Podlahový rošt pro hospodářská zvířata

Číslo patentu: 230608

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jelínek Tomáš, Vítek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Podlahový rošt pro hospodářská zvířata, vytvořený z podélných profilů tvaru obráceného U, opatřených propadovými otvory pro exkrementy, jehož podstatou je, že podélný profil je vytvořen z vytlačované plastické hmoty. Jedno žebro profilu je opatřeno žlábkem pro vsunutí výstupku přilehlého žebra sousedního podélného profilu při skládání roštové podlahy. Žebro profilu může být též střechovitě zalomeno do tvaru žlábku a pak se opírá o obdobně zalomený výstupek přilehlého žebra sousedního podélného profilu. Základní výhodou řešení je možnost hromadné výroby v jakýchkoliv požadovaných délkách při zachování dalších výhod roštů z plastu a nižší investiční náklady.

Text

Pozerať všetko

,být též střeohovitězalomeno do tvaru žláb rrrt P n PI s vv N Á L E z u 23060875 v fiułorvynálezu VITEK JAN ing., PARDUBICE, JELÍNEK TOMÄŠ ing., KOSTELEC nad Orlicí(54) Podlahový rošt pro hospodářské zvířataPodlahový rošt pro hospodářské zvířata,vytvořený z podélných profilů tvaru obráceněho U, opatřených propadovýml otvory pro exkrementy, jehož podstatou je, že podélný profil je vytvořen 2 vytlačované plastické hmoty. Jedno žebro profilu je opatřeno žlábkem pro vsunutĺ výstupku přilehlého žebra sousedního podálného profilu při skládání roštové podlahy. Zebro profilu můžeku a pak se opírá o obdobné zalomaný výstu pek přilehlého žebra sousedniho podélného profilu.základní výhodou řešení je možnosť hre madně výroby v jakýchkoliv požadovaných dělkách při zachování dalších výhod roštů 2 plastu a nižší investiční náklady.vynález se týká podlahového roštu pro hospodárska zvířata.Dosud známé a používané rošty pro hospodářské zvířata jsou vyráběny z litiny, betonu nebo plastických hmot, a to plněním nebo odléváním do forem, které mají dané členění podlahové části na nášlapné plochy a propadové otvory. Nosníky jsou obdélníkového, lichoběžníkového nebo trojúhelníkového profilu a ukládají se volně nebo spojené vedle sebe, obvykle s určitým odstupom. Používají se též rošty, vyrobené lisováním z plechu, v nichž jsou jak propadové otvory, tak i tvar provedeny obvykle v jedné pracovní operací včetně žebrování k zajištění požadované nosnosti.Plechové a betonové rošty mají poměrně krátkou životnost a jsou při použití jako roštová lože kotců pro zvířata zdravotně závadnä z hlediska odnímání tělesného tepla. závažnouA nevýhodou všech dosavadních roštů, tedy i plastových, je pak ta okolnost, že jsou vyráběnypřímo v daných rozměrech a formách, což znemožňuje jejich univerzální použití s ohledem na rozměry stavebního uložení a způsobuje nutnost je vyrábět ve více rozměrech s více formami,což zdražuje jejich výrobu.Tyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny podlahovým roštem pro hospodářské zvířata,vytvořeným z podélných profilů tvaru obráceného U, opatřených propadovými otvory pro exkrementy, jehož podstatou je, že podélný profil je vytvořen z vytlačované plastické hmoty a jeho jedno žebro je opatřeno žlábkem pro vsunutí výstupku přilehlého žebra sousedního podélněho profilu.Podlahový rošt pro hospodařská zvířata podle vynálezu vykazuje značnou životnost a je pro zvířata ze zdravotní stránky nezávadný, přičemž základní jeho výhodou a přínosem je možnost hromadné výroby v jakýchkoliv požadovaných délkách s ohledem na stavební uložení, což značně zrychluje a zlevňuje výrobu těchto roštů. VPříklady provedení podlahového roštu podle vynálezu jsou znázorněny na pripojených výkresech, kde obr. 1 je perspektivní pohled na jedno provedení roštu, obr. 2 představuje příčný řez jiným provedením roštu a obr. 3 znázorňuje příčný řez ještě dalším provedením roštu.Podlahový rošt podle vynšlezu je tvořen podélnými profily ł tvaru U z vytlačovaně plastické hmoty, které zahrnují jednak podlažní desku 3, která je opatřena propadovými otvory 3pro ekkrementy, a jednak ztužovací žebra. Jedno žebro 1 U profilu je opatřeno žlábkem §, §,5, pro vazební uložení výstupku Q, §, g přiiehlého žebra 1 sousedního podělného pro filu 5.Podlahový rošt podle vynálezu se vyrábí tak, že je v daněm profilu kontinuálně vytlačováh z plastu na vytlačovacím lisu. Poté je opatřeu prolisováním, proseknutím, prořiznutím nebo vyvrtáním propadovými otvory 3 a s výhodou současně uříznut nebo useknut v jedné pra covní operací na požadovanou délku. Tuto délku je možno volit různě podle použité zástavby roštů, V čemž spočíva právě základní výhoda podlahového roštu podle vynálezu.Podlahový rošt pro hospodářské zvířata, vytvořený z podélných profilů tvaru obráceopatřených propadovými otvory pro exkrementy, vyznačený tím, že podělný profil /1/ je vytvořen 2 vytlačované plastické hmoty a jeho jedno žebro /4/ je opatřeno žlábkem /5/ pro vsunutí výstupku /6/ přilehlého žebra /7/ sousedního podélnáho profilu /1/.ného U, 2. Podlahový rošt podle bodu 1, vyznačený tím, že jedno žebro /4/ je střechovitě zalomeno do žlábku /5 / a prilehlé žebro /7/ Je střechov3. Podlahový rošt podle bodu 1, vyznačený tím, že žlábek /5/ je vytvořen prodlouženou zahnutou Spodní částí žebra /4/ a výstupek /6/ je tvořený spodní částí přilehlého žebra /7/.

MPK / Značky

MPK: A01K 1/015

Značky: podlahový, hospodářská, rošt, zvířata

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-230608-podlahovy-rost-pro-hospodarska-zvirata.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podlahový rošt pro hospodářská zvířata</a>

Podobne patenty