Topný odpor s malou setrvačností

Číslo patentu: 240921

Dátum: 01.10.1987

Autor: Tolar Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Topný odpor s malou setrvačnosti je určen zejména pro spektrometry jaderně magnetické rezonance. Odporový drát topného odporu je uspořádún ve tvaru civky eliptického průřezu, která je podélně zkroucena do šroubovice. Konce šroubovice jsou spojeny s vývovy topného odporu. Poměr hlavní osy elipsg k průměru odporového drátu je menší nez 25 a poměr malé osy elipsy k průměru odporového drátu je menší než 10.vynález se týká topného odporu s malou setrvačností.Dosud známé topné odpory,ohřívajicí proudící medium v potrubí,býveji navinuty na keramickém,tepe 1 ně a elektricky odolném nosníku. Keramický držák však zvětšuje tepelnou setrvačnost, zmenšuje aktivní teplosměnnou plochu a omezuje průtočný průřez potrubí. Zmenšená aktivní teplosměnná plocha se vyrovnává vyšší povrchovou teplotou odporového vodiče, což vyžaduje použití dražšich odporových materiálů.Uvedené nevýhody odstraňuje ropný odpor s malou setrvečnosti podle vynálezu. jehož podstata spočívá v tom. že odporový drát je uspořádán ve tvaru cívky eliptického průřezu, která je podélně zkroucena do šroubovice. jejíž jeden konec je spojen s prvním vývodem topného odporu a jejíž druhý konec je spojen s druhým vývodem topného odporu. který je izolovaný keramickou trubičkou a prochází středem šroubovice směrem k prvnímu vývodu topného odporu. Poměr hlavní osy elipsy k průměru odporového drátu je menší než 25 a poměrmalé osy elipsy k průměru odporového drátu je menší než 10.Hlavní výhodou vynálezu je kaekádový způsob ohřevu. kde proudicí médium postupně zvyšuje svoji teplotu tak. jak omývá jednotlivé úseky odporu. Keramická trubíčka nebráni proudicímu médiu dokonale ořukovet jednotlivé úseky odporu. Aktívní úseky odporu činí 98 celkového odporu,a tim je dosaženo vysoké tepelné účinnosti topného odporu Rozložení jednotlivých aktivních úseků prakticky nezpůsobuje hydraulickou ztrátu a přispívá k vytvoření turbulentního charakteru proudění mědia,a tim k účinnějšimu tepelnému přestupu.Přiklad provedení topného odporu s malou setrvačností. podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je znázorněn řezTopný odpor s malou eetrvečností je tvořen odporovým drátem l,uspořádaným do tvaru cívky eliptického průřezu. která je podélně zkroucena do šroubovíce. Její jeden konec je spojen e prvním vývodem g topného odporu a její druhý konec je spojen s druhým vývodem § topného odporu, který je izolovaný keramickou trubičkou 3 a prochází středem šroubovíce směrem k prvnímu vývodu g topného odporu. První a druhý vývod 3. § topného odporu mohou být uspořádány i radíálně nebo axíálně, středem šroubovíce pak prochází keramická tyčinka. V osovém pohledu tvoří elíptickě závíty cívky odporového drátu l hvězdíci, která šroubovitě uetupuje ve směru pohledu. Poměr hlavní osy Q elipsy k průměru Q odporového drátu l je menší než 25 a poměr malé osy 1 elipsy k průměru Q odporového drátu l je menší než 10.Topný odpor s malou eetrvačností podle vynálezu je vhodný pro teplotné řízený ohřev media, proudícího trubicí, s rychlou odezvou a ustálením na nové teplotě, jak tomu je např. u teplotních sond spektrometrů jaderné magnetické rezonance.Topný odpor s malou setrvečností,vyznačující se tím, že odporový drát (1) je uspořádàn ve tvaru cívky eliptického průřezu, která je podélně zkroucená do šroubovice, jejíž jeden konec je spojen s prvním vývodem (2) topného odporu a jejíž druhý konec je spojen s druhým vývodem (3) topného odporu, který je izolovaný keramickou trubíčkou (4) a prochází středem šroubovice směrem k prvnímu vývodu (2) topného odpgru, přičemž poměr hlavní osy (D) elipsy k průměru (d) 0 dpg rového drátu (1) je menší než 25 a poměr malé osy (t) elipsy k průměru (d) odporového drátu (1) je menší než 10.

MPK / Značky

MPK: H01C 3/02, H05B 3/40

Značky: topný, setrvačnosti, odpor, malou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240921-topny-odpor-s-malou-setrvacnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Topný odpor s malou setrvačností</a>

Podobne patenty