Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(-10) Zveřejněno 15 oz se únAoPnovYMALEzv (45) Vydáno 14 04 89.-ulnr vynálvzu KUBÍČEK KAREL RNDr. CSc., LITVINOV, JANÄČEK LEOŠ ing. csc., MOST,, ROSENTHAL JAKUB, JQREMENÁK LUBOMIR ing., OHÄŇKA VLASTIMIL ing.,VAŠINA JAN ing., LITVÍNOV ,(54) Způsob aktjvace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnost sorbovaných organických látok .Způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organiçkých látek do 15 S hmot.v inertni atmosféře v rozmezí teplot 773 až 973 K po dobu 2 až 6 hodin při minimálnim prosazení inertní atmosféry.vynález se týká způsobu aktivace a reaktivace hydroxidu a/nebo oxidu hlinitého za pří tomnosti sorbovaných organických látek.V současné době se aktivace a reaktivace hydroxidu a oxidu hlinitého provádí v oxidační atmosféře, kdy se do inertní atmosféry, tj. nejčastěji dusíku nebo oxidu uhličitého přidává postupně vzduch tak, až se dusik nebo oxid uhličitý°zce 1 a nahradí vzduchem. Aktivace se provádí v rozmezí teplot 773 až 973 K po dobu 2 až 6 hodín. Výhodou takového postupu aktivace a reaktivace je dokonalé odstranění případně přítomných zbytků doprovodných látek z preparace(inonty NO , CH 3 C 00 aj.) a 2 provozního nasazení (zejména polymerní uhlíkaté látky). Nevýhodou tohoto postupu je pak silné sintrováni krystalků, kdy měrné povrchy neüměrně klesají na cca 60 až 70 hodnoty povrchu původního oxidu hlinitého, jež znemožñuje prakticky vícenásobnou reaktivací a potlačuje účinnost oxidu hlinitého při použití v hlubokém dosušováníPro sorpci organických útek se V současné době používá hlavně aktivní uhlí, jež vyniká extrémně vysokou sorpčni kapacitou nevýhodou aktivního uhlí je však velmi nízká mechanickápevnost, která snižuje jeho životnost při provoznim nasazení.Podle uvedeného vynálezu byl nalezen optimalizovaný způsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek spočívajíci v tom, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných organických látek do 15 hmot. se reaktivuje v inertni atmosféře v rozmezí teplot 773 až 973 K po dobu 2 až 6 hodin při minimálním prosazení inertníTepelným zpracováním v inertní atmosfére dochází k rözkladu organických látek za vzniku částečně zauhlikovaného oxidu hlinitého typu C-A 1203 adsorbentu, kde přítomný uhlík podmlňuje vysokou účinnost pro zachycování organických látek a navíc vykazuje vysokou mechanickou pevnost. Tento nosič může pro svou vysokou afinitu vůči organickým átkám v řadě procesůsuhstituovat aktivní uhlí, přičemž vykazuje delší životnost.Na přiložených výkresech je znázorněna na obr. 1 kinetika termické aktivace oxidu hlinitého s 8,25 hmot. uhlíku V inertni atmosféře při teplotách 1 - 573 K, z - 673 K, Q - 773 K, 4 - 873 K, 5 - 973 K a dokumentuje relativní hodnoty měrných povrchu u vzorku aktivovanýchNa obr. 2 závislost relativního obsahu uhlíku na podmínkách aktivace oxidu hlinitého s 8,25 hmot. uhlíku v inertni atmosféře při teplotách l - 573 K, 3 - 673 K, Ä - 773 K,4-B 73 K,§-973 K.V obrázcích S je specifický povrch aktivované aluminyso zauhl. je specifický povrch zauhlíkované aluminy CO je obsah uhlíku v aktivované aluminěC 0 zauhl. je obsah uhlíku v zauhlíkované aluminěZpůsob aktivace a reaktivace hydroxidu nebo/a oxidu hlinitého s obsahem sorbovaných organických látek, vyznačený tím, že oxid hlinitý s obsahem adsorbovaných organických látek do 15 hmot. se reaktivuje v inertni atmosféře v rozmezi teplot 773 až 973 K po dobu 2 až 6 hodin při minimálnim prosazení inertní atmosféry.

MPK / Značky

MPK: B01J 20/34

Značky: aktivace, reaktivace, hlinitého, způsob, oxidů, organických, sorbovaných, látek, přítomnosti, hydroxidů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-259469-zpusob-aktivace-a-reaktivace-oxidu-a-nebo-hydroxidu-hliniteho-za-pritomnosti-sorbovanych-organickych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace a reaktivace oxidu a/nebo hydroxidu hlinitého za přítomnosti sorbovaných organických látek</a>

Podobne patenty