2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium alkysulfáty a způsob jejich přípravy

Číslo patentu: 224932

Dátum: 01.11.1984

Autori: Smrž Rudolf Rndr, Raif Zdeněk, Neubauer Libor, Müller Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium alkylsulfáty obecného vzorce kde R1 značí metyl nebo etyl R2 a R3 alkylové skupiny s laž 4 atomy uhlíku v řetězci.

Text

Pozerať všetko

(75) 4 j . Aulorvynalelu RAIF znama ing., sunz RUDOLF RNDr ing MULLER mnm. ingNEUBAUER 1.1130 ing. csc., üsrí NAD LABEM224 932 Předmětem vynálezu Jsou nové 2-hydroxy-3-ch 1 orpropy 1 trialkylamonium alkylaulfáty obecného vzorcekde R 1 značí metyl nebo etyl, R 2 a R 3 alkylcvé skupiny s 1 až Ř atomy uhlíku v řetězci. Tyto alkyl sulfáty lze připraą vit tak, že se dialkylaminy obecného vzorceR 3 ~ NH n kde R 2 aR 3 jsou alkylové skupiny s 1 až Ř atomy uhlíku v řetězci, nechaji zreagovat ve vodném roztoku při teplotě o až 20 °c s epichlorhydrinem. Vzniklý dia 1 ky 1-(2-hydrcxy 3-chlorpropylamin ee nechá ve vodném roztoku dále zreagovat s dimetyl nebo dietyl-sulfátem při teplctě o až zo °c, která se udržuje až do úplného emisení reakčních 1 ožekÁ Kvarterni začni reakoi lze potom dokončit při teplotě 30 až 100 °c.2-hydroxy-3-ehlorpropyl-trialkylamoníum aíkylsulfáty Jsou neutrální krystalickě, silně hygroskopické látky. Přidánim 1 ekvivalentu silné báze např. Na 0 H odštěpují 1 mol chlorovodíku a mění se na silně reaktivni epoxyamaové elouöeniny, ktoré Jsou schopny se prostřednictvím epoxyskupiny vázat na hydroxylon vané sloučeniny a to i na makromolekulární látky. Lzegb použít jako výborná kationiuaüní öinidla pro přípravu škrobů pro potřeby pąpírenského průmyslu.Do 1 1 tříhrdlé sulfonační baňkylopatřené míohadlem , vnitřním teplomärom, zpětným ohladiöem a kapací nálevkou 39 předloží 139 g vodného roztoku dimetyĺaminu (32 ü hm). Přidá se 170,4 g vody a za chlazení aolankou se podchladí na cca O °C. Zaintanzivního chlazení a míohání so z kapačky regulovaně dávkuje epichlorhydrin tak, aby reaköní teplota v baňoe se držala pod 5 00 (5 °C maximum). Vydávkování 92,5 g epiohlorhydrina trvá cca l hod. 0 dkonoe přídavku posledního množství epichlorhydrinu še míchá dalších 10 minut,načež se z kapačky během 2 hodin nadávkuje 121 g dimetylsulfátu. Teplota se během přidávkování dimetylaúñłátu udržuje v rozmezí 0 až 10 °C (10 °C maximum). Po vydávkování dimetylsulfátu se teplota zvýší na 50 °C a při zmíněné teplotě se doreaguje další 1 hod. Výtěžek činí 522 g vodného neutrálního roztoku (pH 6)Příklad 2 Do 0,5 l sulfonační banky opatřené KPG míohadle, kapačkoua teploměrem se předloží 36,5 5 dietaaminu, zředí lüő ml vody.Za stálého míchání a mírného chlazení se během 1/2 hodiny přikape 6,25 g epichlorhydrinu tak, äby teplota se držala v rozmezí10 až 20 °C. Od ukončení přídavku epichlorhydninu se při stejné teplotě míchá dalších 10 minut, načež se započne dávkovat dimetylsulfát. Teplota během dávkování dimetylsulfátu se udržuje za mítného přiohlazování v rozmezí 10 až 20 OC. Vydávkování 62 g dimetyl-u sulfátu trvá cca 1 hodinú. Teplota se zvedne na 50 °C, naöež se při zmíněné teplotě doreaguje další l hodinu. Výtěžek činí 290 g čirého světlého nažloutlého roztoku s 50 obsahom akt.l., pH 6.R 1 GH . A kde R 1 značí metyl nebo etyl R 2 a R 3 alkylové skupiny s laž 4 V atomy uhliku v řetězci.2) Způsob připravy 2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium alkyl çôecne ha vzarca/ sulfátů podle bodu 1 vyznačený tim, že se díalkylaminy vzorcekde R 2 a R 3 jsou alkylové skupiny s 1 až 4 atom uhliku v ře NHtězci, nechají zreagovat ve vodném roztoku při teplotě O až 20 °C s epichlorhydrínem a vzniklý díalkyl - (2-hydroxy-3-chlorpropyl) amin se nechá ve vodném roztoku dále zreogovat a dimetyl nebo dietyleulfátem při teplotě O až 20 ° 0, která se udržuje az do úplného smiseni reakčních složek3) Způsob podle bodu 2 vyznačený tim, že kvarternizačni reakce se dokoněuje při teplotě 30 až 1 oo °c.Vytiskly Moravské tiskařzkć závody, C e n a 2,40 l( č s provoz 12, Leninova 21. Olomouc

MPK / Značky

Značky: přípravy, jejich, 2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium, alkysulfáty, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-224932-2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium-alkysulfaty-a-zpusob-jejich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-hydroxy-3-chlorpropyl-trialkylamonium alkysulfáty a způsob jejich přípravy</a>

Podobne patenty