Rošt fluidního reaktoru pro tepelné výkony do 3 MW term.

Číslo patentu: 252598

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Amor vynález NOVOTNÝ PAVEL ing., HANYK KAREL, PRAHA(54) Rošt fluidního reaktoru pro tepelné výkony do 3 MW term.Rošt je tvořen děrovaným pláštěm jehlanu podepřeného přivařenou trubkou vinutou ve tvaru kuželovité spírály. Lze ho využít v oboru fluidnich ohnišč nĺzkých výkonů.Vynález se týká roštu fluidního reaktoru pro tepelné výkony do 3 MWterm a řeší problém jeho sériové, jednoduché a levné výroby.Je znám rošt fluidniho reaktoru podle československého autorského osvědčení č. 112 998,jehož podstatou je, že chladicí tekutinou protékaná trubka je vinuta ve tvaru Archimedovy spirály tak, že mezerami této spirály proudí fluidizační vzduch.Dále je znám fluidni rošt podle československého autorského Osvědčení č. 214 129, jehožpodstatou je, že mezery mezi závíty Archimedovy spirály jsou překlenuty děrovanou stříškou.Nevýhodou těchto řešení je, že při použití roštu fluidních reaktorů malých tepelných výkonü se tento rošt velmi obtížné vyrábí, přičemž nelze ani dosáhnout vyhovující aerodynamiky fluidní vrstvy.Jsou známy též rošty pro ohniště nízkych výkonů, které jsou provedeny pouze z děrovaného plechu, ale jejich životnost je velmi nízká, nebot při odstavení fluidního ohniště z provozu jsou velmi rychle ohřívány žhavými částicemi fluidní vrstvy na teplotu cca 900 °C v důsledku čehož se tepelně deformují a opalují.Nedostatky odstraňuje rošt podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen děrovaným pláštěm jehlanu podepřeného k němu přivařenou trubkou vinutou do spirály.Výhoda tohoto řešení je, že je lze sériově vyrábět na jednoduchých automatických lisech a svařovat na běžných svářecích automatech. Při tom po funkční stránce při použití u fluidnich ohnlšt nízkých výkonu pro malé parní a horkovodní kotle plně vyhovuje, nebot trubka pro průtok chladícího média přivařená k plášti jehlanu nejen zajišťuje jeho účinné chlazení, ale současně jej i vyztužuje před deformací od silového působení pulzující fluidní vrstvy. Rošt podle vynálezu zajišťuje spolehlivý provoz a jeho trvanlivost je značně vyšší než u dosud známých roštů pro fluídní Ohniště nizkých výkonů.Rošt podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde obr. znázorňuje jeho ná rys, obr. 2 pak půdorys.Na obr. 1 znázorněný V náryse děrovaný ocelový plech ve tvaru jehlanu l je podepřen přivařenou trubkou 2 Vinutou do kuželovité spirály a vyhnutou jedním koncem A do přívodu a druhým koncem § do odvodu chladící tekutiny. Uprostřed jehlanu l je válcový odvod 5 tuhých zbytků spalování.Na obr. 2 je znázorněn půdorysný pohled na děrovaný jehlan l podepřený přivařenou trubkou 2 vinutou do kuželovité spirály se středovou výpustĺ Q.Činnost roštu spočívá V tom, že trubkou g proudí chladící tekutina, která zajišťuje chlar zeni trubky g, tak i pláště jehlanu l. směrem nahoru pak otvory V plášti jehlanu l proudí fluidizační vzduch. Válcovou výpustí Q lze V případě potřeby odvádět vyhořelé částice fluidní vrstvy, přičemž uzávěr výpusti 5 je bud na jednom nebo na druhém konci této výpusti 3. V případě odstavení fluidního ohniště z provozu zajišřuje trubka 3 vinutá ve tvaru kuželovité spirály natolik chlazení vlastního povrchu roštu, aby nenastalo seškvárování částic do klidu uvedené fluidní vrstvy. .a Vynálezu lze využít zejména pro fludní ohniště parních a horkovodních kotlü nízkých vý konů.PŘEDMĚT VYNÁLEZU Rošt fluidního Ohniště pre tepelné výkony do 3 MW term., například konkávního tvaru vyznačený tim, že je tvořen děrovaným pláštěm jehlanu (1), který je podepřen k němu přivařenou

MPK / Značky

MPK: F23C 11/02

Značky: term, rošt, fluidního, reaktoru, tepelně, výkony

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-252598-rost-fluidniho-reaktoru-pro-tepelne-vykony-do-3-mw-term.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rošt fluidního reaktoru pro tepelné výkony do 3 MW term.</a>

Podobne patenty