Automatický napínací mechanizmus reťaze

Číslo patentu: 238428

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barboriak Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka automatického napínacieho mechanizmu rýchlobežnej puzdrovej reťaze, ktorý je začlenený do reťazového pohonu tak, aby sa napínací mechanizmus pohyboval iba v jednej vetvi reťazového pohonu. Možnosť použitia u všetkých reťazových pohonov, kde reťaz neobieha dookola a kde nie sú žiadúce časté intervaly údržby reťazového pohonu v priebehu životnosti napríklad u priemyselných robotov.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY ,A OBJEW 45 vydane 15 05 8775 Autor vynálezu BARBORIAK ANTON ing., OČOVÄ54 Automatický napínací mechanizmus reťazevynález sa týka automatického napínacie 110 Inechanízmu rýchlobežnej puzdrovej re~ taze, ktorý jo začlenený do retĺazového p 0 honu tak, aby sa napínací mechanizmus pohyboval iba v jednej votvi retĺazového pohonu. Možnosť použitia u všetkých retazových pohonov, kde reťaz neobieha dookola a kde nie sú žítadúce časté intervaly údržby reť-azového pohonu V priebehu životnosti napríklad u priemyselných robotov.vynález sa týka automatického napínacieho mechanizmu reiaze takých reťazových pohonov, kde nedochádza k pohybu celej dĺžky reťaze cez reťazové kolesá, t. j. napínací mechanizmus reťaze sa pohybuje len V jednej vetvi reťaze medzi reťazovými kolesami a cez reťazové koleso neprechádza, napr. reťazové pohony priemyselných robotov.U doteraz známych riešení je napinanie reťazí zabezpečené systémami, ktoré neumožňujú automatické napinanie reťaze počas prevádzky reťazového pohonu. Ich nevýhodou je, že V priebehu prevádzky reťazového pohonu dochádza k predložovaniu reťaze a tým k zníženiu jej napnutia a preto je nutné v pravidelných intervaloch napätie reťazoveho pohonu nastavovať.Horeuvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že napínanie reťaze je zabezpečené pomocou skrutky a matice, ktoré. je automaticky doťahovaná pri predĺžení retaze skrutnou pružlnou. Predpätie reťaze sa dosiahne vhodnou volbou tuhosti pružiny. Spätne vytáčanie matice vplyvom ťahovej sily- u reťaze je znemožnené samosvornoeťou skrutkového prevodu.Prednosti uvedeného automatického napínača reťaze sú v tom, že je nie nutné v pravidelných intervaloch kontrolovat a nastavovat napätie reťazového pohonu, čim sa údržba reťazového pohonu obmedzuje na minimum. Tuihost reťazového pohonu zostane zachovaná.Na priložených výkresoch je na obr. la v reze znázornený automatický napinací mechanizmus reťaze, na obr. lb je napinací mechanizmus bez vnejšĺho plášťa telesa, na obr. lc je pôdorysný rez automatického napinacieho mechanizmu a na obr. 2 je začlenenie automatického napínacieho mechanizmu do pohonu.Napinací mechanizmus reťaze pozostáva ze skrutky 1, matice z, skrutnej pružiny 3,telesa 4, západiek 5, vratných pružín B, 1 ožiska 7. Volne konce reťaze-sa prípojujú ku závesným okám 8.Začlenenie automatického -napĺnacieho mechanizmu reťaze do reťazového pohonu je zrejmé z obr. č~ 2, kde reťaz 1 je v jednej vetvi prerušenä a k jej koncovým článkom je pripojený napínací mechanizmus 2.Pri napinaní retaz-ového pohonu postupujeme tak, že zafixujeme závesné oko 7 na strane telesa 4 a telesom 4 otáčame v smere, v ktorom nám dovoľujú západky. Teieso 4 je spojené s pružinou 3 a pri svojej rotácii sa otáča tiež koniec skrutnej pružiny 3 s týmto telesom Spojenej, čím sa jej predpätie zvyšuje. Druhý koniec pružiny 3, ktorá je pevne spojená s maticou 2, otáča touto maticou, čím sa reťazový pohon napína. Skrúcaniu napinaneho konca retaza sa zabraňuje ložiskom 7. Predpätie reťazového pohonu sa dosiahne vhodným počtom otáčok skrutnej pružiny pri napínani. V prevádzke pri predlžovani reťaze skrutná pružina 3, ktorá je predpätä otáča maticou 2, čím sa reťaz napina.Automatický napínací mechanizmus reťaze so skrutkou a maticou, vyznačujúci sa tým, že s maticou 2, v ktoré sú uložené skrutka 1, ložisko 7 so závesným okom 8, je spojená skrutná pružina 3, pričomdruhý koniec tejto skrutnej pružiny 3 je uchytený v telese 4, do ktorého zapadajú západky 5 s vratnýml pružinami 6, ktoré sa pohybujú v telese skrutky 1.Kmçíçgämě BEZ VONKAJ PlAsTA TELESA I.

MPK / Značky

MPK: F16G 13/02

Značky: reťaze, automatický, napínací, mechanizmus

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238428-automaticky-napinaci-mechanizmus-retaze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický napínací mechanizmus reťaze</a>

Podobne patenty