Způsob termálního rozkladu vzorku hornin v hermeticky uzavřeném prostředí

Číslo patentu: 235675

Dátum: 01.06.1986

Autori: Mejstříková Lubomíra, Peštová Hana

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem vynálezu je dokonalý rozklad vzorku horniny pro analýzu v hermeticky uzavřeném prostředí. Vzorek o hmotnosti do 1 g. uložený v teflonové nádobce, ovlhčí se nejdříve 0,5 až 1 ml 35 % kyseliny chloristé a potom se doplní teflonová nádobka na 90 % objemu 18 % kyselinou chlorovodíkovou a vloží se do autoklávu a zahřívá po dobu 4 až 6 hodin při teplotě 200 °C. Poté je vzorek rozložen a připraven k chemické analýze.

Text

Pozerať všetko

r.°rr. po ms VYNÁLEZU 23 s ws RVAIPĚJQBÓŠIKA o. o(75) Autor vynálezu MEJSIŘÍKOVÁ LUBOMÍRA ing. , PEŠTOVÁ 1 mm, MOSTZpůsob termálního rozkladu vzorku hornín v hermetioky uzavřenám prostředíÚčelem vynálezu je dokonalý rozklad vzorku horniny pro analýzu v hermeticky uzavřeněm prostředí. Vzorek o hmotnosti do l g. uložený v teflonově nádobce,ovlhčí se nejdříve 0,5 až l m 1 35 ky seliny ohloriaté a. potom se doplní bef. lonová nádobka na 90 objemu 18 kyse~ linou chlorovodíkovou a vloží se do auto klávu a zahřívá po dobu 4 až 6 hodin přiteplotě 200 °C. Poté je vzorek rozloženvynález se týká způsobu termálního rozkladu vzorku v herme ticky uzavřeném prostředí, např. v autoklávu pro určování oxidového.s 1 ožení hornín.Rozklad vzorků hornín pro určování oxidového složení hornín se provádí alkalickým tavením vzorku horniny s uhličitanem sodným V platinovem kelímku na plynovém kahanu, načež se tavenina rozpustí ve zředěné kyselině chlorovodíkové. Tento způsob rozkladu vzorku je poměrně zdlouhavý a pracný. Další nevýhodou způsobu je, že při rozpouštění taveniny ve zředěné kyselině chlorovodikové dochází částečně k odnosu vzorku spoíečně při uníkáni oxidu uhličitého.Další používaný způsob rozkladu vzorku horniny je přímé rozpouštění vzorku horniny ve zředěné kyselině chlorovodíkové na plotně. Nevýhodou tohoto způsobu je, že dochází také částečněk odnosu vzorku a k znečištění pracovního prostředí uvolňováním plynněho chlorovodiku.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob termálního rozkladu vzorku hornín v hermeticky uzavřeném prostředí, kdy se vzorek horniny vloží do teflonové nádobky a rozkládá se v autoklávu působenim směsi kyselín a zahŕíváním po dobu 4 až 6 hodin při teplotě 200 ° C, jehož podstatou je, že se vzorek o hmotnosti do 1 g. uložený v teflonové nádobce, nejdříve ovlhči 0,5 až 1 ml 35 kyseliny chloristé a potom se doplní teflonová nádobka na 90 objemu 18 kyse 1 inou chlorovodíkovou.Výhodou způsobu termálního rozkladu vzorku hornín v hermeticky uzavřeném prostředí podle vynálezu je dokonalý rozkladDalší výhodou je vyšší kapacita zpracovaných vzorků a úsporaByl navážen 1 g vzorku horniny a vložen do teflonové nádobky. Vzorek byl ovlhčen 35 kyselinou chloristou a teflonová nádobka doplněna 18 kyšelinou chlorovodikovou na objem 15 ml. Teflonová nádobka byla uzavřena do autoklávu a zahřivána v terñoboxu po dobu 6 hodin při teplotě 2000 C. Potě byl vzorek dokonale nozložen a připranen k chemické analýze.Způsob termálního rozkladu vzorku üořninlv hermeticky uza 4vřoném prostředí, kdy so vzorek horniny vloží do tefľonové nádobky a rozkladá se v autoklávu působenín směsi kyselín a zahŕivánim po dobu 4 až 6 hodin při teplotě 200 ° C, vyznačujíci se tim, že se vzorek o hmotnosti do 1 g, uložený v teflonové nádobce, nejdřive ovlhči 0,5 až 1 ml 35 kyseliny chloristéa potom se doplní teflonovâ nádobka na 90 objemu 18 kyselinouochlorovodikovuu.

MPK / Značky

MPK: G01N 25/00

Značky: hermetický, termálního, uzavřeném, rozkladu, způsob, prostředí, vzorků, hornín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-235675-zpusob-termalniho-rozkladu-vzorku-hornin-v-hermeticky-uzavrenem-prostredi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob termálního rozkladu vzorku hornin v hermeticky uzavřeném prostředí</a>

Podobne patenty