Stavebnicový most pro pásové dopravníky na povrchových dolech

Číslo patentu: 246288

Dátum: 15.12.1987

Autori: Felméri József Chem Budapeš? Hu, Blickle Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Stavebnicový must pro pásové dnpravníky na povrchových dolechÍłešením je stavebnicový most pro různé typy pásových dopravnĺkü pro převedení pá~ sové dopravy přes terénní překážky na povrchových dolech Stavebnicový most sestava z podpěrných pilířü 1, příčných trámců 2 s přestavitelnými ložisky 3 a polí 4. Podpěrné p 1 líře 1 jsou provedeny jako trubkové kon« strukce tvořená řadou sloupků 5 a ztužením (B). Příčná trámce 2 jsou provedeny jako Ocelové svařence s možností nastavit potřebnou rozteč ložísek 3 a nmžností zafixovat je pevně do podpěrnéha piliře 1. Pole 4 mostu sestává z hlavních nosníků 7 doplněných na příčný profil mostu prostorovou trubkovou konstrukcí 8, Hlavní nOsníKy 7 jsou uložený na ložlscích 33.Vynález se týká stavebnicového mostu dočasného charakteru pro převedení pásové dopravy přes terénní překážky na povrchových dolech.Dosavadní přemostění pro tyto účelyspočívaly v použití mostů ze železového betonu, speciální ocelové konstrukce nebo upravených typových mostü, jinak navržených a používaných pro přechody přes pásovou dopravu. Uvedená řešení mají řadu nevýhod. sou to dlouhá objednávací doba navržené konstrukce, konstrukce jsou jednoüčelové a po demontáži se nedají opětovně použít, vyžadují speciální zakládání, jejich životnost vyplývající z použitého materiálu je podstatně delší než životnost požadovaná pro provoz pásové dopravy. Konstrukce jsou časově náročné na výrobu, montáž a demontáž a v případě upravených typových mostů je nevyužita nosnost.Uvedené nedostatky odstraňuje stavebnicový most pro pásové dopravníky na povrchových dolech podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z podpěrných pilířů sestavených z trubkové konstrukce proměnně výšky, tvořené řadou sloupců a ztuženin, přičemž počet sloupců je dán požadovanou nosností a šířkou mostovky. Na sloupky je nasazen přĺčný trámec, ke kterému jsou připevněna ložiska, jejichž rozteč lze nastavit. Na ložiscích jsou Liložena pole mostu tvořená hlavními nosníky, které jsou doplněny na příčný profil mostu prostorovou trubkovou konstrukcí, na které je položena mostovka.Výhodou stavebnicového mstu pro pásové dopravníky na povrchových dolech podle vynálezu je skladebnicová konstrukce mostu. Jednotlivé díly a jejich provedení umožňuje sestavit most o různých rozměrech,počtu polí a nosnosti, a to tak, že lze most použít pro jakýkoliv typ pásového dopravníku. současně se zrychlí montáž a demontáž i výroba a demontovaiíých dílů lze opě 4tovně použít při stavbě jíného přemostění,a to i jiného tvaru.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn příklad provedení stavebnicového mostu pro pásové dopravníky na povrchových dolech podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled a na obr. 2 je příčný řez.Stavebnicový most pro pásové dopravníky sestává z podpěrných pilířů 1, které jsou ukončený nasazeným příčným trámcem 2 s ložlsky 3 a na nich položeným polem 4 mostu.Podpěrný pilíř 1 je sestaven z trubkové konstrukce proměnné výšky, kterou tvoří řada sloupků 5 propojených ztužením 6. Počet sloupků 5 podpěrných pilířů 1 je dán požadovanou nosnosti a šířkou mostovky. Na sloupky je nasazen příčný trámec 2,např. ocelový svařenec, ke kterému jsou připevněna ložiska 3. jejich provedení umožňuje měnit rozteč ložisek 3 podle druhu pasového dopravníku. Ložiska 3 jsou provedena tak, aby zachycovala i příčné vodorovné síly. Na ložiskách 3 jsou uložená pole 4 mostu, tvořená hlávními nosníky 7, např. z ocelových nosníků tvaru l, ke kterým je připevněna trubková konstrukce 8 sestavená do požadovaného tvaru příčného profilu mostu. Na hlavních nosnících 7 a trubkové konstrukcí 8 je položena mostovka 9, například z dřevěných trámů a fošen. Konstrukce je doplněna ochrannou konstrukcí 1 U.Před zahájením montáže je třeba připravit vhodné základy. Nejdříve se vybudují podpěrné pilíře 1 a ukončí se příčnými trámci 2 s ložisky 3. jednotlivú pole 4 mostu se smontují na zemi a jako celek se pak osadí na ložiska 3. Trubkovou konstrukcí 8 je možno též připevnit k hlavním nosníkům 7 již osazených na ložiscích 3. Na takto připravenou nosnou ocelovou konstrukcí se položí mostovka B a doplní se ochrannou konstrukcí 10.1. Stavebnicový most pro pásové dopravníky na povrchových dolech vyznačený tím,že sestava z podpěrných pilířů 1, příčných trámců 2 s přestavitelnými ložísky 3 a polí 4 mostu.2. Stavebnicový most podle bodu 1, vyznačený tím, že podpůrný pilíř 1 je proveden jako trubkové konstrukce tvořená řadou sloupků 5 a ztužením 6 3. Stavebnicový most podle bodu 1, vyznačený tím, že příčné trámce 2 jsou prove deny jako ocelové svařence s nastavltelnou roztečí ložisek 3 fixovatelné pevně do podpěrného pilíře 1.4. Stavebnicový most podle bodu 1, vyznačený tím, že pole 4 sestává z hlavních nosníků 7 proměnné délky uložených na ložiscích 3 a doplněných na příčný profil mostu prostorovou trubkovou konstrukcí 81.5. Stavebnicový most podle bodu 1, vyznačený tím, že ložiska 3 je provedeno jako ocelový svařenec.

MPK / Značky

MPK: E01D 15/12

Značky: stavebnicový, povrchových, dopravníky, dolech, pásové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246288-stavebnicovy-most-pro-pasove-dopravniky-na-povrchovych-dolech.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebnicový most pro pásové dopravníky na povrchových dolech</a>

Podobne patenty