelná podle potřeby, a přípravek lze použít pro výměnu všech běžných typůžárovek. Při výměně žárovek, které mají jiný tvar než normální klasické Žárovky, například nové druhy sodíkových žárovek, lze použít jiného tvaru vyměnitelného qumového kesonu. Připravek umožňuje snadnou demontáž závitu z objímky osvětlovacího tělesa při rozbití žárovky a umožňuje také i rychlou a operativní kontrolu napětí v osvětlovacím tělese. Přípravek dovoluje snížit počet nutných pracovníků při výměně žárovek, zvýšení produktivity práce, odstranění prostojů jeřábů při výměnách, zvýšení časového využití výrobních agregátů a umožnění okamžité výměny vadné žárovky.Příklad konkrétního provedení přípravku pro výměnu stropních žárovek je zobrazenIzolační tyč l je na jednom konci opatřena žárovkovou objímkou Ě s kuželovým gumovým nástavcem g, našroubovanou v žárovkovém závitu É, který je šrouby 1 upevněn k izolační tyči l. žárovkový závit É je vodičem ll spojen s kontrolní doutnavkou lg, umístěnou v těle izolační tyče l. Na druhém konci je k izolační tyčí l připevněn svorkou g vyměnitelný gumový keson 3 a tři vysouvatelné pružné žárovkové úchyty 3, tvarované do podoby hlavy žárovky. Gumový keson 3 je obklopen po jeho obvodě upevněnou pružnou sítkou Ž.Gumový nástavec g slouží k vyšroubování závitu z objímky osvětlovacího tělesa při rozbití žárovky. Pomocí žárovkového závitu Q je umožněno provádět kontrolní proměřování napětí přes vodiče ll doutnavkou gg. V těle gumového kesonu Q je vytvořen z jeho vnějšího čela tvarovaný otvor se spojitě se zmenšujícím průměrem, souměrný dle osy izolační tyče l. Pružná sítka á zachycuje skleněné střepy v případě roztříštění žárovky při její výměně. Pokud gumový keson Ä po nasunutí na žárovku ji celou obejme, ztrácí tato pružná síčka Ž význam a nemusí se používat, protože skleněné střepy zústanou uvnitř gumového kesonu Q.Přípravek pro výměnu stropnĺch žárovek, zvláště V obtížné přístupných a vysoko položených prostorech, vyznačujĺcĺ se tím, že sestává z dálkově přestavitelné izolační tyče(1), která je na jednom konci opatřena žárovkovou objímkou (8) s gumovým nástavcem (9),našroubovanou V žárovkovém závitu (6), který je upevněn k izolační tyčí (1) a je vodivě spojen s kontrolní doutnavkou (10) v těle izolační tyče (1), a na druhém konci vyměnitelným gumovým kesonem (3), po jehož obvodě jsou upraveny nejméně tři vysouvatelné pružné žárovkové úchyty (4), tvarované do podoby hlavy žárovky, přičemž gumový keson (3) se žárovkovými úchyty (4) je obklopen po jeho obvodě upevněnou pružnou síčkou (5) a v těle gumového kesonu(3) je z jeho vnějšího čela vytvořen tvarovaný otvor se spojitě se zmenšujícim průměrem,soumérný dle osy izolační tyče (1).

MPK / Značky

MPK: H01K 3/32

Značky: výměnu, stropních, žárovek, přípravek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-262310-pripravek-pro-vymenu-stropnich-zarovek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přípravek pro výměnu stropních žárovek</a>

Podobne patenty