Způsob výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselin C 18-22

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY( ) Způsob výroby práškových pracích prostředků5 regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselín C 1822Způsob výroby práškových detergentůs regulovanou pěnivostí pomocí dalších nasycených mastných kyselín. Podstatou řešení je aplikace nasycených mastných kyselín Cla až Czzdo koncového a/nebo poloproduktového mísíče ve směsi s neionogennim tenzídem v hmotnostním poměru lzl až 10, v tekutém stavu, při teplotě 45 až B 5 DC. Hlavni výhody spočívají v bezproblémovém, energeticky nenáročném homogenním zapracováni inhibitoru pěnivosti do práškových produktů.vynález se týká způsobu výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselín C 1822.Převážná většina současné světové produkce pracích prostředků je vyráběna s regulovanou pěnivostí umožňující aplikaci detergentú v bubnových pračkách. Je popsána řada látek používaných jako ínhibítorů pěnivosti, např. vyšší alkoholy, vosky, oleje, speciální neionogenní tenzidy, deriváty melamínu, alkylestery kyseliny fosforečné, silikonové odpěňovače. K nejužívanějším odpěňujícím látkám však patří mýdla vyšších nasycených mastných kyselín, protože jsou surovinově a ekonomicky dostupná a jejich odpěňující účinek j nezávisí na době skladování. Práškové detergenty s jejich obsahem se vyrábějí tak, že uvedená mýdla Qsou obsažena v násadě sušeného produktu, resp. poloproduktu, nebo se zpracovávají nástřikem ve formě mastných kyselín za současné neutralizace roztokem Na 0 H pomocí dvoulátkovó trysky nebo tzv. suchou neutralizaeí mastných kyselín, tj. nástřikem kyselín na alkalicky reagující práškový materiál, např. sodu. Nevýhodou těchto výrobníoh způsobů je obtížná homogenní zapracovatelnost diskutovaného inhíbítoru pěnívosti. V případě aplikace mýdel vyšších mastných kyselín do násady pro sušení dochází ke zvýšeníviskozity násady, což se negativně projevuje v energetické náročnosti výroby. Při nástříku mastných kyselín za současné neutralizace roztokem NaOH pomocí dvoulátkové trysky dochází k tvorbě mýdla. Jeho plastický charakter způsobuje nalepování zařízení a vznik nežádoucích hrudek. Kromě toho je nutné k dosažení požadované kvality rozprachu obou látek použít energeticky náročná vysokotlaká zařízení. Při suché neutralizací dochází v důsledku hydrofobního charakteru mastných kyselín opět k tvorbě nežádoucích hrudek a dále je z konzistenčních důvodů nutné odvádětvznikající reakčni teplo. Optimálnim způsobem není též přimísení práškového mýdla V důsledku vysoké energetické náročnosti jeho připravy a vzhledem k omezené rozpustnosti při nízkych teplotách praní je nutné vyloučit i aplikaci práškové mastné kyseliny.Podstata způsobu výroby práškových pracích prostředků s regur laci pěnivosti pomoci nasycených mastných kyselín C 1822 spočivá v tom, že mastné kyseliny se přidávaji k práškovým surovinám do koncového mísiče nebo/a do mísiče pro příprava poloproduktu ve směsi s neionogenním tenzidem v hmotnostním poměru 11 až 10, v tekutém stavu, při teplotě 45 až 85 °C.K hlavním výhodám popsaneho způsobu výroby patří bezproblémové energeticky nenáročné homogenni zapracování inhibitoru pěnivosti. do práškového produktu v důsledku hydrofilního chování směsi,bez nežádouoích projevů aplikace práškových mastných kyselín při nízkych teplotách praní.1. Ve finálnim mísiči se smisí 50 hmolsušeného poloproduktu s obsahem 12 hmoťdodecylbenzensulfonanu sodného, 10 hmnůsušiny vodniho skla, 2 hmatkarboxymetylcelulőzy, 0,3 hmaůopticky zjasňujících prostředků, 40 hmďltrifosforečnanu sodného, 27 hmoĺsíranu sodného, 4 hnwĺmýdla 2 mastných kyselín C 12 až C 18 a dogranulovaného trifosforečnanu sodného, 10 hmcĺkřemičitanu hořečnatého, 5 hmnLsíranu sodného, 7,5 hmeioxyetylovaného mastného alkoholu, 2,5 hmdLsměsi nasycených mastných kyselín C 18 až C 22 a 2 hmutpolypropylénového oleje, dále s 15 hmotperboritanu sodného, s 1 hnwlgmanulovaného enzymu, s 0,3 hmptparfému, s 2,4 hmvůoxyetylovaného mastného alkoholu, s 0,8 hmnĺsměsi nasycených mastných kyselín C 18 až C 22 a s 0,5 hmatpolypropylénového oleje,přičemž jak pro přípravu michaného poloproduktu, tak ve finálnim misiči se nasycené mastné kyseliny přidávají na práškový substrátV roztoku oxyetylovaného mastného alkoholu při teplotě 55 °C. Pro úsporu dávkovacího místa je vhodné ke směsi neionogenního tenzidu a mastných kyselín přidat další tekuté složky, v tomto příkladě např. polypropylénový olej.Ziská se homogenni detergent s regulovanou pěnivosti.2. Běžným výrobnim postupem přípravy práškových detergentů se připraví poloprodukt o složení 8,0 hmdidodecylbenzensulfonanu sodného, 2,5 hmnľmýdla z mastných kyselín C 14 až C 18, 30 hmot. trifosforečnanu sodného, 19 hmoiuhličitanu sodného, 1,5 hmot. karboířmetylcelulőzy, 0,2 hmnlopticky zjasňujících prostředků, ą§ůšiny z vodniho skla, 30 hnmâsíranu sodného a 3,8 hmnÉvo~ dy, jehož 96,5 hmoĺdilů se v koncovém mísiči smisi s 3,5 hmotdíly roztoku směsi nasycených mastných kyselín C 18 až C 22 a blokového kopolymeru oxyetylen/oxypropylen v hmotnostnim poměru l 2,5, teplého 60 °C.Získá se homogenni práškový praci prostředek s regulovanou pěnivostí, jehož barvu lze výrazně vylepšit tím, že ve směsi mastných kyselín a neionogenního tenzidu se-ŕozpustí oolovina uvedeného množství opticky zjasňujících prostředků.Způsob výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselín C 18 až C 22,vyznačený tim,že mastné kyseliny se přidávají k práškovým surovinám do koncového mísiče nebo/a do mísiče pro připravu poloproduktu ve směsi s neionogennim tenzidem v hmotnostním poměru 11 až 10, v tekutém stavu, při teplotě 45 až 85 °C.Vytískly Moravské tiskařské závody,střed. 11 100, tř.Lídových milicí 3, Ulomouc Cena 2,40 Kčs

MPK / Značky

MPK: C11D 3/20

Značky: regulaci, 18-22, pěnivostí, pomocí, práškových, pracích, kyselin, způsob, prostředků, výroby, mastných, nasycených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252793-zpusob-vyroby-praskovych-pracich-prostredku-s-regulaci-penivosti-pomoci-nasycenych-mastnych-kyselin-c-18-22.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselin C 18-22</a>

Podobne patenty