Výsuvná noha kontejneru

Číslo patentu: 218336

Dátum: 15.02.1985

Autori: Madry Ferdinand, Zvánovec Jan, Novák Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká manipulace s kontejnery a řeší odstavení kontejneru z přepravního prostředku bez pomoci zdvihacího zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že každá ze čtyř noh je svým nosníkem uložena otočně a suvně v pouzdrech krajních příčníků kontejneru a příslušná vzpěra je svým ramenem uložena rovněž otočně a suvně v nábojích vnitřních nosníků. Výsuvné nohy je možno použít u všech kontejnerů, kde provedení podlahy umožní jejich připevnění a uložení do přepravní polohy tak, aby nepřesahovaly vnější rozměry kontejneru. Nadzvednutí může být provedeno přepravním prostředkem nebo hydraulickými zvedáky uloženými pod vysunuté a sklopné nohy.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká manipulace s kontejnery a řeší odstavení kontejneru z přepravního prostředku bez pomoci zdvihacího zařízení.Podstata vynálezu spočíva v tom, že každá ze čtyř noh je svým nosníkem uložena otočně a su~vně v pouzdrech krajních příčníků kontejneru a příslušnä vzpěra je svým ramenem uložena rovněž otočné a suvně v nábojích vnitřních nosníků.Výsuvné nohy je možno použít u všech kontejnerů, kde provedení podlahy umožní jejich připevnění a uložení do přepravní polohy tak, aby nepřesahovaly vnější rozměry kontejneru. Nadzvednutí může být provedeno přepravním prostředkem nebo hydraulickýmí zvedáky uloženými pod vysunuté a sklopné nohy.vynález se týká výsuvných noh kontejneru sloužících k odstavení kontejneru z přepravního prostředku bez pomoci zdvihacího zařízení. vVětšímu užívání kontejnerů brání nedostatečné vybavení uživatelů vhodnými technickými prostředky, které jsou buď drahé nebo z jiných důvodů nedostupné. Nakládka a vykládka kontejnerů na dopravním prostředku neüměrně prodlužuje prostoje dopravního prostředku a vede k jejich zvýšené potřebě.Tento nedostatek odstraňuje výsuvná noha kontejneru podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že výsuvná noha je svým nosníkem uložena otočně a suvně v pouzdrech krajních příčníků kontejneru a příslušná vzpěra je svým ramenem uložena rovněž otočně a suvně v nábojích vnitřních příčníků, přičemž posuv noh a vzpěr je o mezen dorazem nebo narážkou. stojina nohyje opatňena konzolou s drážkou a vzpěra má na spodním konci zavařený čep a nad ním posuvně ulož-enou objímku. Rohové sloupky kontejneru mají vytvořena lůžka pro vzpěry, které jsou opatňeny otevřenymi objímkami.Hlavní výhodou výsuvných noh je možnost odstavení kontejneru z přepravního prostředku bez pomoci zdvihacího zařízení. jednoduchá konstrukce je zárukou spolehlivosti, snadného a rýchleho ustavení do funkční nebo pňepravní polohy. Nohy V přepravní poloze nepřesahují vnější rozměry kontejneru. svými velkými bočními vůlnemi ve funkční poloze umožňují bezpečne najetí přepravního prostředku.Příklad provedení výsuvných noh je znázorněn na obr. 1 až 6, kde obr. 1 představuje celkový boční pohled na kontejner s vy 4sunutými nohami, obr. 2 čelní pohled na výsuvné nohy ve funkční poloze, obr. 3 představuje zvětšený řez nosníkem nohy, obr. 4 zvětšený řez ramensemąvzpěry, obr. 5 detail spojení vzpěry s nohou, obr. 6 znázorňuje detailně výsuvné nohy a. vzpěru V přepravní poloze na kontejneru.Podle obr. 1 se výsuvné nohy 1 kontejneru 2 skládají z-e stojiny 3,~ nosníku 5 a vzpěry 4. V řezu nosníkem 5 výsuvné nohy 1 je na obr. 3 patrno jeho otočné a suvné uložení v pouzdrech 6 a 7 krajního příčníku 8 kontejneru 2 a doraz 9 k omezení vysunuté polohy nohy 1. Na obr. 4 je v řezu ramenem 1 D vzpěry 4 vidět jeho otočné a suvné uložení v nábojích 11 a 12 vnitřního příčníku 13 kontejneru 2 a narážka 14 k omezení vysunuté polohy vzpěry 4. Na obr. 5 je detail spojení a zajištění vzpěry 4. Na obr. 5 je detail spojení a zajištění vzpěry 4 se stojinou 3 ve vysunuté poloze. je patrné zaklesnutí čepu 15 vzpěry 4 do drážky 16 v konzole 17 stojiny 3 a jeho zajištění objímkou 18 posuvně uloženou na vzpěňe 4. Na obr. 6 je vidět výsuvnou nohu 1 a vzpěru 4 v přepravní poloze složené na boěnici 19 kontejneru 2 tak, že vzpěra 4 je zasunuta do lůžka 20 rohového sloupku 21 kontejneru 2 a svou otevřenou objímkou 22 tixuje polohu konzoly 17 stojiny 3.Výsuvne nohy je možno použít u všech kontejnerů, kde provedení podlahy umožní jejich připevnění a uložení do přepravní polohy tak, aby nepňesahovaly vnější rozměry kontejneru. Nadzvednutí kontejneru může být provedeno přepravním prostňedkem, například vzduchovým pérováním, nebo jednoduchými hydraulickými zvedáky uloženými pod vysunuté a sklopené nohy.1. Výsuvná noha kontejneru vyznačující se tím, že je opatřena nosníkem 5, který je uložen otočné a suvně v pouzdrech 6 a 7 krajních příčníků 8 kontejneru 2 a vzpěra 4 je svým ramenem 10 uložena rovněž otočně a. suvně V nábojích 11, 12 vnltřních příčníků 13 podlahy 23 kontejneru 2..2. Výsuvná noha kontejneru podle bodu 1 vyznačující se tím, že nosník 5 vysuvně nohy 1 a rameno 10 vzpěry 4 jsou opatřeny pevnými dorazy 9 a narážkami 14, 3. Výsuvná ,noha kontejneru podle bodu 1 vyznačující se tím, že stojina 3 výsuvné nohy 1 je opatřena konzolou 17 s drážkou 16 a vzpěra 4 má na spodním konci čep 15 a nad ním posuvné uloženou objímku 18.4. Výsuvná noha kontejneru podle bodu 1 vyznačující se tím, že zasunutá poloha výsuvné nohy 1 je zajištěna otevřenou objímkou 22 vzpěry 4 a zasunutá poloha vzpěry 4 je zajištěna lůžkem 20 rohového sloupku 21 kontejneru 2.

MPK / Značky

Značky: kontejneru, výsuvná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-218336-vysuvna-noha-kontejneru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výsuvná noha kontejneru</a>

Podobne patenty