Přípravek pro vytažení zalomených trysek z hlav vznětových motorů

Číslo patentu: 240813

Dátum: 01.01.1988

Autori: Koššuth Jaroslav, Lipka Radislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynálezu HOLUŠA mmow SMOLKO JOSEF, OSTRAVA(54) Připravek pro vytaženi zalomaných trysek z hlav vznětových motorů Účelom ,je v řešení jednoduchého a m, üohlého vytnžen zalomenýoh trysek z ąvy válce motoru, čahož se dosáhne upovnänim narážkw 2 na nosnou tyčinku L, oaiž druhý konec še kuželovitý. Nadinto koncom e nosné tyčinka. L opatřená pevnou za žkou ž, mezi níž a narážkou 2 je na. nosné tyčince g auvně uloženo ñadivko g.Vynález se týká přípravku pro vytaženi zalomených trysek z hlav vznětových motorů a řeší jejich jednoduché a rychlé vytažení z hlavy válce motoru.Při pravidelných kontrolách stavu spolehlivosti trysek vznětových motorů se tyto musí vyjmout z hlavy válce motoru a seřídit na provozní tlak. Vlivem nánosů karbonů na Spodní části trysky se poměrně často stává, že se spodní část trysky zalomí. Tuto zalomenou část je nutno vytáhnout a osadit válec novou tryskou. Doposud je v těchto případech nutno demontovat hlavu válce a úderem na průbojník z vnitřní strany hlavy tuto trysku vyrezit.Nevýhodou je to, že demontáž a následovná montáž je poměrně zdlouhavá, namáhavá a pracná.Uvedené nevýhody se odstraní přípravkem pro vytahování zalomených trysek z hlav vznětových motorů podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tyčinće, jejíž jeden konec je kuželovitý. Tato tyčinka je na horním konci opatřena narážkou a v části nad kuželovým koncem zarážkou. Mezi zarážkou a narážkou je na nosné tyčinceuloženo posuvné kladívko.Výhodou přípravku pro vytažení zalomených trysek podle vynálezu je to, že při jeho použití není nutno provádět demontáž a montáž hlavy válce. Práce při vytahování trysky je časové kratší, jednodušší a fyzicky nenáročná»Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení připravku podle vynálezu v čelním pohleduřípravek pro vytahování zalomených trysek z hlav vznětových motorů v přiklaďném provedení podle vynálezu sestává z nosné tyčinky l, jejíž jeden konec je kuže 1 o~ vitý. Táto tyčinka 1 je opatřena na svém horním konci pevnou narážkou g a v části nad kuželovitým koncem pev nou zarážkou 3. Mezi narážkou g a zarážkou 2 je na nosné tyčince 1 suvně uloženo kladívko A.Nosné tyčinke 1 je svým kuželovým koncem nasunuťa do otvoru ząlomené trysky 5 a údery kladívkem A do zarážky 1 je zalisováns do této trysky 1. Údery se poruši karbon usazený v trysce 5 a kužel nosné tyčinky l se pevné spojí se zalomenou tryskou Ž. Potw se údery kladívka 5 do horní narážky g zalomená tryska 5 vysouvá ven. Při naklepávání nosné tyčinky 1 do zalomené trysky 5 je nutno mít píst motoru v horní poloze, aby v případě, kdy zalomený koneć trysky 5 se vysunuje do vnitřního prostoru motoru, pist zabraňoval dslšímu vysunování.V Přĺpľůvek Pro vytahování zalomených trysek z hlav Vznet°VÝ°h m°Ť°ľůs Vyznačený tím, že sestává z nosné tyčinky (1), jejíž jeden konec je kuželovitý a na druhém konci je vytvořena pevná narážka (2), kde v části nad kuželovitým k°n° 9 m Je n°Sná tyčĺnka (1) °Datřena pevnou zarážkou (3)a mezi zarážkou (3) a narážkou (2) je na nosné tyčince (1) suvně uloženo kladívko (4).

MPK / Značky

MPK: B25B 27/067, B25B 27/18

Značky: zalomených, trysek, motorů, vytažení, vznětových, přípravek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-240813-pripravek-pro-vytazeni-zalomenych-trysek-z-hlav-vznetovych-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přípravek pro vytažení zalomených trysek z hlav vznětových motorů</a>

Podobne patenty