Zařízení na tvorbu prošlupu, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 228480

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brandstätter Miroslav, Kuba Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Účelem zařízení je dosažení jednoduchého rozebíratelného spojení držáku nitěnek se sekčním táhlem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že držák (7) je spojen se sekčním táhlem (1) prostřednictvím pružného rozpěrného prostředku (4) upevněného na sekčním táhlu (1), na jehož stykové straně s držákem (7) je vytvořen výstupek (2), jehož profil odpovídá profilu drážky (9) vytvořené na stykové straně držáku (7) se sekčním táhlem (1). Předmětu vynálezu lze využít pro rozebíratelné spojení součástí v celé šíři strojírenství.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY r x A OBJEW 45 Vydano 15 07 Bb75 Autor vynalezu BRANDSTATTER MIROSLAV, KUBA ZDENĚK ing., BRNO(54) Zařízení na tvorbu prošlupu, zejména víceprušlupního tkacíhn strojeÚčelom zařízení je dosažení jednoduchého rozebíratelného spojení držáku nitěnek se sekčním táhlemUvedeného účelu se dosáhne tím, že držák 7) je spojen se sekčním táhlem 1 prostřednictvím pružněho rozpěrného prostředku 4 upevněného na sekčním táhlu 1, na jehož stykzové straně s držákem 7 je vytvořen výstupek 2, jehož profil odpovídá profílu drátžky 9 vytvořené na stykové straně držáku 7 se sekčním tählem 1.Předmětu vynálezu lze využít pro rozebíratelné spojení součástí v celé šířl strojirenství.vynález se týká zařízení na tvorbu prošlupu, zejména víceprošlupního tkacího stroje,které sestává z nítěnek uložených v držáku spojeném neotočně se sekčním táhlem.známá zařízení na tvorbu prošlupu jsou tvořena nitěnkamí jedno- nebo oboustranně uloženými na nosičích držáku a proti bočnímu vysunutí zajlštěny pojistkami. Držák je Vytvořen z profílového plechu, který má ve spodní části průřez neuzavřeného obdélníku, V jehož otevřené části je posuvně uložena pojistka, která je v záberu s plochou pružinou upevněnou svým horním koncem na držáku v místě nosičů nitěnek. Spodní částí je držák nasunut na sekční táhlo a následně zajištěn pojistkou. Nevýhodou tohoto provedení je, že případné porucha ploché pružiny způsobuje znehodnocení celého držáku nitěnek, nebo je nutná následná oprava s demontáží včetně nosičů nitěnek. Další nevýhodou při tkaní je hlučnost vzniklá stykem pojistky ploché pružiny s nosnou části držáku nitěnek.Výše uvedené nevýhody, odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že držák nitěnek je spojen se sekčním tählem prostřednictvím pružného rozpěrného prostředku upevněného na sekčním táhlu, na jehož stykové straně s držákem je vytvořen výstupek, jehož profil odpovídá profilu drážky vytvořené na stykové straně držáku se sekčním táhlem.Výhodou zařízení, podle vynálezu je, snadné a jednoduché spojení držáku nítěnek se sekčním táhlem při současném snížení počtu součástí při provedení podle vynálezu, nebot pro odjíštění pružného rozpěrného prostředku je pro všechny sekce zařízení na tvorbu prošlupu potřeba pouze jeden kus nástrčkového prípravku. U známého provedení je odjlštovací prostředek na každé jednotlivé sekci zařízení. Navíc zařízení podle vynálezu nevybuzuje při tkaní žádný vedlej 4ší hluk, což přispívá ke snížení hlučnosti celého tkacího stroje.Předmět vynálezu je zobrazen na výkrese, kde obr. 1 představuje pohled na část zařízení, kde držák nitěnek je sekčním táhlem spojen, obr. 2 představuje bokorys obr. 1 s částečným řezem, obr. 3 zobrazuje pohled na část zařízení, kde držák nítěnek a sekční táhlo jsou ve stadiu rozpojování a obr. 4 představuje boční pohled na obr. 3 s částečným řezem.Sekčni táhlo 1 upevněne na neznázorněněm brzdovém mechanismu je na své horní straně opatřeno výstupkem 2. V místě výstupku 2 je na sekčním táhlu 1 v jeho ose pevně uložen svou válcovou částí 3 pružný rozpěrný prostředek 4. Na válcovou část 3 pružného rozpěrného prostředku 4 navazuje dvojice pružných elementů 5 ukončených z vnější strany ozuby 6. Držák 7, na kterém jsou variabilně uložený nitěnky 8 je na své stykové straně se sekčním táhlem 1 opatřen drážkou 9. Podêlnou osou držáku 7 je veden průchozí otvor 10, kterým je držák 7 nasunut na pružný rozpěrný prostředek 4. Při nasunutí držáku 7 na pružný rozpěrný prostředek 4 zapadne výstupek 2 do drážky 9 a držákem nelze vůči sekčnĺmu táhlu 1 pootočit. Při nasazování držáku 7 nitěnek 8 na sekční táhlo 1 prochází pružný rozpěrný prostředek 4 průchozím otvorem 10 držáku 7, až se ozuby 6 dostanou do úrovně čelní strany 11 ústí průchozího otvoru 10 dvojice pružných elementů 5 se rozevře a výstupky 6 se dostanou s čeiní stranou 11 ústí průchozího otvoru 1 D do zaběru. Tím je spojení držáku 7 nitěnek 8 se sekčním táhlem 1 zajištěno. Při zapojovaní se použije přípravek 12, který je na jednom konci opatřen axiálním válcovým neprůchozím otvorem 13,kterým se k sobě stisknou ozuby 6 dvojice pružných elementů 5 a držák 7 je možno se sekčního táhla 1 sejmout.1. Zařízení na tvorbu prošlupu, zejména víceprošlupního tkacího stroje, sestávající ze sekcí tvořených nitěnkamí alespoň svým jedním koncem uloženými V držáku spojeném neotočně se sekčním táhlem, vyznačující se tím, že držák 7 je spojen se sekčním táhlem 1 prostřednictvím pružného rozpěrného prostředku 4, upevněného na sekčním táhlu 1, na jehož stykové straně s držakem (7) je vytvořen výstupek 2, jehož profil odpovídá profilu drážky 9, vy nm-gí ,.tvořené na stykové straně držáku 7 se sekčním táhlem 1.2. Zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že držák 7 je opatřen podélným průchozím otvorem 10 pro variabilní uložení pružného rozpěrneho prostředku 4, tvořeneho dvojici pružných elementů 5, opatřených na vnější straně svých konců ozuby 6, které jsou v záběru s čelní stranou 11 průchozího otvoru 10 držáku 7.

MPK / Značky

Značky: zařízení, víceprošlupního, stroje, tvorbu, tkacího, prošlupu, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-228480-zarizeni-na-tvorbu-proslupu-zejmena-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na tvorbu prošlupu, zejména víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty