Zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv

Číslo patentu: 258795

Dátum: 16.09.1988

Autori: Beránek Vladimír, Štekl Miloslav, Svoboda Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr. Po PIS VYNÁLEZ u 2537954/(54 D zapojení vontilâtorových motorů pro chlazení trnkčnlch motorú elektrických IokomotivŘešení se týká zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv s třemi ventilátorovými motory,z nichž každý je určen ke chlazení dvou trakčních motorů jednoho podvozku. Podstata zapojení spočíva v tom, že ke společné první napájecí svorce jsou připojeny dva základní obvody,z čehož první pojistka a ovládací stykač jsou pro oba obvody společné. Za potenciálni spoj mezi prvním motorem a odporom je zapojena katoda první oddělovací diody a anoda první oddělovací diody je připojena na potenciální spoj mezi motorem a druhou oddělovací diodou. Dále na tento potenciálni spoj je přípojen stykač, jehož druhý pól je zapojen na společnou druhonnapájecí svorku, přičemž z napájecí svorky je dále vytvořena propojka přes druhou pojistku a stykač na potenciálni spoj mezi druhou oddělovací diodou a třetím motorem.vynález se týká zapojení ventilátorových motorü pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv.Pro větrání trakčních motorů u elektrických šestinápravových lokomotiv se používá systému ventilace, kde vždy dva trakční motory jsou větrány jedním motorventilátorovým soustrojím. Spouštění ventilátorů se uskutečňuje okamžitě, jakmile lokomotiva začne pracovat trakčním výkonem, anebo ještě i na přípravnem stupni. Ventilátory při tomto systému ventilace pracují plným výkonem od prvního do posledního regulačního stupně. Tento způsob ventilace trakčních motoru není ekonomický, nebot ventilační výkon není závislý na potřehném chladicím výkonu pro trakční motory a dochází k plýtvání elektrické energie.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv s třemi ventilátorovými motory, z nichž každý je určen ke chlazení dvou trakčních motorů jednoho podvozku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke společné první napájecí svorce jsou připojeny dva základní obvody. Prvý obvod, napájený z první svorky, tvoří v sérii zapojená první pojistka, ovládací stykač, prvý ventilátorový motor,omezovací odpor a druhá napájecí svorka. Druhý obvod, tvoří v sérii zapojená první pojistka,ovládací stykač, druhý ventilátorový motor, druhá oddělovací dioda, třetí ventiĺátorový motor a druhá napájecí svorka.za potenciální spoj mezi prvním ventilátorovým motorem a odporem je zapojena katoda první oddělovací diody a anoda této diody je připojena na potenciálni spoj mezi druhým ventilátorovým motorem a druhou oddělovací diodou. Dále na tento potenciálni spoj je připojen stykac,jehož druhý pól je zapojen na druhou společnou napájecí svorku, přičemž z první napájecí svorky je dále vytvořena propojka přes druhou pojístku a stykač na potenciální spoj mezi druhou oddělovací diodou a třetím ventilátorovým motorem.Výhodou zapojení ventilátorových motorů podle vynálezu je, že toto zapojení pracuje s daleko menšími nároky na spotřebu elektrické energie. Doba zapnutí ventilátorových motorů za určité časové období se podstatné sníží, čímž dochází také k prcdloužení životnosti ventilátorových motorů. Zapojením ventilátorových motoru podle vynálezu dochází ke zlepšení podmínek práce trakčních motorů. nebot trakční motory pracují v lepším tepelném režimu, což se projevuje zlepšením komutace, snížením opotřebení komutátorü a zvýšení životnosti izolace. Dále se snížení ventilace příznivé projaví V omezení hlučnosti na stanovišti lokomotivy a tím i zlepšení pracovních podmínek obsluhy lokomotivy.zapojení ventilâtorových motoru pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv je achcmaticky znázorněno na připojeném vyobrazení.Ke společné první napájecí svorce l jsou pripojeny dva základní obvody. První obvod napájený zo svorky Ä tvoří v sérii zapojená pojistka El, ovládací stykač gl, ventilátorový motor gł, omezovací odporník gł a druhá napájecí svorka g. Druhý obvod napájený ze svorky l tvoří v sérii zapojená pojistka El, ovládací stykač gl, ventilátorový motor gg, oddělovací dioda gg, ventilátorový motor E 3 a napájecí svorka g. Pojistka El a ovládací stykač gł jsou pro oba obvody společné. Za potenciální spoj mezi motorem gł a omezovacím odporem gl je zapojená katoda první oddělovací diody yl a anoda první oddělovací diody gł je připojena napotenciální spoj mezi druhým ventilátorovým motorem gg a druhou oddělovací diodou gg.Na tento potenciálni spoj je dále připojen stykač gg, jehož druhý pól je zapojen na spoločnou druhou napájecí svorku 3, přičemž z první napájecí svorky l je dále vytvořena propojw ka přes pojistku gg a stykač 5 na potenciálni spoj mezi oddčlovací diodou gg á třetím venti-. látorovým motorem mg.zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv Š třemi ventilátorovými motory podle vynálezu pracuje tak, že používá částečně řízení ventilace v závislosti na trakčním výkonu elektrické lokomotivy. 1Ventilační stupně jsou tyto 1. bez ventilace, při nizkém výkonu lokomotivyZ. se sníženou ventilací, při které pracují ventilátorové motory gg, gg v sérii a .ventilátorový motor gł s omezovacím odporem Bł. 3. s plnou ventilací, při plném výkonu elektrické lokomotivy.Při prvém stuphi ventilace není sepnut žádný ze stykačú gl, gg, gg. Při druhém stupni ventilace, kdy se jedná o sníženou ventilaci, sepne stykač gl, čímž obdrží napájecí napětí z napájecí svorky l, přes ovládací stykač gl, první ventilâtorový motor gł se zařazeným omezovacím odporem gl. současně obdrží také napájecí napětí druhý ventilátorový motor gg a přes oddělovaci diodu gg i třetí ventilátorový motor ggPři třetím stupni ventilace, s plnou ventilací při plném výkonu lokomotivy, dojde k sepnutí stykačů gg a §§, čímž se docílí toho, že všechy tři ventilátorové motory El, gg,gg pracují na plné svorkově napětí a tudiž plným ventilačním výkonem. Stykače 53 a 53 jsou ovládány nadproudovým relé, zařazeným v trakčním obvodu lokomotivy.zapojení ventilátorových motoru podle vynálezu je zvláště vhodné pro klasické šestinápravové elektrické lokomotivy.zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv s třemi ventilátorovými motory, z nichž každý je určen ke chlazení dvou trakčních motorů jednoho podvozku, vyznačené tim, že ke spolené napájecí svorce (1) jsou připojeny dva základní obvody, přičemž prvý obvod tvoří v sérii zapojená první pojistka (F 1), ovládací stykač(K 1), první ventilátorový motor (M 1), omezovaci odpor (R 1) a druhá napájecí svorka (2), druhý obvod tvoří v sérii zapojená první pojistka (F 1), ovládací stykač (K 1), druhý ventilátorový motor (M 2), oddělovací dioda (U 2), ventilátorový motor (M 3), a druhá napájecí svorka(2), dále za potenciálni spoj mezi prvním ventilátorovým motorem (Ml),a omezovacím odporem(R 1) je zapojena katoda první oddělovací diody (U 1) a anoda první oddělovaci diody (U 1) je připojena na potenciálni spoje mezi druhým ventilátorovým motorem (M 2) a druhou oddělovací diodou (UZ) a dále na tento potenciálni spoj je připojen stykač (K 2), jehož druhý pól je zapojen na spoločnou druhou napájecí svorku (2). přičemž z napájecí svorky (1) je připojena přes druhou pojistku (F 2) a třetí stykač (K 3) na potenciálni spoj mezi druhou oddělovací diodou (UZ) a třetím ventilátorovým motorem (M 3).

MPK / Značky

MPK: B60K 11/06

Značky: zapojení, lokomotiv, trakčních, ventilátorových, motorů, elektrických, chlazení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-258795-zapojeni-ventilatorovych-motoru-pro-chlazeni-trakcnich-motoru-elektrickych-lokomotiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv</a>

Podobne patenty