Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) .i Vaiivé uložení řetězu zanáěečů víoaproälupníhoValivé uložení má jednotlivé články řetězu vybavení Walivými ložiaky umiatěnými atřídavě na bočníoh stěnšch článku. Na Vnějším kroužku ložiska je vyhloubena drážka probíhsjící po celém obvodu. k němuž je připojen nastříkáním prstene z glastioká hmoty. uložení je zejména nouzitelné u víceprošlupních tkacíoh strojů.Vynález se týká valivého uložení řetězu zanaěečů víceproělupního tkacího stroje. . V íŘetěz zanašečů tvoří značně důležitou část víceprošlupního tkacího stroje. Jednotlivé články tohoto řetězu,a tím I celýřetěz se pohybuje poměrně velkou rychlostí po oválné dráze aunáší zanaěeče protahující zatkávaný textilní útek postupně se zvedající osnovou Uložení každého článku řetězu je dosudprovedeno pomocí valiyýoh ložisek, na jejichž vnější kroužekbyl nalisován kroužek z různých plastických hmot. Proti pootá čení byl tento kroužek zajištěn kolíky procházejícími rovnoběžně s osou otáčení ložiskaa Nevýhodou pąmaného uložení je defor-4mování vnějšího kroužku ložiska způsobené ko 1 íky,4 nesoudržnost nalisovaného kroužku z plastické hmoty s vnějším kroužkem 1 o 4 žiaka. fi náběhu do kruhové části dráh dochází k strženíUvedené nevýhody odstraňuje uložení řetězuzanašečů podle pvynálezu. Každý článek řetězu je opatřen valivými ložiàkyçumístěnými vnitřními kroužky střídàvě po obou bocích článku a odvalujícími se vnějšímikroužky po oválné dráhe řetězu zanáäečů. Podstata gynálezu je V tom, že na vnějším kroužku ložiska je vyhloubena drážka probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo podstatné snížení hlučnostipři provozu a tlumení vibrací článků řetězu zanašečů. 255944- 2 Valivě uložení podle vynálezu je znázorněno na výkresy. Na obr. 1 je nárysný pohled na jeden z článků řetězu, na obr. 2 je boční průřez tímto článkem.Článek 1 řetězu zanašečů je opatřen valivými ložisky upevněnými vnitřními kroužky g čepy 1 střídavě po obou bočních stěnách článku 1 Na každém vnějším kroužku 1 ložiska je vyhlouv bena drážka 2 která prochází po celém obvodu vnějäího kroužku Á. K tomuto obvodu je připojen prstenec Q z plastické hmoty,nejvhodněji z polyamidu. Vnější okraj prstence § přesahující přes vnější okraj vnějšího kroužku A je spojen svou vnitřní mezikruhovou plochou s čelem 1 tohoto vnějšího kroužku 1. Prs» tenec Q se odvaluje spolu s vnějším kroužkem 1 jako celek po oválné dráze § řetězu zanašečů. Spojení ýnějšího kroužkú 1 s prstencem Q je provedeno vstřikovým-litím ve speciální formě. .1. Valivé uložení řetězu zenašečů víceprošlupního tkacího stro- l je, s velivými ložisky umístěnými vnitřními kroužky střídavě po obou bocích každého článku řetězu a odvalujícímí se vnějšími kroužky po oválne dráze řetězu zanašečů, vyznačené tím,že na vnějším kroužku (4) ložiska je vyhloubena drážke (5). probíhející po celém vnějším obvodu, na který je připojen vstřikovým litím prstenec (6) z plastické hmoty, například z polyamidn. V A L2. Valivé uložení podle bodu 1, vyznačené tím, že vnější okraj prstence (6) je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k čelu (7) vnějšího kroužku (4) ložiska.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: uložení, stroje, valivé, řetězů, víceprošlupního, zanašečů, tkacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255944-valive-ulozeni-retezu-zanasecu-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty