Snímač přítomnosti předmětů

Číslo patentu: 253118

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bůžek Jindřich, Poloch Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynílezu BÚŽEK JINDŘICH, POLOCH JAN, OSTRAVAÚčelem je vyřešeni spolehlivá bezdotykové indikace předmětu, zejména v prašném prostředí. Uvedeného účelu se dosáhne tak,že těleso snímače se propojí s přívodním potrubím. Toto těleso snímače je opatřeno tryskou tvaru mezikruži se středovou trubicí, jež je propojena potrubĺm 5 prostorem pod membránou pouzdra, ve kterém je upevněn nad membránou mikrospínač.vynález se týká snímače prítomnosti předmětů, zejména elektricky nevodivých a magnetických a řeší spolehlivou bezdotykovou indikaci těchto předmětů zejména V prašném prostředílDosud jsou používaný bezdotykové snímače pracující na principu Dptoelektrických prvků se světelným zdrojem nebo snímače , jenž indikují přítomnost předmětů např. na základě změny magnetického pole. Jejich společnou nevýhodou je to, že jej nelze použít v prašném prostředí ke snímaní průměru řezného nebo brusného kotouče z keramických materiálů. K tomuto účelu se používají snímače kapacitní, reaqující na změnu kapacity prostředí rozladěním vestavěného oscilátoru nebo snímače ultrazvukové s vysílačem a přijímačem ultrazvuku a vyhodnocování aparaturou. Jejich nevýhodou je jejich poměrně značná složitost.Uvedené nevýhody odstraňuje snímač přítomnosti předmětů podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořen tělesem snímače, které je propojeno s přívodním potrubím a které je opatřeno tryskou tvaru mezikruží se středovou truhicí, jež je propojena potrubím s prostorem pod membránou pouzdra, ve kterém je upevněn mikrospínač, jenž je uspořádán nad membránou.Výhodou snímače podle vynálezu je jeho jednoduchost a spolehlivost funkce i v prašném prostředí při nepatrné spotřebě tlakového vzduchu.Na priložených výkresech je schematicky V řezu znázorněno příkladné provedení snímače předmětu podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkový pohled, na obr. 2 je částečný pohled s naznačeným prouděním vzduchu 2 trysky bez přítomnosti předmětu a na obr. 3 s prouděním vzduchu za přítomnosti předmětu.Snímač přítomnosti předmětů v příkladném provedení podle vynálezu je tvořen tělesem ł snímače, které je z boku propojeno pŕívodním potrubím g a které je opatřeno tryskou 3 tvaru mezikruži se středovou trubicí 3, jež je propojena hadicí 5 s prostorem É pod memhránou 1 pouzdra §, ve kterém je nad membránou 1 upevněn mikrospínač 2, k memhráně 1 je připevněn doraz ll opatřený tlačnou pružinou lg, která je jedním koncem opřena o stěnu pouzdra Q a druhým o membránu 1.Proud vzduchu, vycházející mezikruhovou tryskou Q na čele tělesa l snímače vytváří ve středové trubici 3, propojené potrubím § s prostorem É pod membránou 1, pouzdra g podtlak takové velikosti, že membrána 1 překoná sílu tlačné pružiny lg a doraz ll, jenž je pevnou součástí membrány 1, vypne mikrospínač Q, a to V tom případě, není-li před čelem snímače l v dostatečně vzdálenosti přítomen předmět a úhel alfa kužele vystupujícího proudu nepřesáhne 30 °. V případě, že proud vzduchu z trysky g narazí na předmět ve vzdálenosti 3 shodné nebo menší, než činí průměr Q středové trubice i, obráti se zčásti jeho směr o 1300 do středové trubice 3, Ve které se změní podtlak V přetlak, jenž společně s tlakem pružiny lg prostřednictvím membrány 1 a dorazu ll sepne mikrospínač 2, zapojený do elektrického obvodu.Snímač přítomnosti předmětů sestávající z tělesa snímače vyznačený tím, že těleso (1) snímače je na boční straně opatřeno přivodním potrubím (2) a na čele tělesa (1) snímače je vytvořena tryska (3) tvaru mezikruží se středovou truhicí (4), jež je propojena potrubím (5) s prostorem (6) pouzdra (B) pod membránou (7), přičemž V prostoru (B) nad membránou (7) je upevněn mikrospínač (9).

MPK / Značky

MPK: G01L 23/00

Značky: snímač, předmětů, přítomnosti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-253118-snimac-pritomnosti-predmetu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Snímač přítomnosti předmětů</a>

Podobne patenty