Prehrávanie zápisného média ukladajúceho textové dáta titulkov, obsahujúceho informáciu o štýle

Číslo patentu: E 12113

Dátum: 09.11.2004

Autori: Jung Kil-soo, Kang Man-seok

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predstavovaný vynález sa týka prehrávania zápisného média, podrobnejšie zápisného média, ktoré ukladá textové dáta titulkov, obsahujúce informáciu o štýle, spôsob a aparát určenýna prehrávanie takéhoto zápisného média.0002 Vo všeobecnosti zápisné médium, ako napríklad DVD, ukladá audio vizuálne (AV) dáta, ktoré obsahujú video a audio dáta. Ukladané audio a video dáta AV dát, sú komprimované podľa štandardu, ako je napríklad motion picture experts group MPEG. AV dáta môžu obsahovať aj dáta titulkov. Ale AV dáta sú vovšeobecnosti nazývané obrazovými dátami.0003 Bežné zápisné médium, ako napríklad DVD, používa bitmapové dáta titulkov za účelom Vykreslenia titulkov pod obrazovými dátami. Takéto dáta titulkov sú komprimované spoločne s audio a video dátami podľa štandardu, ako napríklad MPEG 2,alebo nejakého podobnému štandardu. Ak sú titulky poskytované pomocou bežných bitmapových dát, sú takéto titulky presne0004 Použitie bitmapových dát však vyústi do nasledujúcich problémov. Po prvé, pri použití bitmapových dát Výstupný štýl titulkov korešpondujúcich s príslušným obrazom nemôže byť zmenený. Po druhé, pretože sú dáta titulkov spojené s audio a video tokom, je náročné pridanie nových titulkov do takéhoto zmiešaného toku. Po tretie, počet dát titulkov, ktoré je možné pridať, je obmedzený tak, aby nedochádzalo k degradácii kvality obrazu. Dokument Understanding SAMI 1.0 (February 2003,available at URL http// msdn 2.microspft.com/enus/library/ms 97 l 327), zverejňuje úvod do výmeny medzi0005 Aspekt prezentovaného vynálezu poskytuje zápisné médium,v ktorom sú zaznamenané štýl obsahujúce textové dáta titulkov, aparát a spôsob prehrávania takéhoto zápisného média.0006 Zápisné médium, podľa zhotovenia prezentovaného vynálezu,obsahuje textové dáta titulkov, zapísané oddelene od obrazových dát. Textovo založené dáta titulkov obsahujú viacero častí informácie štýlu, takže Výstupný štýl titulkov môže byť ľubovoľne zmenený. Takže titulky k obrazovým dátam môžu mať rôzny štýl bez toho, aby degradovali obrazovú kvalitu video toku a úprava a modifikácia takýchto titulkov sa stáva jednoduchou. Výstupný štýl titulkov môže byť tiež jednoducho zmenený zásahom0007 Navyše tak, ako je to popísané V nárokoch titulkov, použitých pre pohyblivé obrazy je jasné, že aspektobraze a / alebo pri audio dátach. Tiež, ako to je popisované v nárokoch štýlov, je pochopiteľne, že aspekt prezentovaného vynálezu môže byť aplikovaný na akúkoľvek sadu informácií,združených v elektronickom dokumente, ktorý určuje pre združené dáta definíciu vzhľadu dokumentu prostredníctvom elementov, ako napríklad typ písma, veľkosť, farba záhlavia a tela textu, aké oblasti by mali byť stanovené z hľadiska priestoru, zarovnanie, odrážka medzi záhlaviami a tak podobne.0008 Ďalej v zápisnom médiu, podľa aspektu prezentovaného vynálezu, V ktorom sú obsiahnuté textovo založené titulky, ktoré obsahujú informáciu o štýle, spôsob a zariadenie na prehrávaniezápisného média tak, že titulky na výstupe používajú štýl, ktorýzobrazené, môže byť zmenený. Inými slovami, textovo založené dáta titulkov, podľa prezentovaného vynálezu, môžu byťštýlov. Navyše, používateľom môže byť zvolených viacero výstupných štýlov pomocou použitia viacerých častí informácieo štýle, ktorá je zahrnutá V textových dátach. Opis obrázkov0009 Vyššie popisované a/alebo ďalšie črty a výhody predstavovaného vynálezu budú zjavné s detailného opisuzhotovení v súvislosti so sprievodnými obrázkami, V ktorýchna zápisnom médiu, podľa zhotovenia prezentovaného vynálezu0011 Obr. 2 je tabuľka, definujúca elementy a atribúty, ktoré sú použité v značkovacom dokumente, ako napríklad textové dátatitulkov, ktoré sú popisované na Obr. 10012 Obr. 3 opisuje príklad dát textových titulkovv značkovacom jazyku, ktorý je definovaný v Obr. 20013 Obr. 4 je konceptuálny blokový diagram prehrávacieho aparátu, ktorý podporuje textové dáta titulkov, podľa zhotovenia(PSR), ktoré sú systémovými registrami, zapisujúcimi informáciu o štýle, obsiahnutú V textovo orientovaných dátach titulkov, ktoré sú opísané na Obr.1(GPR), ktoré sú systémovými registrami zapisujúcimi informáciu o štýle, ktorá je obsiahnutá V textovo orientovaných dátachtitulkov opisovaných na Obr. 10016 Obr. 7 opisuje algoritmus pre výber vhodnej informácieo štýle podľa príkazu používateľa, podľa aspektu vynálezu0017 Obr. 8 opisuje príklad rozhrania aplikačného programu(API), ktorý je použitý pri zmene štýlovej informácie opísanej na Obr. 10018 Obr. 9 opisuje príklad Java aplikácie, používajúcej API z Obr. 80019 Obr. 10 je vývojový diagram, opisujúci spôsob vykresľovania titulkov pomocou použitia textových dát, popisovaných na Obr. 1 a0020 Obr. 11 je vývojový diagram, opisujúci spôsob zmeny výstupného štýlu titulkov pomocou použitia štýlovej informácie, obsiahnutej v textových dátach titulkov z Obr. 1. Najlepšie zhotovenie0021 Podľa aspektu prezentovaného vynálezu, je poskytovanýaparát podľa nároku 1.0022 Podľa iného aspektu prezentovaného vynálezu, jeposkytovaný spôsob podľa nároku 2.0023 Ďalšie aspekty a/alebo výhody vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu, alebo môžu byť získané praktickým0024 V nasledujúcom texte sa bude odkazovať na zhotovenie vynálezu, príklady ktorého sú zobrazené na príslušných obrázkoch, kde referenčné čísla odkazujú na elementy. Zhotovenia sú opísané za účelom objasniť prezentovaný vynález s referenciou0025 Obr. 1 je blokový diagram, opisujúci tipy dát, zapísaných V zápisnom médiu, podľa zhotovenia predstavovaného vynálezu.Podľa Obr. 1 obsahuje zápisné médium jadrové (core) dáta 100,

MPK / Značky

MPK: G11B 27/10

Značky: prehrávanie, titulkov, zápisného, obsahujúceho, dáta, informáciu, media, štýle, textové, ukladajúceho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/38-e12113-prehravanie-zapisneho-media-ukladajuceho-textove-data-titulkov-obsahujuceho-informaciu-o-style.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prehrávanie zápisného média ukladajúceho textové dáta titulkov, obsahujúceho informáciu o štýle</a>

Podobne patenty