Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek

Číslo patentu: 238424

Dátum: 15.05.1987

Autori: Švarba Dušan, Cabadaj Ján, Kurucz Peter, Sille Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predmetom vynálezu je vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych jednotiek upínacích systémov s jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťou impulzov z kódovaných miest s nim elektricky spojených. Zariadenie obsahuje pracovnú plochu so sieťou kódovaných miest, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťami priradenými ku kódovaným miestam s obrazmi modulov navzájom pospájanými líniami funkcionálnych väzieb a kód jednotky, pričom kódované oblasti obsahujú kód oblasti a kódové polia.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu çABADAj JÁN ing, SILLE jOZEF ing., KURUCZ PETER ing.,SVARBA DUŠAN ing., NOVÉ ZÁMKY54 Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým mudułárnych upínacícłl jednotiekPredmetom vynálezu je vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým moduiárnych jednotiek upínacích systémov s jednoznačnými funkcionáinymi väzbami pre Zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťoil impulzov z kódovaných miest s nim elektricky spojených.Zariadenie obsahuje pracovnú plochu so sieťou kódovaných miest, s ktorou je spoje ná najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťami priradenými ku kódovaným miestam s obrazmi modulov navzájom pospájanými líniami funkcionálnych väzieb a kód jednotky, pričom kódované oblasti obsahujú kód oblasti a kódo~vé polia.vynález sa vzťahuje na vstupné zariadenie grafických systémov predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek z jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, prostredníctvom postupnosti impulzov z kódovaných miest s nim elektronicky spojených, ktoré sú určené predovšetkým na spracovanie grafických informácií pri zložitých modulárnych sústavách, akými sú napríklad Stavebnicové upínacie sústavy.Doposiaľ známe vstupné zariadenia automatizovaných systémov na spracovanie grafických informácii obsahujú predlohy s obrazmi jednotlivých modulov, ako napr. časti hriadeľa pozostávajúca z valca, zrezaného kužeľa, bez označenia funkcionälnych väzieb. Pri zložitých modularnych sústavách,akými sú Stavebnicové upínacie sústavy si sprac-ovanie grafických informácií vyžaduje dodatkové informácie katalógového typu, čo prácu predlžuje a sťažuje.Uvedené nevýhody sú zmiernené vstupným zariadením grafických systémov podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že obsahuje pracovnú plochu so sietkou kódovaných miest, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťmi priradenými ku kódovým miestam s obrazmi modulov navzájom pospájaných líniami funkcionálnych väzieb a kód jednotky, pričom kódované oblasti obsahujú kódoblasti a kódove polia.PrInosom vstupného zariadenia grafických systémov podľa vynálezu je to, že jeho grafické predlohy poskytujú obsluha spracovävajúcej s automatickými počítačmi a jeho perifériami informácie v grafickej podobe s naznačenými funkcionálnymi väzbami, pričom sú v kódovaných poliach, usporiadané do tabulky hodnoty jednotlivých parametrov modulov. Táto skutočnosť vylučuje pri práci ďalšie doplnkové informácie z katalógu,čo prácu obsluhy zjednodušuje s priaznivým dopadom na produktivitu jeho práce.Ďalším prínosom je zjednodušenie programového vybavenia prostriedkov výpočtovej techniky, čo znižuje nároky na ich pamät a teda priaznivo ovplyvňuje nadobúdacie náklady pre výpočtovú techniku.Na priložených výkresoch je znázornený priklad vytvorenia vstupného zariadenia grafických systémov podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornená vstupné zariadenie grafických systémov s predlvohou dorazovej jednotky stavebnicovej upinacej sústavy a na obr. 2 je Vstupné zariadenie grafických systémov s predlohou podopieracej jednotky stavebnicovej upínacej sústavy.Vstupné zariadenie grafických systémov má vytvorenú pracovnú plochu 500 s maticou kódcvaných miest 510, na ktorej je umiestnená aspoň jedna predloha 400. Predloha 400 obsahuje kódované oblasti 100 s obrazmi modulov 110 navzájom pospajanými funkcionálnymi líniami väzby 200 a kódom jednotky 300. Kódové oblasti 100 dalej obsahujú kódové polia 120, ktorými sú udávané hodnoty 121 parametrov modulu 111 obrazu modulu 110 a kód oblasti 130. Obraz modulu 110 obsahuje tiež obraz referenčného prvku 112.Postup činnosti vstupného zariadenia grafických systémov podľa vynälezu zohľadňuje postupnosť zadávania kódu jednotky 300 udávajúceho druh funkčnej jednotky, napr. dorazovej jednotky ovbr. 1 a podopieracej jednotky obr. 2 stavebnicovej upínacej sústavy ktorá sa prostredníctvom programov počítača vytvára z postupne vyvolávaných obrazov modulu 110. Parameter modulu 111 sa udáva pomocou kódovaného poľa 120 z kodovanej oblasti 130.Predlohy vstupného zariadenia grafických systémov je možné vytvárať v kombinácii rôznych druh-ov funkčných jednotiek, a to podľa rôznych spôsobov postupov závislých od stupňa interaktivity a prostriedkov výpočtovej techniky.1. Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upinacích jednotiek s jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovavajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťou impulzov z kódovaných miest s nim elektronicky spojených vyznačujúci sa tým, že obsahuje pracoavnú plochu 500 so sieťou kódovaných miest 510, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha 400, ktorá je opatrena kódovanými oblasťmi 100 priradenými ku kódovým miestam 310 s obraz mi modulov 110 navzájom pospájaných líniami funkcionálnych väzieb 200 a kod jednotky 300, pričom ködované »oblasti 100 obsahujú kod oblasti 130 a kódové polia 120.2. Vstupné zariadenie grafických systémov podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že obraz modulu 110 je vybavený parametro-m modulu 111 a obrazom referenčného prvku 112, pričom kódové pole 120 je vybavené hodnotami 121.

MPK / Značky

MPK: G06K 11/00

Značky: jednotiek, predovšetkým, vstupné, systémov, upínacích, modulárnych, zariadenie, grafických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238424-vstupne-zariadenie-grafickych-systemov-predovsetkym-modularnych-upinacich-jednotiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek</a>

Podobne patenty