Válcovací hlava pro tvarování konců trubek

Číslo patentu: 226095

Dátum: 01.06.1986

Autor: Tížek Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Válcovací hlava pro tvarování konců trubek, vyznačující se tím, že je tvořena upínacím trnem (1), který je na své válcové části (2) opatřen hřídelkou (3), na jejímž volném konci je upevněn první opěrný kroužek (7) a na jejím obvodu je vytvořeno alespoň jedno kuželové vybrání (8), pro uložení tlačných kuliček (13) a kolem hřídelky (3) je uspořádána klec (9), upevněná v náboji (11) uloženém na válcové části (2) upínacího trnu (1), která je v místě kuželového vybrání (8) hřídelky (3) opatřena po obvodu otvory (12) pro tlačné kuličky (13), nad nimiž je na náboji (11) uloženo prostřednictvím krytu (14) ložisko (15) a druhý opěrný kroužek (16) a nad krytem (14) je na náboji (11) uložená opěrná podložka (17), mezi níž a osazením (18) válcově části (2) upínacího tmu (1) je uložena pružina (19).

Text

Pozerať všetko

(54) Válcovací hlava pro tvarování konců trubekVynález se týká válcovací hlavy pro tvarování konců trubek a jeho účelem je zdokonalení technologie výroby tvarování.Pro spojování trubek s hadícemi je nutno konec trubky opatřit po obvodu obvykle dvěma výstupky,které nasazená hadice svou pružností obepíná a je pak k trubce mezi těmito výstupky uchycenaTyto výstupky se vytvářejí mechanickým opracováním na zvláštních trubkovitých dílech, které se gNevýhody výroby tvarování konců trubek spočí- i vají v tom, že výroba se provádí několika výrobní- i mi operacemi, které jsou náročné na čas a technologické zařízení. Produktivita práce je nízká.Shora uvedené nevýhody odstraňuje válcovací hlava pro tvarování konců trubek podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že je tvořena Aiipínacím trnem, který je na své válcové části,ppatřen hřídelkou, na jejímž volném konci je i upevněn první opěrný kroužek a na jejím obvodu je Vytvořeno alespoň jedno kuželové vybrání pro uložení tlačných kuliček a kolem hřídelky je uspořádána klec, upevněná V náboji, uloženém na Válcové části upínacího trnu, která je v místě kuželového vybrání hřídelky opatřena po obvodu otvory pro tlačné kuličky, nad nimiž je na náboji uloženo prostřednictvím krytu ložisko a druhýj.opěrný kroužek a nad kiytem je na náboji uloženaopěrná podložka mezi níž a osazením válcové částiupínacího trnu je uložena pružina.Výhody válcovací hlavy podle vynálezu spočívají v odstranění dvou operací při tvarování trubek, to je mechanického opracování a spojování dílů, čímžse zjednoduší technologie výroby a zvýši se pro-duktivita práce. IVarování konců trubek se vytvoří jedinou operací. iPříklad provedení válcovací hlavy pro tvarování konců trubek podle vynálezu je znázorněn navýkresech, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořá dání válcovací hlavy ve výchozí poloze a obr. 2 v poloze při vytvoření tvaru.Válcovací hlava je tvořena upínacím trnem 1,v jehož válcové části 2 je vytvořena dutina 25, ve které je uložena hřídelka 3 prostřednictvím valivých ložisek 24, které jsou pojištěný kroužkem 5.Mezi koncem hřídelky 3 a dnem dutiny 25 jeĺuloženo tlačné ložisko 24. Na volném konci hřídelky 3 je maticí 6 upevněn první opěrný kroužek 7.Na obvodu hřídelky 3 jsou nad sebou vytvořena Ndvě kuželová vybrání 8. Kolem hřídelky 3 .je uspořádána klec 9, upevněná šrouby 10 v náboji 11, který je uložen na- válcovć části 2 trnu 1. V místě kuželového vybrání 8 hřídelky 3 jsou na obvodu klece 9 vytvořeny otvory 12 do nichž zasahují tlačné kuličky 13, uložené v kuželovémi nábojí 11 uložen kryt 14 pro uložení ložiska 155 a druhého opěrného kroužku 16. Nad krytem 14 je na náboji 11 uložená opěmá podložka 17, meziníž j a -osazením 18 válcové části 2 tmu 1 je uložena pružina 19. V náboji 11 a válcové částí 2 trnu 1 je vytvořena drážka 20, ve které jsou uloženy kuličky21. Náboj 11 je vůči válćové části 2 trnu 1 utěsněnTrubka 23 se upne do upínaeího zaříženír(nezakresleno) a válcovací hlava se klecí 9 zasune do trubky 22 tak, že se druhý opěrný kroužek 16 opře .o její okraj. Tlakem na tm 1 se po překonání sílypružiny 19 posune hřídelka 3 takí až se vlivem ą kuželového vybrání 8 posunou tlačně kuličky 13 přes otvory 12 klece 9 a vzniklým tlakem vytvoří poobvodu konce trubky 22 potřebný tvar.çVálcovací hlava pro tvarování konců trubek, vyznačující se tím, že je tvořena upínacím trnem 1(1), který je na své válcové části (2) opatřenl hřídelkou (3), na jejímž volném konci je upevněn první opěmý kroužek (7) a na jejím obvodu je s Vytvořeno alespoň jedno kuželové vybrání (8), pro uložení tlačných kuliček (13) a kolem hřídelky (3) ą je uspořádána klec (9), upevněná v náboji (11) Šuloženém na válcové částí (2) upínacího trnu (1), ikterá je v místě kuželovćlio vyBrání (8) hřídelky i(3) opatřena po obvodu otvory (12) pro tlačné kuličky (13), nad nimiž je na nábojí (11) uloženo prostřednictvím krytu (14) ložisko (15) a druhý opěrný kroužek (16) a nad krytem ( 14) je na náboji(11) uložená operná podložka (17), mezi níž A a osazenĺm (18) váloové části (2) upínacího trnu (1)ž je uložena pružina (19). yVytiskly Moravské tiskařské závody,provoz 12, Leninova 21, Olomouc

MPK / Značky

Značky: tvarování, válcovací, konců, trubek, hlava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-226095-valcovaci-hlava-pro-tvarovani-koncu-trubek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Válcovací hlava pro tvarování konců trubek</a>

Podobne patenty