Způsob úpravy pH odpadních vod

Číslo patentu: 220516

Dátum: 15.11.1985

Autori: Fuchs Petr, Kubička Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší úpravu pH odpadních vod z chemického kombinátu dávkováním odpadních vod z ethylbenzenu obsahujícím 2 až 260 g chloridu hlinitého v litru s roztokem hlinitanu sodného obsahujícím 10 až 250 gramů kysličníku hlinitého v litru s tím, že se tyto roztoky střídavě přidávají k upravované vodě dle jejího složení v takovém množství, že se dosáhne isoelektrického bodu.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁLEZV 43 Vydáłw 15 11 85(751 Autor vynálezu KUBICKA RUDOLF doc. ing. csc., LITVINOV, FUCHS PETR ing. asc., PRAHA54 Způsob úpravy pH odpadnĺch vodVynález řeší úprravu pH odpadních vod z chemického kmnbinátu dávkováním odpadních vod z ethylbenzenu obsahujícím 2 až 260 g chloridu hlinâtélnw v litru s roztokem hlxinitanu sxodnéhso obsvahujícím 1 D až 250 gramů kysiličníku hlinitého V litru s tím,že se tyto roztoky střídavě přidávají k upravovarné vodě dle jejího složení V takowém množství, že se dosáhne isoeliektrického bu» du.vynález se týká použití kyselých pracich vod z výroby ethylbenzenu, které obsahují zvýšený obsah chloridu hlinitého a roztoku hlinitanu sodného k úpravě pH odpadních vod čištěných knoagulací.e ~obecně známe, že kuoagulace probíhá nejlépe při dosažení isoelektrickélilo bodu čištěné vody. Dosažení isoelektrického bodu, jehož hodnota se lliši v závislosti na složení koagulomané vody, se dosahuje přídavkem kyselín nebo zásad upravujícich pH výsllednêho roztoku V nozmezi 4,0 až 11,0. Nevýhodou těchto sloučenin je, že kromě toho, že jsou nákladné, uvolňují do vyčištěné vody látky, ktere nepříznivě ovlivñují kvalitu vody v toku.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předmět vynälezu, tno je způsob úpravy pH odpadních vod z chemického kombinátu přídavkem kyselých nebo alkalických roztoků na .hodnotu 4,0 až 11,0 do dosažení isoelektrického bodu, jehož podstata spočíva v tom, že se k odpadni vodě střidavě přidává kyselá prací voda z výroby ethylbenzenus obsaahem 2 až 260 g chloridu hlinitého AlClz v litru V množství 0,1 až 0,9 l nra 1 m 3 odpadni vody, s výhodou 0,24 l na 1 m 5 odpadni vody a roztok hlin-itanu soldného ob 4Výhoda tohoto způsobu slpnočivá v tom,že k dosaženi požadovaného pH vody se používá kyselý roztok chloridu hlinitého» Alcls, který oxdchází z výrvobny jako odpad a roztok hlinitanu sodného, který nezvyšuje tvrd-ost vyčištěné vodý.Popisovaný způsob je zřejmý z následujícíhcn přikladuU odpadni vody vytékající z dešťvovlé kanalizace průmysllovvěho závodu v průměrném množství 2200 m 3.h 1 a o složení udaném tabulkou 1 bylo zjištěno, že isoelektricldý bod leží V rozmezí 4,5 až 5,5 jednotek pH. Vzhledem k pH této vody a k jeho kolísání v závislosti na čase byla k tétło vodě střídavě přidávána kyselá prací voda z výnoby ethylbenzenu a roztok hlinitanu sodneho v množství uvedeném v tabulce I. V této tabulce je také uvedena výsledné pH vyčištěné vody..z mm hm mmm m l mm o.m 8 mm m l mm m.m mmm o i mm mm 8 mm m l mm mm mmm . o l mm mm mmmm V m l mm m.m m mmm l mm mm. 8 mm m I mm m.m o mmm | mm m.m mmmm .mm l mm mm m mmm 1 mm om 8 mm mm l mm mm o mmm I mm m.m 8 mm mm I mm mm o mmm i Ř odm 8 mm mm I mm mm | . mmm I 8 m mám 8 mm om í mm hm o 8 m I mom mm . 8 mm mm l mm mm o mmm í mm má 8 mm mm 1 mm m.m m mmm l mm mm 8 mm mm l mm m.m o mmm I mm Ě 8 mm mm | mm m.m o mmm I mm má 8 mm mm l mm m.m mmm o .l mm mm comm mm mmm mm hm mmm o mmm mm m.m comm mm | mm hm mmm m I .mm m.m comm mm l mm m.m mmm o I mm od 8 mm mm l mm mam o 8 m I 8 mam 8 mm cm ĺ mm m.m m mmm l mm mdm ommm m l mm m.m o 8 m l mm m.m o 8 m m l mm m.m o mmm I mm mm 8 mm . m. I mm m.m o mmm I mm m.m comm m m- . m mna .m .u 35 mm mmmm a Ěos wcmšmmm Es onwccom mě cmmdmammnuo m mL . m 8 mL . mm Epos mum m . mmm n. L . m 5 mmm m .me MWEO mami mm -§ 55 mommçm čas mnummmo mmm zmmu a mmmZpůsob úpravy pH -odpadních vod z chemického kdombímátu přídavkem kyselých nee« bo alkalických r-oztoků na hodnotu 4,0 až 11,0 do drosažení ísloelektríckéhio bodu vyznačíený tím, že se k odpadní vodě střídavě přídává kyselá prací voda z výroby ethylbenzenu s ubsahem 2 až 260 g chloridu hli Ioungunl. n. I IÍVOI 1 Innitéhxu A 1 Cl 3 v livtrxu v množství 0,1 až 0,9 1 na 1 m 3 odpumdní vody, s výhodou 0,24 1 na 1 m 3 odpadni vody a roztok hlinitanu sodného obsahující 10 až 250 g kysl-ičníku hlinitého A 120 v litru v množství 0,03 až 0,8 litru na 1 m 3 uodpandní vody, s výhodou 0,07 litru na 1 m 3 odpadu vody.

MPK / Značky

Značky: způsob, úpravy, odpadních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-220516-zpusob-upravy-ph-odpadnich-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy pH odpadních vod</a>

Podobne patenty