Číslo patentu: 218700

Dátum: 15.04.1985

Autor: Lorman Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká kontaktního systému v určení pro propojováni a montáž na úrovni desek plošných spojů a řeší se jím uspořádaní prvků do funkční sestavy. Podstatou vynálezu jé kontaktní systém, jehož těleso sestává ze Stření části, tak zvaného jádra, válcovitého, kónického nebo vícehranného tvaru, a prstencovité vložky, v otvoru desky plošného spoje, přičemž toto jádro nebo vložka, nebo oboji, jsou opatřeny pružným prvkem, například tvaru pera, zajišťujícího vodivý spoj mezi jádrem a vložkou, kteréžto těleso má na jednom, nebo na obou koncích vložky umístěn alespoň jeden kontaktní element řezného spoje pra připojení alespoň jednoho drátového vodiče.Vynálezu může být využito například pro spojování a montáž prvků na deskách plošných spojů a těchto desek navzájem, ve složitých zařízeních průmyslové elektroniky.

Text

Pozerať všetko

i 75 Autor vynálezu LORMAN IŘI ing., ROUBÍČEK JAN, PRAHAvynález se týká kontaktního systému v určení pro propojování a montáž na úrovni desek plošných spojů a řeší se jim uspořádání prvků do fukční sestavy.Podstatou vynálezu je kontaktní systém,jehož těleso sestává ze střední části., tak zvaného jádra, válcovitého, kónického nebo vícehranného tvaru, a prstencovité vložky, V otvoru desky plošného spoje, přičemž toto jádro nebo vložka, nebo obojí, jsou opatřeny pružnym prvkem, například tvaru pera, zajišťujícího vodívý spoj mezi jádrem a vložkou, kteréžto těleso má na jednom, nebo na obou koncích vložky umístěn alespoň jeden kontaktní element řezného spoje pro připojení alespoň jednoho drátového vodiče.Vynálezu může být využite například pro spojování a montáž prvků na deskách plošných spojů a těchto desek navzájem, ve složítých zařízeních průmyslové elektroniky.Vynález se týká kontaktního systému.určeného pro propojování a montáž na,úrovni desek plošných spojů a řeší se jímuspořádání prvků do funkční sestavy.Podle jednoho z dosud známých řešení jsou kontaktní systémy tohoto určení provedeny například jako zdířky s pružným kontaktem, jejichž tělísko je zalisováno do otvoru v desce plošného spoje, přičemž do těchto zdířek lze zasunout například vývody součástek, kolíky sond nebo sběrnic, nebo například výstupní kolíky konektoru. Těleso takovéto zdířky může být průchozí nebo uzavřené, nebo může být například uzpůsobeno pro trvalé vodivé spojení s metalízací pokoveného otvoru desky plošného spoje. Přes jistou míru Líniverzálnosti je společnou nevýhodou tohoto řešení kontaktních systémů nutnost použití zdířek jako montážního elementu, přičemž mnohonásobná rozebíratelnost spoje s pružným kontaktom zdířky nebýva vždy požadována.Podle dalšího ze známých řešení jsou kontaktní systémy provedeny jako kolíky., jejichž jádro je provedeno jako pružný element, například s prolisem, pro vodivý spoj kolíku s metalizací pokoveného otvoru desky plošného spoje. Tyto kolíky mohou na svém konci něst například konektorový systém nebo například ovíjecí špičku. Společnou nevýhodou tohoto typu řešení je re lativní omezenost konstrukční a možnostpřipojení drátových vodičů pouze na vysoký kolík tvaru ovíjecí špičky.Konečně podle třetího ze známých řešení jsou kontaktní systémy provedeny jako kolíky, jejichž jádro obsahuje plochý dražkový kontakt pro připojení drátového vodiče řezným spojem, přičemž na svých koncích jsou tyto kolíky provedeny jako konektorový systém nebo jako ovíjecí špičky. Nevýhodou tohoto řešení je nemožnost připojení kolíku vodivým spojem k metalízaci pokoveného otvoru desky plošného spoje. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny kontaktním systémem podle vynálezu, jehož těleso sestava ze střední části, tak zvaného jadra, válcovítého, kónického nebo vícehranného tvaru, a prstencovite vložky, V otvoru desky plošného spoje, přičemž toto jádro nebo vložka, nebo obojí, jsou opatřeny pružným prvkem, například tvaru pera,zajišťující vodivý spoj mezi jíádrem a prstencovitou vložkou, kteréžto těleso má na jednom nebo obou koncích jádra, nebo na jednom nebo obou koncích prstencovitê vložky umístěn alespoň jeden kontaktní element řezného spoje pro připojení alespoň jednoho drátového vodiče.Výhodou kontaktního systému podle vynálezu je jednoduchost provedení, vysoká flexibilita a univerzälnost.Na připojeném výkresuv je znázorněno jedno z možných provedení kontaktního systému podle vynálezu. je z něj patrno těleso 1 kontaktního systému, sestávající ze střední části, tak zvaného jádra 2 válcovitého, kônického nebo vícehranného tvaru,jehož funkční částí je pružný prvek 12, například tvaru pera, zajištující vodivý spoj mezi tělesem 1 a prstencovitou vložkou 3 v otvoru 10 .desky plošného spoje 11. je zřejmě, že jádro 2 s pružným prvkem 12 a prstencovitá vložka 3 tvoří z funkčních důvodů konstrukčně svázaný celek, který může být řešen ve více variantách, se společným znakem vzájemného pružného uložení jadra 2 ve vložce 3 pomocí pružného prvku 12. Prstencovitá vložka 3 může být provedena například jako trubičkový nýt s hlavičkou nebo bez hlavičky, nebo například jako metalizace, chemicky, nebo elektroenemicky vytvořena na povrchu otvoru 1 U desky plošného spoje 11.Pružný prvek 12 může být proveden například jako jednodílnê nebo vícedílně pero, a může být součástí jádra 2 nebo vložky 3, nebo tvořit samostatne montovatelný díl. Dále je na obrázku znázorněn kontaktní element řezného spoje 7 pro připojení drátověho vodiče 9, v tomto případě jako součást jádra 2. V souladu s předmětem vynálezu může být ovšem tento kontaktní element řezného spoje 7 například vícenásobného provedení, to jest s několika řeznými drážkami, a může být umístěn na obou koncích jadra 2 nebo být součástí prstencovité vložky 3.ak je z obrázku zřejmě, může jádro 2 přecházet na jedné nebo obou stranách v kolík 4, válcovitého nebo vícehranného tvaru.,uzpůsobený pro připojení drátového vodiče 8, například ovíjením nebo například pájením. Dále je z obrázku zřejmě, že zmíněné jádro může na jedné straně též přecházet v stopku 5, zakončenou kontaktním ústrojím B, například zástrčkou nepřímeho konektoru. e pochopitelné, že stopka 5 může být provedení axiálního nebo například ohnuta pod určitým úhlem, například pravým, pro spojení s připojitelnou jednotkou ve zvoleném geometrickém směru.Konkrétní systém podle vynálezu může být proveden například jako kontaktní kolík s kontaktním ústrojím zástrčky na jedné a s ovíjecí špičkou na druhé straně a s jádrem, spojeným s prstencovitou vložkou pomocí pružného pera a opatřeným kontaktním elementem řezného spoje.Kontaktního systému podle vynálezu může být využito například pro spojování a montáž prvků na deskách plošných spojů a těchto desek navzájom, ve složitých zařízeních průmyslové elektroniky.1. Kontaktní systém, určený pro propojování a montáž na úrovni desek plošných spojů, vyznačený tím, že jeho těleso 1 sestává z jadra 2, váloovitého, kónického nebo vícehranněho tvaru, a prstencovité vložky 3 V otvoru 10 desky plošného spoje 11, přičemž toto jádro 2 nebo vložka 3, nebo obojí, jsou opatřeny pružným prvkem 12, například tvaru pera, zajišfujícího vodivý spoj mezi jádrem 2 a vložkou 3, přičemž těleso 1 má na jednom nebo obou koncích jádra 2, nebo na jednom nebo obou koncích vložky 3, umístěn alespoň jeden kontaktní element řezného spoje 7 pro připojení alespoň jednoho drátového vodiče 9.2. Kontaktní systém podle bodu 1, vyznačený tím, že jádro 2 přechází na jedné nebo obou stranach v kolík 4, válcového nebo vícehranného tvaru, uzpůsobeného pro připojení drátového vodiče 8, například ovíjením.3. Kontaktní systém podle bodů 1 a 2,vyznačený tím, že jádro 2 přechází na jedné straně v stopku 5, zakončenou kontaktním üstrojím 6, například zástrčkou.4. Kontaktní systém podle bodů 1 až 3,vyznačený tím, že Stopka 5, zakončená kontaktním ústrojím 6, je ve zvoleném místě své délky ohnuta do úhlu, například pravého., pro spojení s připojítelnou jednotkou, V například kolmém směru.

MPK / Značky

Značky: kontaktní, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218700-kontaktni-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontaktní systém</a>

Podobne patenty