Číslo patentu: 231090

Dátum: 01.03.1986

Autor: Fakla Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka gombíka na odevy, konfekciu. Gombík podľa vynálezu sa skladá z dvoch teliesok (l), (4) s dierkami (2), (5) napr. z dvoch tradičných gombíkov voľne zošitých silonom (3) so zakončením šitia uzlom (7), ktorý je umiestnený pod ochranným krytom (6), ktorým je opatrené jedno teliesko. Úlohou krytu je zamedziť rozmotaniu uzla a chrániť pokožku tela pred picháním silonom. Kryt može byť nasunutý na teliesku alebo vtlačený do otvoru v teliesku alebo zaskrutkovaný do telieska. Vynález možno tiež použiť na pohyblivé alebo nepohyblivé spájanie alebo zošívanie rozných predmetov silonom napr. krabic z plastov s ich krytmi alebo sklopných záchodových sedadiel s kameninovými telesami.

Text

Pozerať všetko

0 mm PRO VYNÁLEZY (anzverejmne 15 02 34(75) uwrvynâlŕzu FAKIA IGOR prom. fyz., KOŠICEvynález ee. týka gombika na odevy, 1 1 /konfekoiu. Gombikvžnšlezàzisa skla- z dá z dvoch te ieeo , 1 s erkami 7 r(Eł, (5) napr. z dvoch tradičných gombikov i /ĺ vo ne zošitých silonom (5) so zakončenim A A šitie uzlom (7), ktorý .je umiestnený pod ochranným kr tom (6), ktorym je opetrené i Jedno telies o. Úlohou ytu je zamedziť ,lg 5717/4 sunut na telieaku alebo vtlačený do ot- / voz-u v telieska alebo zaskruüov do telieska. Vänález možno tiež použi na 1 pohyblivé ebo nepohyblivé spájanie alabo oživenie rozných predmetov silonom na r. krabic z plastov s ich krytmi aleborozmotaniu uzla a chráni pokožku tela pred ichánim silonom. Kryt može byt na- a opných záchodovýcb sedadiel s kameninovými telesami. ~vynález sa týka gombika na odevy, konfekciu. 231 °Doteraz sa gombiky na zapnutie do dvoch dierok vyrábajú z kovových materiálov alebo sa lisujú z plastov. Ich nevýhodou je, že ich nemožnofv každom pripade použit a ked sú lisované, dost ťažko sa s nimi manipuluje.Tieto nedostatky nemá gombik podla vynálezu, kgoráho podstatou je, že sa skladá z dvoch teliesok s dierkami napr. z dvoch tradičných gombikov volne zošitých silonom so zakončením šitia uzlom, ktorý sa umiestni pod ochranným krytom, ktorým je opatrené jedno teliesko. Úlohou krytu je zamedziť rozmotaniu uzla a tiež chránit pokožku tela pred pichaním silonom. Kryt môže byt nasunutý na teliesku alebo vtlačený do otvoru v teliesku alebo zaskrutkovaný do telieska.Výhodou gombika podľa vynálezu je univerzálne použitie, dlhá životnost, nizke náklady, dobrá manipulácia.Prevedenie gombika podla vynálezu je znázornená na výkrese v reze. Gombik je zložený z dvoch tradičných gombíkov l, 5 s dierkami g, 2 volne zošitých si 1 onom.j so zakončenim ěitia uzlom 1, ktorý je umiestnený pod ochranným krytom, ktorým je duty pružný disk s častou jednej steny § nasunutý na gombik 5. Gombík je zaeunuty do dvoch dierok lg, ll v látkach §, 2.vynález možno tiež použit na pohyblivé alebo nepohyblivé spájanie alebo zošivanie rôznych predmetov silonom a podobnym materiálom napr. krabic z plastov s ich krytmi alebo sklopných záchodových sedadiel s kameninovymi telesami.231 09 | 1 Gombík skladajúci sa z dvoch teliesok opafcrených aspoň jednou dierkou pre voľné spojenie vyznačujúci sa tým, že aspoň-jedno ťeliesko /4/ .je opatrené ochranným krytom /6/ k zakrytiu uzlu

MPK / Značky

MPK: A44B 1/06

Značky: gombík

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-231090-gombik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gombík</a>

Podobne patenty