Uložení hořákové trysky u rotačních pecí

Číslo patentu: 239697

Dátum: 13.03.1987

Autori: Tóth István, Mészáros Annamária

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Uložení hořúkovó trysky u rotačních pacivynález se týká uložení hořékové trysky u rotačntch peci, zejména pro výrobu cementu a vápna.Podstata vynález spočívá v tom, že osa (I) hoŕákové trysky (2) je uloženia v prostoru odcłąýlenću od vertikálgí as 53) řezu rotační pece v rozsahu od 15 do 5 ve s slu otáčení rotační pece a pod horizontá nĽ cau (4) řezu rotační pece v romezí od jedné dvacetiny do jedné třetiny průą měru rotační pece.vynález se týká uložení hoŕákové trysky u rotečních pecí, zejména pro výrobu cemantu a vápnoV současně době je nořáková tryska u rotsčních pecí na výrobu cementu i vápna osazována přímo ve stredu příčnáho řezu rotační pece. Celý prostor pece je tak etejnoměrně vyhříván, to znamená jak vsázke pece, tak i celá vyzdívks, na níž vsázke neníO Toto uspořádání způsobuje poměrně značnou spotřebu paliva na jednotku výroby, nebołpřenos teple je nedokonelý. Profil plemene v tomto případě často neumožňuje vizuální kontrolu tepelné technického postupu tavení a pohybu suroviny v rotační peci.V případě, že se v slincvacím pásmu rotační pece at již z jakáhokoliv důvodu nevytvoří nálepek, ktery chrání vyzdívku rotační pece, je tato vyzdívka mimořádně tepelné nemáhána,což má za následek snížení její životnosti.Uvedená nedostetłq stávajícího uložení hořáková trysky u.rotačních pecí jsou odstrenány vynálezem, jeho podstata spočívá v tom, že oss hořáková trysky je uložená v prostoru odcląýlensm od vertikální egy řezu rotační pece v rozsahu od 15 ° do 75 ° ve smyslu otáčení rotační pece e pod horisontální osu ŕeu rotační pece v rozmezí od jedná dvecetizny do jed ne tretiny průměru rotační pece.Řešení podle vynálszu zabezpečuje přiblíiení plemene k pálená surovině e tím i leplí přenos teplqcož má za následok snížení spotřeby paliva hořáku na vyrobu jednotkováho množství slínku.Další výhodou vynálezu je zvýšení životnosti vyzdívky pece, nebot te část vyziívky, která není chráněn vsázkou, je podstatné méně tepelné nemáháns.Výhodou tohoto řešení je i skutečnost, že v důsledku posunutí profilu plemene mimo osu řezu rotační pece, má obsluhu zlspěenou možnost vizuální kontroly technologického proce su v rotační peci.Příklsdná provedení vynálezu je znázorněno ne přiločením achematickám výkresu, který uvádí příěný řez rotační pecí ve slínovacím pásmo.Horáková tryska 2 je uložena v rotační peci tak, že její osa ,L je odchýlená od vertikální osy 3 ŕezu rotační pece ve slinovacím pásmu o 30 ° ve swslu otáčení rotační pece a pod horizontální oeou 1 řezu rotační pece ve slinovacím pásmu o 1/8 průměru pláště 2 pece.Ne základě využití předmětu uvedeného vynálezu dochází při technologickám procesu v rotační peci k bezprostřednímu omývání profilu plemene vlastní vsázky, což způsobuje i zvýšené vytváření nálepku á ve slinovecíupásmu rotační pece. Naproti vsázky, vzhledem k příčnámu řszu rotační pece, se vytvorí prostor, v něm lze kontrolovat technologický proces v rotační peci.vynález lze využít u vsech druhů s typů rotečních pecí pro vyrobu cemeutu s vápno.Ulmženi hořákově trysky u rotačních peci, zejména pro výrobu cementu a vápna, vyznačující se tím, že oaa (1) hořáková trysky (2) je uložena v prostoru odchýleněm od vertikální osy (3) řezu rotační pece v rozsahu od 15 ° do 75 ° ve smyslu otáčení rotační pece n pod horizontální osou (4) řezu rotační pece v rozmezi od jedné dvacetiny do jedné třetiny průměru rotační pece.

MPK / Značky

MPK: F27B 7/34, F27D 23/0

Značky: hořákové, uložení, pecí, rotačních, trysky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-239697-ulozeni-horakove-trysky-u-rotacnich-peci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uložení hořákové trysky u rotačních pecí</a>

Podobne patenty