Vodné farmaceutické kompozície, obsahujúce borát-polyolové komplexy

Číslo patentu: E 16302

Dátum: 17.06.2010

Autor: Kabra Bhagwati

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Súčasný vynález sa týka farmaceutických kompozícii,ktoré obsahujú borát-polyolové komplexy pre lepšiu konzerváciu kompozícii. Konkrétnejšie sa súčasný vynález týka vodných farmaceutických kompozícii (napr. viacdávkových oftalmických kompozícii), obsahujúcich dva alebo viac polyolov V spojení sborátom a konzervantom, zvlášť potom benzalkónium chloridom0002 Súčasný vynález je zameraný na farmaceutické kompozície, formulované tak, aby mali dostatočnú antimikrobiálnu aktivitu na dosiahnutie požiadaviek na konzervačnú účinnosť podľa United States Pharmacopeia(USP) a analogických pravidiel v ďalších krajinách. Schopnosť dosiahnuť konzervácie je založená na unikátnej kombinácii zložiek formulácie a zvlášť na použití dvoch alebo0003 Mnoho farmaceutických kompozícii je požadovaných sterilných (tzn. V podstate bez obsahu baktérií, hub a dalších patogénnych mikroorganizmov). Príklady takých kompozícii zahrnujú roztoky a suspenzie, ktoré sú injektované do tiel ľudských pacientov alebo iných cicavcov, krémy, mlieka alebodalšie prípravky, ktoré sú topicky aplikované na rany, odreniny, pomliaždeniny, vyrážky, chirurgické jazvy, a ďalšie podmienky, kedy je pokožka porušená, a rôzne typy kompozícii,ktoré sú aplikované priamo do očí (napr., umelé slzy,zvlhčovacie roztoky, a liečivé produkty) alebo sú aplikovanédo zariadenia, ktoré prichádza do kontaktu s okom (napr., kontaktné šošovky).0004 Predchádzajúce typy kompozícii môžu byť vyrobené v sterilných podmienkach pomocou postupov, ktoré sú dobre známe 2 praxe. Napriek tomu ako náhle je balenie produktu otvorené,takže kompozicia, obsiahnutá vnútri, je vystavená atmosfére a ďalším zdrojom potenciálnej mikrobiálnej kontaminácie (napr.,rukám ľudského pacienta), sterilita produktu môže byť porušená. Také produkty sú zvyčajne používané niekoľkokrátpacientom, a sú preto často uvádzané ako viacdávkové.0005 Z dôvodu častej, opakovanej expozície viacdávkových produktov riziku mikrobiálnej kontaminácie je nutné použiťmôžu. byť využité (i) chemické agens, brániace proliferácii mikróbov v kompozícii, ktoré je tu uvádzané ako antimikrobiálny konzervant alebo (ii) baliaci systém, brániaci alebo redukujúci riziko mikrobiálnej kontaminácie0006 Skoršie viacdávkové oftalmické konzervanty všeobecne obsahovali jeden alebo viac antimikrobiálnych konzervantov z dôvodu prevencie proliferácie baktérií, hub a ďalších mikróbov. Také kompozície môžu prísť do kontaktu s rohovkou bud priamo, alebo nepriamo. Rohovka je zvlášť citlivá na exogénne chemické látky. Následne 2 dôvodu minimalizácie potenciálnych škodlivých efektov na rohovku je uprednostňovanénetoxické voči rohovke, a použitie takých konzervantov V0007 Rovnováhu medzi antimikrobiálnou účinnosťou a potenciálnym toxikologickým efektom antimikrobiálnych konzervantov je občas zložité dosiahnuť. Konkrétnejšiekoncentrácia antimikrobiálneho agens, nutná pre konzerváciu oftalmických formulácií voči antimikrobiálnej kontaminácii môže vytvoriť potenciálny toxikologický efekt na rohovke a/alebo ďalšom očnom tkanivu. Použitie nízkych koncentrácii antimikrobiálnych agens všeobecne pomáha znížiť potenciál pre toxikologické efekty, ale nižšia koncentrácia môže byť nedostatočná pre dosiahnutie požadovanej hladiny biocídnej účinnosti (tzn., antimikrobiálnej konzervácie). Použitie neadekvátnej hladiny antimikrobiálnej konzervácie môževytvoriť potenciál pre mikrobiálnu kontamináciu.0008 Táto rovnováha medzi antimikrobiálnou účinnosťou a potenciálnym toxikologickým efektom natimikrobiálneho konzervantu je navyše komplikovaná faktom, že veľa antimikrobiálnych konzervantov je neefektívnych, pokiaľ sú použité V spojení s niektorými farmaceutickými excipientmi a/alebo niektorými farmaceutickými terapeutickými agens. Napr. niektoré konzervanty sú menej efektívne, pokiaľ sú použité v spojení s negatívne nabitými terapeutickými agens alebo0009 Bolo zistené, že BAC je často žiaduce ako konzervant Vspojení so širokou škálou terapeutických agens a farmaceutických excipientov pri situáciách, kedy sú iné konzervanty neefektívne. Tiež bolo zistené, že BAC môžerapídne strácať svoju antimikrobiálnu účinnosť, pokiaľ jeho koncentrácia klesne pod určitú hladinu. Táto strata účinnostije veľmi nešťastná, pretože koncentrácie BAC pod týmitohladinami môžu vykazovať výrazne nižšie toxíkologické efekty. Ako také je teda žiaduce vyvinúť konzervačný systém, ktorý zvyšuje antimikrobiálny efekt pri nízkych koncentráciách BAC,takže Bac môže byť použitý pri situáciách, kedy môžu byť ďalšie konzervanty neefektívne. Taký systém. môže byť zvlášťžiaduci pre oftalmické kompozície.0010 Oftalmické kompozície sú všeobecne formulované ako izotonické, pufrované roztoky. Obzvlášť žiaduce sú oftalmické kompozície, obsahujúce borát a borát-polyolové komplexy. Príklady takých kompozícii sú opísané v U.S. Patentoch Č. 6,503,497 6,011,062 6,849,253 5,603,929 5,653,972 5,849,792 a 5,631,287.0011 Je všeobecne známe, že také borát-polyolové komplexy môžu byť použité za účelom zvýšenia anti-mikrobiálnej aktivity V prítomnosti konzervantu, ako je polymérne kvartérne amónium, pozri. U.S. Patent č. 5,505,953 5,811,466 6,143,799 a 6,365,636. Bolo tiež preukázané, že zvýšenie množstva polyolu, ako je sorbitol alebo manitol, môže výrazne zvýšiť antimikrobiálnu aktivitu 1 v pripade, pokiaľ sú použité malé množstvá borátu. Napriek tomu manitol a sorbitol môžu tiež ovplyvňovať rezistenciu voči normalizácii pH sĺz ponakvapkaní kompozície do očí.0012 Všeobecne borátová zložka (napr. borová kyselina) týchto komplexov môže poskytnúť oftalmickú kompozíciu s výraznou rezistenciou voči normalizácii pH sĺz. Je všeobecne žiaduce pre tieto oftalmické kompozície vykazovať aspoň určitý stupeň pufrovania, takže sa obvyklé pH kompozície nebude s časom výrazne meniť. Napriek tomu je tiež možné, aby kompozície vykazovali nežiaduci vysoký stupeň pufrovania,takže pokiaľ sú aplikované, môžu spôsobovať slzenie očí anepohodlie V očiach, pretože oči sa snažia udržať si svoje

MPK / Značky

MPK: A61K 9/00, A61K 31/542, A61K 47/32, A61K 31/498, A61K 47/02, A61P 27/06, A61K 31/335, A61K 47/10, A61P 27/02, A61K 31/52, A61K 47/18

Značky: borát-polyolové, obsahujúce, farmaceutické, komplexy, vodné, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e16302-vodne-farmaceuticke-kompozicie-obsahujuce-borat-polyolove-komplexy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodné farmaceutické kompozície, obsahujúce borát-polyolové komplexy</a>

Podobne patenty