Zatěžovací zařízení pro galvanoplastické postupy

Číslo patentu: 249600

Dátum: 15.04.1987

Autori: Průša František, Landa Václav, Lucek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zatěžovaci zařízení pro galvanoplastické postupyZatěžovaci zařízení je určeno pro vyrovnáváni vztlaku modelů v elektrolytecb. Je vhodné zejména při zhotovováni velkorozměrných skořepin na modelech zhotovenýob z plastů nebo organického skla. Sestává nejméně ze dvou kovových závaží, opatřených ve vodotěsném ocbranném povlaku a vložených do propustného obebného obalu.vynález se týká zatěžovacfho zařízení pro galvamoplastické postupy, určeného pre vyrovnávání vztľaku modelů v elektrolytech. Zatěžovaoí zařízení je vhodné zejména při zhotovování ve 1 koroz~ měrnýoh skořepin na modeleoh zhotovených z plastů nebo organického skla.Při výrobě galvanoplastiokýoh skořepin se často užívají modely zhotovené z plastu například organické sklo nebo kompozít~ ní materiály. Tyto modely vzhledem k nízkě specifické hmotnosti jejich materiálu a k vysoké hustotě elektrolytü mívají tak veľký vztlak, že je nutno je ponořovat do lázně za použití síly a musí být v počáteční fázi elektro 1 ytickéhoprocesu upevňovány v elektrolyzéru pomocným zařízením. Těmito opatřenímí se nejen komp 1 i~ kuje vlastní galvamoplastický proces, ale je současně ohrožena kvalita skořepiny určená stejnoměrnou tloušĺkoutgaľvanoplastic~ ky vyloučemé vrstvy.Uvedené nevýhody odstraňuje zatěžovací zařízení pre galva~ noplastioké postwpy, určené k vyrovnávání vztlaku modelů V elektrolyteoh podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestávâ nejméně ze dvou kovových závaží, opatřených vodotěsným ochranným povlakemu Závaží jsou vložena V propustném ohebném obalu.Zatěžovaoí zařízení podle vynálezu je univerzální. V praxi je použitelná pro modely různých tvarů a velikosti. Účinek zařízení, tj. jeho zatěžovaoí síla se regulujepočten a hmotnosti závaží. Závaží zalité v ochranném povlaku, zhotoveném například z pryskyŕíce,i filtrační tkanina ohebného obalu jsou vůči obvykle užívamýmxelektrolytům chemicky netečné a po použití se snadno vyperouave vodě. Ľanüpulaoe je jednoduchá a newyžaduje dalších pomocných zařízení. Zařízení, které tvoří volně ohebný oelek, je na počátku galvanoplastickéhomprocesu přes model přehozeną popřípadě může být pomocí háku na modelu zavěšeno.Zatěžovacf zaří~ zení nezvyšuje hmotnost modelu v průběhu přípravnýoh prací před pokovovaoími postupy a neztěžuje manípulací. V praxi přispívá zařízení podle vymálezu významné k plynulosti teohnmlogiokého procesu a ovlivňuje kvalitu fínálního výrobku, tj. galvamop 1 as~ tíoky zhotovené skořepímy.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je zhäämněmo na připojemém výkrese.Při galvamoplastickém.zhotovování skořepíny na modelu z organíckého skla ve tvaru půlváloe o průměru 800 mm a déloe 2 Ooümm byl stanoven vztlak tohoto modelu v níklovaoí lázni na 150 N. Použité zatěžovací zařízení sestávalo ze čtyř kusů olověných závaží Ě o hmotnosti 5 kg, průměrůšůnna výšoe M 3 mm, z nichž každé závaží bylo opatřemo vodotěsným ochranným povlakem, zhotoveným z epoxídové pryskyříoe o tloušťce 5 mm. Závaží g byla zasunuta do ohebmého obalu ł šhotoveného z filtrační tkaniny a na počátku pokovovacího procesu přehozena přes výztužnou konstrukcí modelu. Jakmile se na modelu katodicky vyloučí dostatečně množ ství kovu zatěžovaoí zařízení se z lázně vyjme.Zatěžovaoí zařízení pro galvanoplastücké postupy určené k vyrovnávání vztlaku modelů v elektrolytecą vyznačené tím, že sestává nejmémě ze dvou kovových závaží (2) opatřených vodotěsným ochranným povlakem, která jsou uložena V propustném ohebmém obalu (1).

MPK / Značky

MPK: C25D 1/00

Značky: galvanoplastické, zatěžovací, zařízení, postupy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-249600-zatezovaci-zarizeni-pro-galvanoplasticke-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zatěžovací zařízení pro galvanoplastické postupy</a>

Podobne patenty