Zařízení pro měření teploty šicí jehly

Číslo patentu: 255675

Dátum: 15.03.1988

Autori: Střechovský Jiří, Marek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálczu STŘECHOVSKÝ JIŘI ing. , MAREK JIŘÍ RNDLCSC., BRNO(54) Zařízení pro měření teploty šicí ieh|yZařízení pro měření teploty šici jehly obsahuje termočlánek, vytvořený přímo na šicí jehle v místě ouška. vývody termočlánku jsou připevněny k šicímu mechanismu šici jehly a jsou spojeny přes svorkovnici prostřednictvím elektrických vodičü k elektrickému vyhodnocovacimu zařízení. Zařízení pro měření teploty šici jehly za provozu je využitelné V textilním průmyslu.Vynález se týká zařízení pro měření teploty šicí jehlý. Výkon průmyslových šicích strojů při vysokých obrátkách je limitován maximální teplotou, kterou snese šicí nit, zejména pak šicí nit z méně odolného syntetického vlákna. Pomocí vhodných masticích prostředků či použitím různé nitě lze ohřátí nitě za provozu nad teplotu šitého materiálu významně omezit, a tak zvýšit kvalitu stehů či Zvýšit produkci Šicího stroje. Problémem Však stále zůstává určit přesně tepotu šicí jehly během šití.Nejstarší způsob měření teploty šicí jehly je založen na rychlém přiložení miniaturního teplotního čidla, například termočlánku, ke hrotu jehly ihned po skončení šití. Vzhledem k malému rozměru jehly, malé tepelné kapacitě a kruhovému prüřezu jehly je přenos tepla z jehly do čidla velmi nedokonalý.V poslední době se k měření teploty šící jehly užívá zařízení, jehož základem je radiační bezdotykový teploměr. Infračervený zářivý tok emitovaný jehlou je však závislý na rozměrech a hlavně pak na emisním součiniteli jejího povrchu. Vzhledem k tomu, že Z technologických důvodů musí být jehla hladká, bývá povrch jehly chromován, přičemž emisní součinitel povrchu jehly nepřevyšuje 0,2. Tato velmi nízká hodnota je značnou nevýhodou popsaného zařízení,neboč 80 3 zářivé energie z okolí, kterou v podstatě nelze vyloučit, se na povrchu jehly odrazí a vstupuje do optické části radiaćního teploměru společně s užitečným signálom. I když se úzkostlivým a nákladným cejchováním a vytvořením zvláštních podmínek podaří chybu způsobenou odrazom snížit, zůstává zde proměnnost vlastního užitečněho signálu, nehoř emisní součinitel jehly se při šití v důsledku změn tlouštky a složení preparačních nánosů neustále mění.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro měření teploty šicí jehly podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na šicí jehle je v místě ouška vytvořen termočlánek, jehož vývody jsou přípevněny k šicímu mechanismu šicí jehly a jsou připojeny přes svorkovnici pomocí elektrických vodičů k elektrickému vyhodnocovacímu zařízení.Výhodou zařízení podle vynálezu je vysoká přesnost měření a zejména jednoduchost celého zařízení v porovnání s nákladným zařízením na princípu radiačního teploměru. Velmi důležitá je i okolnost, že zařízení není nutno cejchovat. vynález a další jeho výhody a význaky jsou bliže vysvětleny v popise příkladného provedení, znázorněného na výkrese.Základom nového zařízení je termočlánek Ä vytvořený napařením kovů např. měč, konstantan přímo V oušku jehly 3. Napaření kovů je provedeno na sériové vyrâběné jehle g před její konečnou povrchovou úpravou chromováním. vývody jsou také napařeny na těleso jehly 3 a v hor níčásti jsou vyvedeny objímkami na svorkovnici 3 a mimo stroj.Termočlánek l je napařen na stěnách oka jehly, nebot právě zde dochází k relativnímu pohybu šicí nitě Q vzhledem k šicí jehle g. Šicí jehla g-je připevněna k šicímu mechanismu Q, například k těhlici, kterou přivádí klikový mechanismus 1 do kmítavého pohybu. Na těhlici je pŕipevněna spojovací destička, respektive svorkovnice Q nebo objímka, pohybující se současně se šicí jehlou g. Ve svorkovnici Ě jsou oba termočlánkové vývody tvořící srovnávací konce Q termočlánku lpřipojeny pomocí vícežilových elektrických vodičů lg a ll ve tvaru pružin k vyhodnocovacímu zařízení lg. Při měření teploty šicí jehly g za provozu pak termočlánek l nekoná vůči jehle žádný relativní pohyb a proto se nepoškodí. Termočlânek l může být našicí jehle 3 vytvořen také např. galvanickým nanesením potřebných kovů.Elektrické vodiče lg a ll, které absorbují vibrace, jsou odpružené, relativně robustní a navíc vícežilové, takže jejich životnost pro daný účel je dostatečná. V případě potřeby lze je snadno vyměnit. Pokud chceme měřit absolutní teplotu šicí jehly g, budou elektrické vodiče lQ a ll rovněž tvořeny termočlánkovými materiály a to stejného složení jako materiály vytvoreného termočlánku l. Jednodušší a levnější je však měření relativní, to je měření ohřátí šicí jehly 2 nad teplotu okolí, na které se za provozu nachází i svorkovice g. Elektrické vodiče lg a ll jsou pak stejného složení. Ve svorkovnicí § se V tomto případě odečitátermonapětí přislušné teplotě okoli a eąektrické vyhodnocovaci zařízení łg měři pouze ohřáti,které je na teplotě okolí nezávislé.Provedeni teplotního čidla tímto způsobem umožňuje měřit teplotu přímo v oušku jehly. Vzhledem k malým hmotám jehly i termočlánku se dá měřit teplota okamžitě v cyklu šití, bez dopravniho zpoždění. Nevyžaduje žádné mechanické úpravy jehly, které jehlu zeslabují, mění její odpor při šití nebo snižuji pevnost a zkresluji teplotni poměry v jehle. Na jehle upravené dle přihlášky vynálezu je možno provádět povrchové úpravy stejné jako na sériové vyráběných jehlách.zařízení pro měření teploty šicí jehly za provozu podle vynálezu je využitelné v tex tilnim průmyslu.Zařízení pro měření teploty šicí jehly, vyznačujíci se tím, že na šici jehle (2) je v místě ouška vytvořen termočlánek (1), jehož vývody jsou připevněny k šicímu mechanismu(6) šicí jehly (2) a jsou připojeny přes svorkovnici (8) pomocí elektrických vodičů (10,11) k elektrickému Vyhodnocovacimu zařízení (12).

MPK / Značky

MPK: D05B 85/00

Značky: zařízení, šicí, měření, jehly, teploty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-255675-zarizeni-pro-mereni-teploty-sici-jehly.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro měření teploty šicí jehly</a>

Podobne patenty