Pomocné zariadenie na preklápanie palivovej nádrže vozidiel

Číslo patentu: 238324

Dátum: 01.10.1987

Autori: Siekel Anton, Bolimowski Wacław

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pomocné zariadenie je určené na preklápanie palivovej, olejovej alebo inej nádrže pomocou skrutnej tyče a je umiestnené na strane otočných elementov. Jeden koniec skrutnej tyče je uchytený na pevnú časť stroja a druhý predpružený koniec sa opiera o nádrž. Po uvolnení nádrže, skrutná tyč pomáha nádrž preklopiť vlastným predpružením a tým zmenšuje silu na preklopenie.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverejnené 14 05 85(59 Pomocné zariadenie na preklápanie palivovejPomocné zariadenie je určené na preklápanie palivovej, olejovej alebo inej nádrže pomocou skrutnej tyče a je umiestnené na strane otočných elementov. Jeden koniec skrutnej tyče je uchytený na pevnú česť stroja a druhý predpružený koniec sa ogie- 1 ru o nádrž. Po uvolneni nádrže, skrutna tyč pomáha nádrž preklopič vlastným predpruženim a tým zmenšuje silu na preklope- 2 3 . F nie.vynález rieši pomocné zariadenie na preklápanie palivoväj nádrže vozidiel pomocou skrutnej tyče.Doposiaľ vyrábané vozidlá majú palivové nádrže buď pevne uchytené alebo preklopné bez pomocného zariadenia. Sklopné palivové nádrže potrebujú na preklopenie silu úmernú hmotnosti nádrže. IUvedený nedostatok odstraňuje pomocné zariadenie napreklápanie palivovej nádrže podľa vynálezu, ktorého podstata je,že sa skladá z jednej alebo viac skrutných tyčí, ktoré sú umiestnené medzi pevnú časť stroja a palivovú nádrž na strane otočných elementov.Pomocné zariadenie na preklápanie palivovej nádrže je umiestnené na strane otočných elementov, tak, že jeden koniec tyče je pevne uchytený na pevnú časť stroja a druhý koniec sa opiera o sklopnú časť nádrže, čim sa sila potrebná na preklopenie nádrže zmenší.Na pripojenom výkrese na obr. l je schematické znázornenie pomocného zariadenie na preklápanie palivovej nádrže. Na obr. 2 je nakreslený bokorys tohoto pomocného zariadenia.Palivové nádrž l je na jednej strane uchytená pomocou otočného elementu 2 na pevnú časť stroja Q. Skrutná tyč Ž jeuchytená jedným koncom na pevnej časti stroja 4 a druhým kon com na palivovú nádrž 1. Skrutná tyč 3, ktorá jev transport nej polohe napružená a jedným koncom upevnené na pevnú časť stroja 3 pôsobí vlastnou silou na odklopnú časť palivovej nádrže~l a tým zmenšuje silu F na preklopenie nádrže., , . . o AV 3 Uvedený sposob preklapania palivovej nadrze moze byt poé2 PREDMET VYNÄLEZU Pomocné zariadenie na preklápanie palivovej nádrže vyznačujúce sa tým, že sa skladá z jednej ąlebo viac skrutnýchtyčí /3/. ktoré sú umiestnené medzi pevnú časť stroja /4/ a palivová nádrž /1/ na strane otočných glementov /2/.

MPK / Značky

MPK: B62D 25/00

Značky: nádrže, zariadenie, pomocné, vozidiel, palivovej, preklápanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-238324-pomocne-zariadenie-na-preklapanie-palivovej-nadrze-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocné zariadenie na preklápanie palivovej nádrže vozidiel</a>

Podobne patenty