Tvářecí trn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou

Číslo patentu: 221732

Dátum: 15.05.1985

Autori: Tomášek Jiří, Pecháček Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká tvářecího trnu nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou, opatřený čelem. Podstatou vynálezu je, že čelo tvářecího trnu je na průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru trubkového polotovaru opatřeno na podélnou osu tvářecího trnu kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou, na níž směrem k povrchu tvářecího trnu navazuje vnitřní kuželovitá plocha směrem k ose tvářecího trnu vnější komole kuželovitá plocha.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynúlezu romášzzx JIŘÍ ing., nano, mcnáčnc smrusmv ing., JAROMĚŘ(54) Tvářecí trn nástroje iaro tváření tvarovek ztrubkových polotovarúvynález se týká tvářecího trnu nástroje pre tvářeni tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou, opatřený čelem.Podstatou vynálezu je, že čelo tvážecího trnu je na průměru odpovidajicím vnitřnimu průměru trubkového polotovaru opatřeno na podélnou osu tvářeciho trnu kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou, na níž směrem k povrchu tvářeciho trnu navszuje vnitřňí kuželovitâ plocha směrem k ose tvářeciho trnu vnější komole kuželovitá plocha.- Vynález se týká tvářecího trnu nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů,nvářecí kapelinou, opatřenáho čelem.Tverovky, například typu T nebo přeohodové tvarovky, se vyrábějí 2 trubkových polotovarů tvářením tlakem tvářecí kapaliny, zaplňující vnitřní prostor trubkového polotovsru,zaaoučasného jeho osového stlaěování v dutině nástroje, tvořeného alespoň dvěma rozevíratelnýmí díly a dvojici tvářecích trnů proti sobě suvně uložených v dutinä nástroje. Vnitřní prostor trubkového polotovaru s tvúŕecí kapalinou je přitom utěsnšn čely tvářeoíoh trnü,která jsou obvykle upravena do kruhovitě uspořádanáho břitu. Tyto břity se při osovém pohybu tvářecích trnu vpěchují do čel trubkovšho polotovaru. Touto úpravou čel tvářecích trnü nastane dobrá utěsnění tvářecí kapaliny, zdeformovaná čela tvarovky, vytvorené z trubkováho polotovaru, mají však tvar nevhodný pro sváření,které se obvykle při montáži tvarovek provádí. Aby mohl být proveden kvalitní pevný svar, je nutno čele tvarovek dodatečně upravovat obrábšním do tvaru vhodného pro svařováni. Tato dodatečná úprava však zvyšuje pracnost a výrobní náklady.Uvedené nevýhody odstraňuje tvářecí trn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou, opatřený šelem, podle vynálezu, jehož podstatou je, že čelo tvářscího trnu je na průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru trubkověho polotovaru opstřeno na podélnou oeu tvářecího trnu kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou, na níž směrem k po vrchu tvářecího trnu navazuje vnitřní kuželovitá plocha a směrem k ose tvářecího trnu vnějšíVýhodou tvářecího trnu podle vynälezu je úplná odstranění dodatočné úpravy čel tvarovky pro vytvoření potřebných svarových úkosů, přičemž uprava čela tvářecího trnu zajištuje jak dokonalé utěsnění tvářecí kapaliny y trubkovém polotovaru, tak vhodný tvar čela tvarovky pro sveřování.Příkladná provedení tvářecího trnu podle vynélezu je znázorněno na výkrese, kde obr. I představuje podálný osový řez nástrojom pro tváření tvarovek, přičemž v levé polovině nástroje je znázorněna část uloženého trubkového polotovaru a tvářecí trn ve výchozí poloze a v pravé polovině nástroje je znázorněna část hotové tvarovky s tvářecím trnem v konečné pracovní poloze, obr. 2 částečný osový řez koncovou pracovní částí tvářecího trnu, obr. 3částečný osový řez koncovou částí trubkového polotovaru e obr. 4 částečný osový řez koncovou částí hotové tvarovky.Nástroj pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů kapalinou je tvořen hornín dí~.lemgł, v němž je polovina podélné válcové dutiny 2 a dolním dílem 3, v němž je druhá polo vina podélné válcová dutiny 2. Jak je znázorněno na obr. I je V horním dílu 1 odbočková válcová dutina A uspořádaná v tomto případě kolmo na podélnou válcovou dutinu Z. Nástroj je dále tvořen dvojici protiběžně uspořádaných tvářeoích trnů 2 a § s čely 1 upravenými pro těsný styk s konci trubkového polotovaru § vloženého v podálné válcové dutině 2. Konce trubkováho polotovaru § jsou opatřeny vnější kuželovitou plochoou 2 tvořící při vnitřnímprůměru trubkového polotovaru Q břit lg.Každá čelo 1 tvářecích trnd i a Q je na průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru trubkového polotovaru § opatřeno mezikruhovitou plochou 11, uspořádenou kolmo na podélnou osu tvářeciho trnu 2, §a pokračující směrem k povrchu tvářecího trnu 2, Q vnitřní kuželovitou plochou lg a kolem osy tvářeuího trnu 2, § vnější komole kuželovitou plochou lg.Po vložení trubkového polotovaru § do podélné válcové dutiny z, tvořená horním dílem1 a dolním dílem 3, se vyvodí protiběžný pohyb obou tvářecích trnů 2 a §, například nezná zornšnými tlakovými válci. Tvářecí trny E a Q dosednou svými mezikruhovitými plochami 11 na břity lg trubkového polotoveru § a provedou jejich plastickou deformabi v rozsahu šířky těchto mezikruhovitých plech ll, čímž utěšní vnitřní prostor turbkového polotovaru §. Ten se pak neznázorněnym kanálkem v jednom z tvářecich trnů 5, § naplní tvářecí kapalinou 14.Dalším protiběžným pohybom obou tvářeoich trnů 2 s § dojde k pěchováni materiálu stěny trubkověho polotovaru § a současně vlivem vznikléhtrtlaku tvářecí kapaliny A k přesunu části materiálu truhkového polotovaru § do odbočkové válcové dutiny 1 v horním dílu L. Tím dojde k vytvoření odbočky 12 na trubkovém polotovaru §. Při pěchování materiálu stěny trubkového polotovaru § dojde k jejímu zesílení, a tím k přimknutí celé vnější kuželovité plochy 2 trubkověho polotovaru § k vnitřní kuželovité ploše 11 tvářecího trnu 2, Q, čímž dojde k vytvořeni požadovaného vnějšíhoúkosu lá na čele tŕubkového polotovaru vhodného pro svařování. Při pěchování dochází současně k napěchování materiálu při vnitřním průměru trubkového polotovaru § na část vnější komole kuželovité plochy 13, čímž dojde k vytvoření požadovaného vnitřniho úkosu 11 na čele trubkového polotovaru § potřebného pro provaření kořene lg při montáži tvarovky, vytvořeného mezikruhovitou plochou 11 tvářeciho trnu 2, Q.Po dokončení tvarování se tvářecí trny 2 a Q vráti do výchozí polohy, oba díly L a 1 nástroje se oddálí a hotová tvarovka se vyjme.Tvářecího trnu podle vynálezu je možno využít při výrobě tvarovek tvářenim tvářecí kapalinou, které se montují svařováním.Tvářecí tnn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou opatřený čelem, vyznačující se tím, že čelo (7) tvářecího trnu (5, 6) je na průměru odpovídajícim vnitřnímu průměru trubkového polotovaru (8) opatřeno na podélnou osu tvářecíno trnu (5, 6) kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou (11), na níž směrem k povrchu tvářeciho trnu (5, 6) navazuýć vnitřní kuželovitá plocha (12) a směrem k ose tvářecího trnu (5,6) vnější komole kuželovitá plocha (13).

MPK / Značky

Značky: polotovarů, trubkových, kapalinou, tvářecí, nástroje, tváření, tvarovek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-221732-tvareci-trn-nastroje-pro-tvareni-tvarovek-z-trubkovych-polotovaru-tvareci-kapalinou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvářecí trn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou</a>

Podobne patenty