Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Číslo patentu: 246152

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Jaroslav, Gilar Oldoich, Barta Eestmír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Řešení se týká středové membrány konfekčniho bubnu stroje pro konfekci pláščüJedná se o membránu, která je vyrobena z elastomerní směsi a je tvoŕena funkční válcovou části (1). Přecházejicí V okrajových ohlastech do patkových částí (2). Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcová část (1) membrány je vyztužena obvodově uloženými výztužnými elementy (3), zejména kordy, a to bud v podobě jednotlivých,v elastomerni matrici uložených kruhových smyček nebo v podobě kontinuálně vinuté šroubovice. Patkové části (2) membrány jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy (4). zejména kordy.Hlavními výhodami středové membrány podle vynálezu jsou zcela spolehlivé vytvoření přesné a dostatečně tuhé válcové plochy pro navíjeni jednotlivých konfekčních polotovarů kostry pláště v prvni fázi konfekce, jednoduchá výroba a montáž membrány a její vyšší životnost proti . ą stávajícím typům středových membrán.(54) Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášfů pneumatikvynález se týka středové membrány konfekčního bubnu stroje pro konfekci plúščů pneumatik.Jako středové membrány konfekčních bubnů se dosud používají především membrány válcového tvaru, zhotovené z elastomerní směsi a vyztužené výztužnými elementy, většinou kordy, které jsou orientovaný v podélném směru - tzn. ve směru rovnoběžném s osou membrány,resp. osou konfekčního bubnu. Výztužné elementy mohou být v těchto případech uloženy bud po celé délce membrány nebo pouze v některých jejích oblastech. Patky membrán bývají řešeny většinou analoqicky jako patky pláštů pneumatik - tzn. vyztuženými ocelovými lanky.Výše popsaná konstrukce středových memhrán, která vyplývá ze skutečnosti, že tyto membrány slouží u převážně většiny typů konfekčních strojů jako membrány vydouvací, tzn. působí jako aktivní prvek při přetvarování původně vyrobeného válcového polotovaru pláště pneumatiky do tvaru anuloidu, má však z pohledu moderních požadavků na konfekci jako technologii i na konstrukcí konfekčních strojů některé poměrně dosti závažné nedostatky. Jedná se především o komplikace při vytváření pevné válcové plochy pro pokládání a spojování jednotlivých polotovarů v prvni fázi konfekce. K tomuto účelu musí být totiž většinou použite mechanicky složitá soustava podpůrných prvků ve středové části konfekčního bubnu. S touto složitostí mechanické části bubnu pak dále souvisí značně komplikovaná montáž membrány i její poměrně nízká životnost v dané aplikaci.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívâ konstrukce středové membrány podle vynálezu. Jedná se o memhránu, která je zhotovena z elastomerni směsi a je tvořena funkční válcovou částí, přecházející v okrajových oblastech do patkových částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcová část membrány je vyztužena obvodově uloženými výztužnými elementy, zejména kordy, a to bud v podobě jednotlivých v elastomerní matrici uložených smyček nebo v podobě kontinuâlně vinuté šroubovice. Patkové části membrány jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy, zejména kordy.Tato konstrukce membrán umožňuje vzhledem k tomu, že se nejedná o membránu vydoucí(vydouvání konfekčního polotovaru se provádí bud přímo tlakovým vzduchem vháněným do dutiny vytvořené polotovarem nebo přídavnou membránou, sloužící pouze k tomuto účelu) na. rozdíl od stávajících typů středových membrán zcela snadné a spolehlivé vytvoření přesné a dostatečně tuhé vâlcové plochy pro navíjení jednotlivých konfekčních polotovarů kostry pláště v první fázi konfekce. To se pak přímo projevuje ve zlepšení uniformity vyráběných pláštů. K vytvoření pevné válcové plochy zde navíc není zapotřebí mechanicky složité soustavy podpůrných elementů - konstrukce membrány podle vynálezu dává totiž možnost vytvoření váloové plochy pouhým nahuštěním membrány. Tím je odstraněna složitost,poruchovost a náročnost údržby středové části bubnu. Dalšími výhodami konstrukce středové membrány vynálezu jsou potom její jednoduchá výroba a vzhledem k řešení patek i její poměrně snadná montáž. Středová membrána s konstrukcí podle vynálezu má ve srovnání s doposud známými typy středových membrán také vyšší průměrnou životnost.Zanedbatelná není ani ta skutečnost, že rozsah použití určitého rozměrového typu membrány podle vynálezu neni omezen na jeden určitý vyráběný rozměr pláště. Středová membrána umožňuje totiž vzhledem ke své pružnosti V axiálním směru určité šířkové variace V 1 fázi konfekce a tím i výrobu vždy někoiika rozměrových typů plášłů pneumatik.K bližšímu objasnění podstaty vynálešu slouží následující příklad, přičemž příkladné tvarové řešení středové membrány je zřejmě z podélného řezu znázorněného na přiloženém výkre se.Jedná se o středovou membránu konf. bubnu konfekčního stroje pro výrobu radiâlních pneumatik pro osobní automobily, která jezhotovena z kaučukové směsi na bázi polybutadienového a přírodního kaučuku. Válcová část Ä membrány je vyztužena výztužnými elementy 3, kterýn jsou jednotlivé smyčky viskôzového provazce, uložené v elastomerní matrici výše specifikovanékaučukové směsi. Patkové části 3 membrány jsou vyztuženy radiálně uloženýmí výztužnými ele menty 3 kordy z visközy. Válcová část ł membrány má vnější průměr 312 mm a vnitřní průměr 304 mm, patkové části g mají vnitřní průměr 270 mm. Celková délka membrány (od jedné patkyStředová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci pláščü pneumatik, která je zhotovena z elastomerní směsi a je tvořena funkční válcovou částí, přecházející V okrajových oblastech do patkových částí, vyznačená tím, že její válcová část (1) je vyztužena obvodové uloženými výztužnými elementy (3), zejména pak kordy, buâ v podobě jednotlivých,v elastomerní matrici uložených kruhových smyček nebo v podobě kontinuálně vínuté šroubevice, a dále že její patkové části (2) jsou vyztuženy radiálně uloženými výztužnými elementy (4), zejména kordy.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/26

Značky: konfekčního, pneumatik, středová, stroje, membrána, bubnu, plastů, konfekci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246152-stredova-membrana-konfekcniho-bubnu-stroje-pro-konfekci-plastu-pneumatik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Středová membrána konfekčního bubnu stroje pro konfekci plášťů pneumatik</a>

Podobne patenty