Zařízení k ochraně jezu

Číslo patentu: 242375

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr. POPIS VYNÁ LEzu 242375ÚŘAD mo VYNÁLEZYÚčelom zařízení je zabrániť plavidlům v jezové zdržiz aby neproníkla do nebezpečného pásme pred jezem, e nedošlo tak k jejich havárii, poškození ezu,ohrožení posádky apod. K dosažen tohoto účelu Je zařízení sestaveno z lane(3), jež je v části nad horní hladinou neeeno polohově stabilizovanými plováky(4), a z jednoho nebo dvou brzdícich ústrojí, tvořených lanovým vrátkem (1)a pevným třecím bnbnem (2), zakotveným do jezového pílíře nebo do dalby.Předmětem vynálezu je zařízení, které se používá na jozo» vých zdržích za účelom zabránit ěkodám, vzníkajícím následkem proniknutí plavidel do nebezpečného pásma před jezem.Při říční plavbě se často stává, že zejména při povodni ee uvázaná plavidla utrhnou a jsou proudem unášena k jezu, kde obvykle havarují a přitom ještě poškodí jez natolik, že jeho opra va si vyžádá dlouhodobé prerušení plavby v příslušném úseku, což2 ekonomického hlediska znamená další citelnou ztrátu. Kromě toho se ještě stále vyekytují prípady, kdy při sportovní nebo re~ kreační plevbě je plavidla proudem etrženo přes přelivnou hranu do vývaru pod jezem, což je zpravidla provázeno zraněním e někdy i utonutím členů posádky plavídleovzniku výše uvedeného nebezpečí jeľzamezeno zařízením, jež seetává z lane, připevněného v části nad horní hladinou k poloho vě etabilizovaným plovákům, a z brzdicího ústrojí, jež je tvořenovrátkem a pevným třecím bubnem, přičemž podle potřeby lze použítin bud jedną nebo dvě tato úñtľůjĺąPopeané zařízení zabraňuje jak nárazu plavidel na jeą tak i jejich přiblížení k jeho přelivné hraně, takže jekékoliv haváriea hmotné škodą jakož i ztráty na lidských životech z výše zmíně-ných příčin jsou zcela vyloučenyoPříklad realizace zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkresq, přičemž obr. 1 zndzorňuje uspořádání brzdícího ústrojía obr. 2 upevnění volného konce lane u zařízení s jedním brzdícím üstrojím.Z výkresu~ je zřejmě, že u zařízení podle vynálezu tvoří zmíněné brzdicí ústrojí vrátekgzne ruční pohon a pevný třecíbu, ben g, ktorý je zakotven do jezového pilíře nebo do delby epoďK uvedenému zařízení přísluěí krom toho ještě lano 1, .jež jev částí nad horní hladinou nesano plováky 5 a před upevněním na vrátku l alespoň jedenkrét ovínuto kolem pevného třecího buhnu g. Je-li u zařízení podle vynálezu použito pouze jedno brzdicí úr strojí, je volný konec lana 1 opatřen závěsem 2, zakotveným rovněž do jezového pilíře nebo do dalbyapd.Příchytka Q slouží jako pomůcka při ustavování lana ątdo pohotovostní polohy, ve které je udržováno prostřednictvím plováků 1, jejichž stabilitu a hloubku ponoru, odpovídající zvolené vzdálenosti lane 1 od horní hladiny - obvykle 0,2 až 0,7 m - zajišťuje závaží 1.Néraz plavidla na lano 1 vyvolá v něm tah, jehož působením se toto lano smýká po pevném třecím bubnu g a přitom se též odvíjí z vrátku L až do okamžiku, kdy účinkom brzdicí síly, jejíž velikost je možno vymezit prostřednictvím stavitelné třecí brzdy na vrátku l, pohyb plavidla ustane a protože současně zanikne rovněž i tah v laně à, lze je znovu navinout na vrátek l, přičemž k usnadnění této činností se zmíněné lano 1 nejdříve sejme z pevného třecího bubnu g a teprve pdumyse napne do pohotovostní polohy, v níž se zajistí příchytkou Q, která se po opětném ovinutí pevného třecího bubnu g zpravídla jedním až třemi závity lane 1 zase uvolní.(3), püpevněného v části nad horní hladinou k polohově stabilizovaným plovékům (4), a z brzdícího ústrojí, tvořeného vrátkem(1) a pevným třecím bubnem (2)o

MPK / Značky

MPK: E02B 8/00

Značky: ochraně, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-242375-zarizeni-k-ochrane-jezu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k ochraně jezu</a>

Podobne patenty