Způsob kyselého kontinuálního loužení rud

Číslo patentu: 234229

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baloun Stanislav, Polanský Milan, Fiala Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu kyselého kontinuálního loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů z fyzikální úpravy rud. Suspenze rudy se smísí s produktem předchozího kyselého loužení. Vzniklá směs se podrobí tlakovému loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech 30 g/l až 900 g/l kyseliny v kapalné fázi směsi.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynálezu mu PETR ing., času Lm, BALOUN suuxsuv ing umoů. rounsxŕ MILAN ing., ČESKÁ LÍPA(54) způsob kyeeláhoa kontinâlniho louieni rudvynález ee týká způsobu kyeelého kontinuálního louženi ru, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahen alumoailikátů z fyzikúlní úpravy rud. Suspenze rudyae sniei e produkte předchozího kyselého louženi. Vznikli mně ae podrobi tlakovćlu loužení pu teplotách 105 °c až so °c u kyeeloeteoh 30 g/1 až eoo g/1 kyseliny v kapalné M 21 anál. Avynález se týká způőobu kyselého kontinuálniho loužení rud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahom alumosilikátů z fyzikálni úpravy rud.Dle známych způsobů hydrometalurgického kyselého louženi obtižně loužitelných rud je suspenze fyzikálne upravené rudy snisena s anorganickou kyselinou a zprecována při teplotě 75 °C» až 300 °C v kaskádě aparátů. Výstup z louženi obsahuje v kapelné fázi velké množství nezreagované kyseliny, kterou je nutno neutralizovet vápnem nebo rudou s obsehen neutralizačních složek, pokud je tato suroyina k dispozici. lezi delší způsoby využití zbytkové kyseliny patří louženi zpravidla snadno loužitelnych rud při teplotách 30 °C až 95 °C Jsou známy i způsoby seperace zbytkoýé kyseliny od pevné fáze e její recyklace na počátek louženi. Úprava kyselosti před separačnimi procesy na. ionexech je při stávajicich způsobech ekonomicky náročná, vyžaduje potřebu neutralizačnich činidel ą neefektivně likviduje zbytkovou kyselinu. jV Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje způsob kyselého kontinuálniho loužení rud, zejména suspenze mletá rudy nebo suspenze jemných podilůrudy s obsahen alumosi 1 ikátůdleivynálezu, jehož podstata spočivá v ton, že suspenze rudy sevsmísi s produktem předchozího kyselěho louženi. Vzniklá směsse podrobi tlakovému louženi při teplotách 10590 až 250 °C e kyselostech 30 g/l až 900 g/1 kyseliny v kapalné fázi směsi. ůsobenimzbytkové kyseliny z předchozího loužení na rudu při vysoké teplotě dle vynálezu dojde k využití této kyseliny k louženi další rudy. Současná.přítomnost alunqsilikátů sníži při chemické reakci výstupní koncentraci kyseliny, jejíž úbytok je zvláät patrny při teplotách kolem 150 °C. Timto efektem se snižují nároky na ncüľřalizaci před separečnimi procesy na ione xech nebo jiných extrakentech. současně dojde dle vynálezu- 2 . 234 229 k dokonelejäímu vyloužení rudy z produktu předchozího loužení. Variebilite dávkování kyseliny do předchozího nebo následnéhostupně loužení umožňuje zpracovet i kombinace rud s různou loužitelností, přičemž surovina obtížnějí zprecovatelná je loužena v předchozín stupni s většinou nadávkované kyseliny. Způsob dle vynálezu je pro svou variabilitu v dávkování kyseliny a široké možnosti při řízení teplot v tlakovem louiení zvláště vhodný pro zpracování rud proměnlivých vlastností.Produkt z kyselého loužení jemných podílů rudy, který obsahuje v kapalně fázi kyselinu síruvou v koncentraci 840 g/1 až 920 g/1, řízenou dávkováním koncentroveně kyseliny sírová na počátku tohoto loužení se monžíkem čerpá do směšovacího autoklávu objemu 8,6 m 3, kde se účinkem vrtulového míchání smísí se suspenzí jemných podílů s obsahom alumosilikátů, které se s teplotou 120 °G čerpejí do sněšovacího autoklâvu s pomocí pístových čerpadel. čerpané suspenze jemných podílů obsahuje 39 pevné fáze. Objemové průtoky produktu z loužení e suspenze jemných podílů rudy se řídí v poměru 1 2,5. Ze směšovecího eutoklávu je směs vedene semospádem do reakčních eutoklávů,kde probíhá loužení při teplote 140 °C až 170 °C. gýstup z následného loužení obsahuje v kapalné fázi kyselinu v koncentreci 40 g/1 až 100 g/1.Způsob kyselého kontinuálního loužení ŕud, zejména suspenze mleté rudy nebo suspenze jemných podílů rudy s obsahem alumosilikátů, vyznačený tím, že suspenze rudy se smíàí s produktem předchozího kyselěho loužení a vzniklé směs se podrobi tlakověmu loužení při teplotách 105 °C až 250 °C a kyselostech

MPK / Značky

MPK: B03B 5/28

Značky: kyselého, způsob, kontinuálního, loužení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-234229-zpusob-kyseleho-kontinualniho-louzeni-rud.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kyselého kontinuálního loužení rud</a>

Podobne patenty