Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kapalina přiváděná do chromatografické kolony je vedena kuželovitě se rozšiřujícím prostorem hlavy kolony, která je vyplněna kuličkami z inertního materiálu. Podle vynalezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu.

Text

Pozerať všetko

kolcny je vedena kuželovitě se rozšiřují.cim prostorem hlavy kolo která je vypl rrr POPIS VYNÁLEZU 231895(54) Vstupní část kolony pro praparativní kapalinovou chromatografllKapalina přivádäná do chromatografickéněna kuličkami zinertn 1 .materiá 1 u. Podle vynálezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodné sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pre kuličky z inertního materiálu.vynález se týká vstupní části kolonypro preparativní kapalinovou chromatografii,u níž je kapalina přiváděná do kolony vedená kuželovitě rozšiřujícím se prostorem hlavy kolony.Dosud známé kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii mají vstupní část určenou pro přívod kapaliny a vzorku řešen pravidla tak, že těleso kolony je opatřeno hlavou,do níž je mobilní fáze i vzorek přiváděn současně přes pravidla nerezovou fritu do celého průřezu kolony, pravidla rozvodnými kanálky.Další známé řešení vstupní části kolony spočívá v tom, že mobilní fáze 1 vzorek jsou přiváděny odděleně a to vzorek osou kolony až k její náplni a mobilní fáze do vnitřního prostoru hlavy otvorem, který je upraven buč ve dně, anebo v boční části hlavyDále je známo používat kolony se vstupní část, u níž je v hlavě utvořen kuželovitě rozšiřující se prostor, takže širší část je plynule napojena na vnitřní válcový prostor vlastní kolony.V tomto kuželovitém prostoru hlavy je umístěna náplň z inertního materiálu, určená pro rozvod mobilní fáze i vzorku, které jsou přiváděny odděleně do užší části kuželovitého prostoru hlavy, a to vzorek je pživáděn do osy kuželovitćho prostoru a mobilní fáže je přiváděna z boku kuželovitého prostoru. uvšechna tato řešení jsou nevýhodná v tom, že je nutné použít přídavný zvláštní ventil,umožňující rozvětvit mobilní fázi do dvou směrů a regulovat její průtok anebo použít dvou na sobě nezávislých čerpadel, přičemž jedno slouží k dopravě mobilní fáze a druhým je dávkován vzorek.Při tomto uspořádání není možné účinné spojit dvě anebo více kolon. za sebou a vytvořit tak chromatografický systém pro separaoi látek s použitím kolon různého typu anebo systém s vyšší účinností. Rovněž není možné použít recyklu.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu vstupní část kolony, u níž je kapalina,pŕiváděná do kolony. vedena kuželovitě rozšiřujícím se prostorem hlavy kolony, vyplněným kuličkami z inertního materiálu.Jeho podstata spočíva v tom, že V širší části kuželovitáho prostoru je umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu. Podle dalšího vyznaku vynálezu je sítko uchyceno v hlavě tvarovou podložkou, jejíž vnitřní povrch má kuželový tvar, souhlasný s tvarem kuželového prostoru hlavy.výhoda takto ŕešené vstupní části kolony podle vynálezu spočíva v tom, že je možno rychle, definované a reprodukovatelně připravit, upravit, zhotovit vrchní část náplně kolony, což má podstatný vliv na účinnost dělení kolony, protože nedochází k nežádoucímu rozšiřování chromatografické zőny v místě vstupu do kolony.Nejvyšší účinnosti dělení na kolonáoh,majících vrchní část zhotovenou podle vynálezu,je dosaženo při současněm vstupu vzorku i mobilní fáze středem kolony. spojením dvou neho více preparativních kolon za sebou jsou připravovány chromatografické systémy, mající bud vyšší účinnost /jestliže se jedná o kolony stejného typu/ anebo rozdílnou selektívitu/jestliže se jedná o kolony naplněné různou stacionární fází/.Je možné dále provozovat kolony podle vynálezu ve vícerozměrné chromatografíi tak, že část vzorku rozdělená na jedné kolonä je vnesena do následné kolony, kde nastává její další rozdělení atd. Rovněž je možno použít recyklu.vynález je blíže popsán na přikladném provedení podle připojeného výkresu. na němž je v detailu znázorněn řez částí hlavy kolony.3 231595 Vlastní chromatografická kolena tvořena nerezovou trubkou L je opatřena h 1 avouł,uchycénou ke koloně pomocí závitu a utěsněnoukroužkem 3, vyrobeným výhodně z teflonu.Vnitřní část hlavy 3 je kuželovitého tvaru, kde širší část plynule navazuje na vnitřní prostor kolony.1. Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii, u níž je kapalina přiváděná do kolonyj vedena kuželovitě rozšiřujícím se prostorem hlavy kolony, vyplněným kuličkami 2 inertního materiálu, vyznačenáítím, že v širší části kuželováho prostoru hlavy /2/ je umístěna přepážka /54 výhodně sítko, průchozí pouze pro kąpalinu.2. vstupní část kolony podle bodu 1 vyznačená tím, že sítko /5/ je uchyceno v hlavě/2/ tvárovou podložkou /4/. jejíž vnitřní povrch má kuželový tvar, souhlasný s tvarem kuželového prostoru hlavy /2/.

MPK / Značky

MPK: G01N 31/08

Značky: chromatografii, část, kapalinovou, vstupní, preparativní, kolony

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-231895-vstupni-cast-kolony-pro-preparativni-kapalinovou-chromatografii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii</a>

Podobne patenty