Míchadlo krystalizátoru

Číslo patentu: 259485

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) pnmašeno som as A c 13 r 1/02(40) Zveřejněno 15 uz as uñmmnmuuu (-15) Vydáno 14 04 89unwynáhzu KUČERA STANISLAV inq. CSC., HRADEC KRÄLOVÉÚčelem řešení je získat větší teplosměnnou plochu ve vertikálnim krystalízátoru. Podstata řešení spočivá v tom, že míchadlo je opatřeno střídavě rámovými míchacimi elementy a čepovými michacími elehenty. 259485vynález se týká míchadla krystalizátoru, zejména ve vertikálnim krystalizátoru používaném pro krystalizaci látek, především V oukrovarníckém průmysluV curkovarnickém průmyslu se užívají vertikální chladící krystalizátory opatřené trubkoVými teplosměnnými patry. Do prostoru mezi jednotlivými patry zasahují svým míchacim účinkom míohací elementy umístěné na otáčivém hřídeli michadla. Míchaci element, používaný ve vertikálnich krystalizátorech bývá koncipován do tvaru rámového míchadla. Montáž tohoto michaoího elementu vyžaduje přístup do všech prostoru mezi trubkovými teplosměnnými patry.Použití rámového michaciho elementu vylučuje ve svých důsledcíoh možnost zabudovat v aparátu dostatečně velikou teplosměnnou plochu, potřebnou k dosaženi požadované intenzityUvedený nedostatek odstraňuje uspořádání míchadla podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že michadlo je tvořeno rámovými míchacími elementy, mezi které jsou vloženy čepové míchací elementy.Použití čepových mĺchacích elementů umožňuje snlžit rozteč sousedních trubkových teplosměnných pater, omezujicích prostory, do kterých zasahuji čepové michaoí elementy na polovinu i vice.Použití míchadla krystalizátoru podle vynálezu umožňuje umístit v krystalízátóru vice pater. Tim se získá větší teplosměnnâ plocha a aparát je potom výkonnějši.Na připojeném obr. je znázorněn příklad použití míchadla krystalizátoru podle vynálezu, přičemž obr. je rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizätoru.Podle tohoto obr. je krystalizátor tvořen nádobou l krystalizátoru. V nádobě krystalizátoru je umistěno míchadlo 3 krystalizátoru, tvořené poháněným otáčivým hřídelem 3 opatřeným rámovými míchacími elementy 1 a čepovými míchacími elementy Q, zasahujícimi do prostorů mezi trubkovými teplosměnnými patry É, která jsou mezi sebou propojena spojovacím potrubím 1. Spodní trubkové teplosměnné patro 5 je opatřeno vstupem g, horní trubkové teplosměnné patro É výstupem g. Nádoba l krystalizátoru je opatřena vstupem lg a výstupem ll.Za provozu krystalizátoru vstupuje krystalizujíci směs, například cukrovina, do nádobyl ktystalizátoru vstupem lg, postupuje nádobou l krystalizátoru, zaplněnou cukrovinou gravitačním tokem dolů k výstupu ll, kterým krystalízátor opouští. Krystalizátorem prochází jednotlivými trubkovými-teplosměnnými patry É teplosměnné médium, většinou voda, která vstupujedo spodního trubkového teplosměnného patra 5 vstupem g, postupně protéká trubkovými teplosměnnými patry É a spojovacím potrubim 1 až do horního trubkového teplosměnného patra §, odkud vytéká výstupem Q. Postup teplosměnného média trubkovými teplosměnnými patry Q může probíhat též opačným směrem. Při průtoku jednotlivými teplosměnnými patry É je cukrovina temperována, zatimco v ptostorech mezi trubkovými teplosměnnými patry É je rámovými míchacími elementy 3 a čepovými míchacími elementy 5 homogenizována. Takovýto postup cukroviny krysta lizátorem vede k dodatečné krystalizaci sacharôzy obsažené V matečném sirobu cukroviny.Míchadlo krystalizátoru je určeno pro krystalizátory užívajíci teplosměnných ploch ve tvaru trubkového patra. V potravinářském průmyslu to jsou především krystalizátory se řízenou teplotou ochlazování, případně ohříváni cukrovin. obdobné užití se může vyskytnout i v průmyslu chemickém a farmaceutickém.3 259485 P R E D M E T V Y N A L E z U Míchadlo krystalizâtoru, tvořené poháněným otáčivým hřídelem a michacimi elementy, které je umístěno v nádobě krystalizátoru, opatřené trubkovýňi teplosměnnými patry, vyznaču~ jíci se tím, že michadlo (2) je opatřeno rámovýmí míchacímí elementy (4), mezi které jsouvloženy čepové michaci elementy (5).

MPK / Značky

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, míchadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259485-michadlo-krystalizatoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Míchadlo krystalizátoru</a>

Podobne patenty