Nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy

Číslo patentu: E 17035

Dátum: 07.08.2012

Autor: Loperfido Michele

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy0001 Vynález sa týka nastaviteľného závesu pre okenné0002 V oblasti okenných alebo dverných rámov, najmä V oblasti okenných alebo dverných rámov, ktoré majú značné rozmery a hmotnosť, ako sú napríklad bezpečnostné dvere alebo požiarne dvere, je známe využívať nastaviteľné závesy, ktoré umožňujú nastaviť vzájomnú polohu medzi pohyblivým rámom a pevným rámom okenného alebo dverného rámu tak, že pokiaľ je okenný alebo dverný rám uzavretý, tak pohyblivý rám dokonale0003 Známe závesy obsahujú aspoň jedno prvé krídlové teleso a druhé krídlové teleso, ktoré sú vzájomne voči sebe zavesené otočným spôsobom okolo osi otáčania pomocou čapu,pričom jedno je pripevniteľné k pevnêmu rámu a druhé jepripevniteľné k pohyblivêmu rámu okenného alebo dverného rámu.0004 Najmä sú známe závesy, ktoré sú opatrené nastavovacími prostriedkami na nastavenie vzájomnej polohyprvého krídlového telesa a druhého krídlového telesa v trochznáme ako výškové nastavenie,- V smere rovnobežnom s rovinnou okenného alebo dvernêho rámu a kolmom na os otáčania, čo je známe- v smere kolmom na rovinu okenného alebo dvernêhorámu, čo je známe ako tlakové nastavenie.0005 Závesy, opatrené jedným alebo viac takými nastavovacími prostriedkami, sú napríklad známe z IT 1999 TO 00520006 Najmä z EP-0 467 075 je známy nastaviteľný záves, ktorý je opatrený prostriedkami na nastavenie vzájomnej polohy prvého a druhého krídlového telesa V smere rovnobežnom s rovinou okenného alebo dvernêho rámu a kolmom na os otáčania(nastavenie medzipriestoru), a nastavovacími prostriedkami, ktoré obsahujú vodiacu vložku, vo vnútri ktorej je uložený0007 Vodiaca vložka je ďalej uložená v dutine, ktorá0008 Táto dutina má dve plochy rovnobežné so smeromnastavenia, z ktorých jedna má priamočiaré ozubenie, ktoré0009 Ozubenie je vytvorené na jednej časti vonkajšej bočnej plochy puzdrovej vložky, pričom ozubenie zaberá s priamočiarym ozubením na jednej z dvoch vnútorných plôchdutiny. Naopak časť vonkajšej bočnej plochy puzdrovej vložky, ktorá leží proti ozubenej časti, je valcová a hladká, pričom0010 Pri každom pootočení puzdrovej vložky dochádza k zodpovedajúcemu vzájomnému priamočiaremu premiesteniu medziprvým a druhým krídlovým telesom v smere nastavenia.0011 Vzájomná poloha medzi prvým a druhým krídlovýmtelesom je zaistená pomocou skrutkových prostriedkov.0012 Konštrukčné tolerancie, ktoré sú obvyklé v tejto oblasti techniky, však nezaisťujú konštantný priamy kontakt medzi vonkajšou bočnou plochou puzdrovej vložky a stranami0013 Úlohou tohto vynálezu je preto odstrániťnedostatky známeho stavu techniky.0014 V rámci tejto všeobecnej úlohy je účelom tohto vynálezu vyvinúť nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy, ktorý umožňuje obnoviť spojovacie vôle medzi rôznymi súčasťami, najmä medzi tými súčasťami, ktoré napomáhajú pri nastavení V smere rovnobežnom k rovine okenného alebo dverněho rámu a kolmont na os otáčania (nastavenie medzipriestoru), a to jednoduchým a účinným spôsobom.0015 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy, ktorý umožňuje zaistiť nastavenie pohyblivého rámu vzhľadom k pevnému rámu okenného alebo dverněho rámu, najmä v smere rovnobežnom s rovinou okenného alebo dverněho rámu a kolmom na os otáčania (nastavenie medzipriestoru) a to jednoduchým,rýchlym a bezpečným spôsobom, ktorý bude ľahko ovládateľný0016 Ešte ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúťnastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy, ktorý mávizuální konštrukčnú kontinuitu pre akýkoľvek typ a veľkosť0017 Ďalšia úloha tohto vynálezu spočíva vo vyvinutínastaviteľného závesu pre okenné alebo dverné rámy, ktorý je0018 Tieto úlohy boli podľa tohto vynálezu splnenévyvinutím nastaviteľného závesu pre okenné alebo dverné rámy, ako je uvedené v nároku 1.0019 Ďalšie charakteristické znaky sú uvedenéPrehľad obrázkov na výkresoch0020 Charakteristické znaky a výhody nastaviteľného závesu pre okenné alebo dverné rámy podľa tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu, ktorý bude podaný pre príkladnéa nie obmedzujúce účely, a to s odkazom na priložené schématické výkresy, kdeobr. 1 znázorňuje celkový perspektívny pohľadna záves podľa tohto vynálezu

MPK / Značky

MPK: E05D 7/00

Značky: dverné, nastavitelný, rámy, okenné, závěs

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e17035-nastavitelny-zaves-pre-okenne-alebo-dverne-ramy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nastaviteľný záves pre okenné alebo dverné rámy</a>

Podobne patenty