Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkách

Číslo patentu: 237198

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kubant Josef, Straka František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Řešení se týká způsobu stanovení obsahu vody v tuhých látkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že navážka vzorku se v uzavřené soustavě zahřívá na teplotu, při které voda kvantitativně vytéká ve formě par, které jsou vedeny suchým nosným inertním plynem k termostatovému čidlu, citlivému ke změně viskozity procházejícího média, přičemž tyto změny převedené na elektrický signál jsou registrovány a vyhodnoceny pomocí kalibrační křivky a vyjádřeny v hodnotě procentického obsahu vody vzhledem k použité navážce vzorku. Způsob podle vynálezu je možno využít pro stanovení vody v libovolných tuhých i kapalných materiálech, a to s výhodou i tam, kde je zahřátí na teplotu nad bodem varu vody doprovázeno vývojem jiných těkavých komponent, které by při prostém sušení byly registrovány jako ztráta vody.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY(75) KUBANT JOSEF, °°yâ° STRAKA FRANTIŠEK ing PRAHA(54) Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkáchŘešení se týká z ůsobu stanovení obsahu vody v tuhých 1 tkách. Podstata vynálezu spočivá v tom, že navážka vzorku se v uzavřené aouetavě zahřívá na te lotu, při ktoré voda kvantitativně vyt ká ve formě par, které jsou vedeny suchým noaným inertnim plynom k termostatovému čidlu, citlivému ke změně viskozity procházejiciho mědia přičemž tšto změny převadené na ele rický sign 1 jsou registrovány a vyhodnoceny pomoci kalibračni křivky a vyjadřeny v hodnotě procentićkého obsahu vody vzhledem k použité navážce vzorku. Způsob podle vynálezu je možno využít pro stanovení vody v libovolných tuhých i kapalných materiáloch, a to s výhodou i tam, kde je zahřátí na teplotu nad bodem varu vody doprovázeno vývojom jiných těkavíoh komponent, které by při prostém suseni byly registrovány jako ztráta vody.. 237 193 vynález se týká způsobu stanovení obsahu vody v tuhých lát ×kácho Při stanovení obsahu vody v tuhých látkach obvyklým sušením se vyskytují problémy při malé hmotnosti vzorku, dále v dsledku oxídaca vzorku vzdušnýn kyslíkom, případně při současném vytěkávání jiných látek s páramí vody.Uvedená nedostatky odstraňuje zpusob podle vynálezu, jehož podstata apočívá v tom, že navažka vzorku se v uzavřené soustauvě zahřívá na teplotu, při níž voda kvantítatívně vytěká ve for- ,Ámě par, které jsou vedeny suchým nosnýn inertním plynem k termoetatovému čidlu, citlívému ke změně viskozity procházejícího mě dia, přičemž tyto změny prevedené na elektrický signál jsou registrovány a vyhodnoceny pomocí kalibrační křívky a vyjádřeny v hodnotě procentíckého obsahu vody vzhledem k použité navážce vzorku.Výhodou vynálezu je možnost zpracování i velmi malých nevážek až jednotek milígramů nebo stanovení velmi malých množství vody v rozsahu í pod 1 mgo ą Jinou výhodou je možnost práce v inertním prostředí, čímž je možno vyloučit např. nežádoucí oŕídace v průběhu stanovení vody. ADalší výhodou jemóžncst chromatografíckého předrozdělení vody a jiných těkavých komponent, na které je podle dosud užívaných metodík nutno bráti korekce podle prídavných rozborů a často není přesné zjištění obsahu vody vůbec možnéoNavážky vzorku tuhé látky obsahující 0,2 až 2 mg vody byly zahřívány v uzavřenć kovové nádobce na 130 °C a nádobkou byl proeháněn argon jako nosný plyn. Nosný plyn s páramí vody byl veden do temperovaného škrtícího orgánu při 30 °c Díferenee tlaků předa za ěkrticim orgánom byly převedeny na elektrický signál který byl regiatrován zapieovačem. Plochy registrovaných piků byly vyhodnoceny podle kalibračni křivky a podle použitých navážek vzorku byly obsahy vody vyjádřeny V hmotnostních procentech.n. Jako nosných plynů lze například použit dusiku, helia, argonu neonu, přičemž uvedené plyny jsou seřazeny podle stoupajici viskozity, a tím i citlivosti stanovení vody.Způsob podle vynálezu je možno využít pro stanovení vody v libovolných tuhých i kapalných materiáloch, a to s výhodou i tam, kde je zahřátí na teplotu nad bodom varu vody doprovázeno vývojom jiných těkavých komponent, které by při prostém.suěeni byly registrovaný jako ztráta vody, např. vývoj plynů jako oxid uhličitý, amoniak, nebo uvolněni jiných těkavých kapalin jako jsou např. různé uhlovodiky, alkoholy, ketony a pod.1. Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkáchlvyznačenýtím, že navážke vzorku se v uzavřené eoustavě zahřívá na teplotu, při níž vode kvantitatívně vytěká ve formě par,které jsou vedeny suchým nosným inertním plynem k termostatovému čídlu, citlívému ke změně viskozíty procházejícího média, přičemž tyto změny převedené na elektrický signál jsou registrovány e vyhodnoceny pomocí kelíbrační křívkya vyjádřeny v hodnotě procentíckého obsahu vody vzhledem k použité nevážce vzorku.Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkách podle bodu 1,vyznačený tím, že další látky uvolněné s vodními párami ze vzorku, např. uhlovodíky, se od vodních par oddělí chromatografickou metodou.

MPK / Značky

MPK: G01N 7/16

Značky: tuhých, stanovení, látkach, obsahu, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-237198-zpusob-stanoveni-obsahu-vody-v-tuhych-latkach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkách</a>

Podobne patenty