Jednostupňová rotační vývěva

Číslo patentu: 246135

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smolík Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jednostupňová rotační vývěva s rotorem uloženým v ložiskových jehlách podle vynálezu spočívá v tom, že rotor je opatřen pouze jedním vodicim čepem, který má na straně přiléhající k příčnému zářezu pro šoupátko stejný průměr jako rotor, zatímco na opačné straně má menší průměr, a stato je opatřen V délce celého vodiciho čepu otvorem stejného průměru jako rotor, přičemž do dutiny ve tvaru mezikruží mezi menším průměrem vodicího čepu rotoru a otvorem ve statoru jsou vloženy ložiskové jehly.vynález se týká jednostupňové rotační vývěvy, která se používá v různých vakuových zařízeních.Dosud se rotační vývěvy konstruují tak, že rotor vývěvy je opatřen na obou čelech čepy munšího průměru, než je průměr rotoru. Tyto čepy jsou uloženy ve valivých nebo kluzných ložiskách vík statoru. U jiného řešení je na těle rotoru vytvořen pouze jeden vodicí čep téhož průměru jako rotor. Tento čep je pak uložen v kluzném ložisku, jehož pouzdro je součástí statoru vývěvy.Nevýhody konstrukce u rotoru uloženého ve dvou čepech spočívají zejména ve zvětšování délky rotoru a statoru o délku nejméně dvou vodicích čepů a ložisek a ve zvětšování rozměrů konstrukčních prvků, v nichž jsou uloženy skříně valivých ložisek. U rotorů uložených letmo na čepu téhož průměru v kluzném ložisku nelze zvyšovat obvodovou rychlost čepu nad 6 m/s a tím je vyloučeno překročení kritické meze otáček rotoru asi l 500 1/min. Nevýhoda tohoto řešení spoěívá tudíž v tom, že neumožňuje zvýšením otáček zmenšení rozměrů a snížení hmotnosti vývěv.Uvedené nevýhody odstraňuje jednostupňová rotační vývěva s rotorem uloženým V ložiskových jehláoh podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rotor je opetřen pouze jedním vodícím čepem, který má na straně přiléhající k příčnému zářezu pro Šoupátka stejný průměr jako rotor, zatímco na opačné straně má menší průměr, a stator je opatřen v délce celého vodícího čepu otvorem stejného průměru jako rotor, přičemž do dutiny ve tvaru mezikruží mezi menším průměrem vodíoího čepu rotoru a otvorem ve statoru jsou vloženy ložiskové jehly.Hlavní výhody konstrukce podle vynálezu jsou zejména optimální vedení rotoru ve valivám ložisku s jehlami při zachování všech výhod letmého uložení rotoru ve statoru tuhé a geometrickyrpřesné uložení rotoru ve statoru vysoká obvodové rychlost otáčejícího se rotoru, která umožňuje otáčky až 2 800 1/min. a tím výrazné zmenšení rozměrů a hmotnosti vývěvyp menší energetickou náročnost na pohonnou jednotku vývěvy jednoduchá výroba zařízení pro šoupátka z čela rotoru a výhodný způsob přenosu kroutícího momentu z pohonné jednotky na rotor. Se zjednodušeným tvarem rotoru se zjednodušuje i tvar statoru a obou čel vývěvy.Příklad provedení jednostupňové rotační vývěvy podle vynálezu znázorňuje připojení obr.,který schematicky zobrazuje podělný řez vývěvou.Tělesdstetoru l je vyrobeno z jediného kusu materiálu a je uzavřeno čelem g. Rotor 1 je rovněž.vyroben z jednoho kusu materiálu a má válcový tvar. Rotor 1 má v levé části průchozí příčný zářez 1, v němž jsou uložena šoupátka. vpravo od příčného zářezu 5 v určitě vzdálenosti od zářezu se rotor Q mění ve vodicí čep. V tom místě je osezen na menší rozměr. Rozměr otvoru ve stetoru ł, v němž je uložen rotor 1 a rozměr osazení čepu rotoru 3 jsou lícovány pro velivé uložení. Do prostoru vymezeného lícovanými rozměry statoru l a rotoru 3jsou vloženy ložiskové jehly à. Na konci otvoru statoru ł a osazení rotoru 3 jsou vyrobenyzápichy, do nichž jsou vloženy pojistné kroužky Q a 1. V čele vodícího čepu rotoru 3 je zařízení Q pro přenos kroutícího momentu z pohonné jednotky. Povrchové plochy rotoru Q e statoru l v místě založení ložiskových jehel Ž jsou tvrdé. Pojistné kroužky Q a 1 zejištujípolohu rotoru 1 ve statoru l ve směru podálné osy.uspořádání rotační vývěvy s rotorem uloženým v ložiskových jehlách podle tohoto vynälezu je možno využít u všech typů jednostupñových rotačních vývěv.Jednostupňová rotační vývěva s rotorem uloženým ve-statoru vyznačená tím, že rotor /3/ je opatřen pouze vodicím čepem, který má na straně přiléhající k příčnému zářezu pro šoupátka/4/ stejný průměr jako rotor /3/, zatímco na opačné straně má menší průměr, a stator /1/ je opatřen v délce celého vodicího čepu otvorem stejného průměru jako rotor /3/, přičemž do dutiny ve tvaru mezikruží mezi menším průměrem vodicího čepu rotoru /3/ a otvorem ve statoru/1/ jsou vloženy ložiskové jehly /5/.

MPK / Značky

MPK: F04C 19/00

Značky: jednostupňová, rotační, výveva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-246135-jednostupnova-rotacni-vyveva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostupňová rotační vývěva</a>

Podobne patenty