Zajišťovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze

Číslo patentu: 242952

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jioíeek Miroslav, Prachao Oldoich, Uxa Milan, Zohorna Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) zajišťovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupnlho tkaciho stroje v manlpulační polozeŘešení se týká zajiščovacího ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze. Jeho podstatou je, že je tvořeno výstupkem uspořádaným na soukací hlavici a pružným ramenem s otvorem pro styk s výstupkem a zakončeným vyhnutou rukojetí, přičemž pružné rameno je připojeno k nosiči soukací hlavice.242952 2 vynález se týká zajiščovacího ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího strojezajištění soukaoí hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze je nutné zejména při odstraňovaní přetrhu útkové příze při jejím soukání na cívku zanašeče útkové příze před jeho vstupem do prošlupu.Dosud známé řešení zajiščovacího ústrojí obsahuje západku uloženou na čepu v drážce soukací hlavice. západka je tvořena dvouramennou pákou, jejíž jedno rameno je zakončeno ozubem, který je trvale ve styku s jednou z vodicíoh tyčí.Tato vodicí tyč je opatřena drážkou pro záběr s ozubem dvouramenné páky, který do ní zapadne po zvednutí soukací hlavice obsluhou tkacího stroje z pracovní polohy. Přítlak ozubu západky do drážky vodicí tyče je zajištěn tlaěnou pružinou. Po odstranění závady,například pŕetrhu útkové příze, obsluha tkacího stroje vysune pomocí dvouramenné páky ozub z drážky vodicí tyče, načež předpětí pružin soukací hlavice tuto vratí do pracovní polohy,kdy její vodicí kladka přijde do styku s vodicí dráhou.Nevýhodou tohoto známého zajiščovacího ústrojí je snadné zanášení drážky prachem,uletem utkové příze a jinými nečistotami. které způeobují nízkou funkční spolehlivost zajištění soukací hlavice v manipulační poloze.Další nevýhodou je, že zajiščovaoí ústrojí je ve styku se soukací hlavicí i v její pracovní poloze, neboč je její součástí. Uvedené nevýhody odstraňuje zajiščovaoí ústrojí soukací hlavice víoeprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořeno výstupkem uspořádaným na soukací hlavici a pružným ramenem s otvorem pro styk s výstupkem a zakončeným vyhnutou rukojetí, přičemž pružné rameno je pripojeno k nosiči soukací hlavice.výhodou zajiščovacího ústrojí podle vynálezu je zvýšená funkční spolehlivost v důsledku nezávislosti otvoru v pružném ramenu a výstupku na soukací hlavici na možném stupni prašnosti a znečištění.Řešení podle vynálezu současně snižuje výrobní a montážní náročnost soukací hlavice a představuje celkové zjednodušení zajiščovacího ústrojí. Výhodou také je skutečnost, že pružné rameno není ve styku se soukací hlavicí, když toto je v pracovní poloze.Příkladné provedení zajiščovacího ústrojí podle vynálezu je znázorněno na výkreeu, který představuje schematický pohled na soukací hlavici s jejím nosičem a zajiščovacím ústrojímSoukací hlavice l je suvně uložena na dvojici vodicích tyěíg, à, které jsou vždy jedf ním koncem zakotveny v nosiči 1,opatřeném nosnou drážkou á pro uložení na neznázorněném unášecím zařízení.Na vodicích tyčích 3, 3 jsou mezi nosičem A a soukací hlavicí ł navlečeny rozpěrné pružiny É, 1 pro držení soukací hlavice l v pracovní poloze, která je dana stykemvod 1 cí kladky § s vodicí dráhou g. K nosiči 1 je šroubem lg připojěno pružné rameno ll zakončené vyhnutou rukojetí lg.Ve střední části je pružné rameno ll opatřeno otvorem lg pro zaběr s výstupkem li uspořádaným na boční stěně soukací hlavice l. Na výkresu je čárkovanězakreslena soukací hlavice 1 ve zvednuté - manipulační poloze s výstupkem 14 v manipulační poloze a dálePři potřebě přemístit soukací hlavici 5 do manipulační polohy, například při přetrhu útkové příze, obsluha ručně posune soukací hlavici l po vodicích tyčích 3, 3 proti síletlačhých pružin É, 1, při kterémžto pohybu výstupek łi odtlačí působením na vyhnutou rukojeť 33 pružné rameno łł do jeho vykývnuté polohy, v níž výstupek ii se ustaví proti otvorulg v pružném ramenu łł, které se samo vrátí do své základní zajiščovací polohy.V této manipulační poloze je výstupek łi v otvoru łg pružného ramene łł a soukací hlavice ł züstane ve své manipulační poloze. Po odstranění, například přetrhu útkové příze,obsluha tkacího stroje uchopí pružné rameno łł za vyhnutou rukojeř łg a vykývne ho do vykývnutě polohy, V níž výstupek łi vyjde z otvoru łg a tím ze záběru 5 pružným ramenem łł. Působením tlačných pružin Q. 7 se soukaoí hlavice 1 vrátí do své pracovní polohy.Zajiščovacího ústrojí podle vynálezu je možno využít při řešení soukací hlavice útkové příze 5 možností jejího zajištění V manipulační poloze.zajíščovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze, vyznačující se tím, že je tvořeno výstupkem /14/ uspořádahým na soukací hlavici /1/ a pružným ramenem /11/ s otvorem /13/ pro styk s výstupkem /14/ a zakončeným vyhnutou ruko~ jetí /12/, přičemž pružné ŕameno /11/ je připojeno k nosiči /4/ soukací hlavice /1/.

MPK / Značky

MPK: B65H 54/22, D03D 47/34

Značky: zajišťovací, ústrojí, víceprošlupního, hlavice, tkacího, soukací, poloze, stroje, manipulační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242952-zajistovaci-ustroji-soukaci-hlavice-viceproslupniho-tkaciho-stroje-v-manipulacni-poloze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zajišťovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze</a>

Podobne patenty