Zařízení pro stříbření, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplem, podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty

Číslo patentu: 230712

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Miroslav, Štiller Zbyněk, Flegr Karel, Bischof Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro stříbření, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplem a podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty, jako ochranném a transportním prostředku, vyznačeném tím, že pro transport operacemi je pás fólie (4) po obou okrajích napíchnut na jehličky, pevně spojené s unášecími řetězy (1).

Text

Pozerať všetko

(54) Zařízení pro stříbřoní, lakování a sušení bižuternich kamenů upnutých teplom, podtlakam v pásu fólie z plastické hmotyvynález se týká zařízení pro stříbření, lakování e sušení bižutarních kamsnů - tzv. similizaci, ve kterém procházejí kameny všemi operacemi upnuté podtlekem a teplom do pásu z plastické hmoty.Při similizaci se kameny upínadí do pásu z plastické noty tak, že plastická hmota chrání část kamene, která se povrchovä nezušlechíuje. Nosný pás a kameny. pak prochází všemi similizačními operacemí v kontinuální výrobní lince.V doposud známám zařízení, popaeném v československém patentním spisu č. 102 334 je pás samonosný, takže je nepínán silou potřebnou k umášení. Nevýhodou tohoto řešení .je,že pevnostní vlastnosti pásu z plastické hmoty omezují celkovou hmotnost kamenů, ktoré je možno v zařízení zpracovávat. Kapacita zařízení Je proto omezene použitalnoo šíří pásu,zařízení může zpracování Jen úzky rozsah sortimentu, protože kameny s vyšší moznosti pás Přetěžují. V auäicích tuneleoh .je možno aušit pouze při teplotách, které naovlivňují pevnostní vlastnosti plastické hmoty. Prodlužování pásu v závislosti na zatíäení ztěžuja synohronizaci vylamovacího zařízení se zapouštěcím zařízením.Výše uvedené nedostatky Jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, ktoré sestává z upínací, stříbřicí, lakovací, suěicí a vylamovací sekce, s bižuternímí kameny, upnutými teplom a podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty, Jako ochnanném a transportním prostředku, jehož podstata spočívá v tom, že pro transport operace je pás fólie po obou okrajích napíchnut na Jehličky, pevnä spojené s unášeeímí řetězy.Oproti zařízení se samonosným pásom z plastické hmoty lze v zařízení a unášacími řetězy podstatné zvýěit hmotnost zpracovávaąých kamenů. To umožňuje zvýšit kapacitu zařízenírozäířením pásu z plastické hmoty, lze zpracovavat i kameny s vyšší hmotnosti - tzn. celý potřebný rozsah sortimentu. V suělcích tunelech je možno zvýšít teploty až na hodnoty,při kterých již dochází ke snížení pavnoetních vlastností plastická hmoty a tím urychlit proces sušení a zkrátit celkovou délku zařízení. Řetězy zároveň umožňují epolehlívou synchronizaci zapouätäcího zařízení s vylamovacím zařízením.Na připojenýoh výkresoch je znázorněn příklad zařízení pro similizoci bižuterních kamenů podle vynálazu, kde na obr. 1 je tnázorněno schéma zařízení podle vynálezu, na obr. 2 je v příčnám řezu znázorněno spojení pásu fólie z plastické hmoty s řetězy.Řetěz 1 s jehlami je poháněn elektromotorem s variátorem g. Z bubnu i se odvíjí pás főlie A z plastické hmoty, je v napichovacíoh válečcích j nepíchnut na jehly řetêzu 1 a společně a řetězem L prochází v pravidelných cyklech vakuovým tvarovacím zařízením á, va kterém se pomocí vakua a topení 1 do ní upnou bižuterní kameny, vsunuté na sítech. Řetěz L a pásem fólie i je tažen přes vyrovnáveoí buben §, pomocí kterého se zmení pphyb v cyklu na pohyb plynulý. Dále prochází mycím stroje/m 2, ve kterém se pomocí válcových kartáčů povrch kamenů umyje a aktivuje, vchází do stříbřicí kabiny LQ, kde kroužící pistole 11 povrch kemenů postříbří, pokračuje do tryskové sušárrxy lg, kde se zbaví kameny vlhkosti. Potom pokračuje řetěz 1 s paeem fólie A do bronzovací kabiąy u, kde je kývavým pohybom pistolí stříbrný povrch pokryt ochrannou bronzovou vrstvou, kameny Jsou euäeny v sušicím protíprcudém tunelu 12. V temparovacím tunelu jj je főlie 4 zahřáta do plastickáho stavu a ve vylamovacím bubnu ll vakuem narovnána, takze se kameny uvolní a vypadnou do přepravky |§. Fólie i z plastické hmoty je stržena z jehliček a navíjena na buben 12. Řatěz i s jehličkami postupuje zpět k hnacímu zařízení.Zařízení pro stříbřaní, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplom a podtlakem v pásu főlie z plastická hmoty, jako ochrannem a tranaportním prostředku, vyznečenćm tím, že pro transport operacemi je pás fólie (4) po obou okrajích napíchnut na jehličky,pevné spojené s unášecími řetězy (1).

MPK / Značky

Značky: fólie, stříbření, zařízení, sušení, upnutých, pásu, teplem, kamenů, lakování, podtlakem, hmoty, bižuterních, plastické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-230712-zarizeni-pro-stribreni-lakovani-a-suseni-bizuternich-kamenu-upnutych-teplem-podtlakem-v-pasu-folie-z-plasticke-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro stříbření, lakování a sušení bižuterních kamenů upnutých teplem, podtlakem v pásu fólie z plastické hmoty</a>

Podobne patenty