Puzdro pre zdravotnícke vyšetrovacie pomôcky

Číslo patentu: E 20373

Dátum: 24.05.2011

Autori: Axon Patrick, Axon Anthony

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PUZDRO PRE ZDRAVOTNÍCKE VYŠETROVACIE POMÓCKYPredložený vynález sa týka puzdra alebo krytu alebo obalu alebo manžety s externými predĺženými výstupkami na použitie so zdravotníckou pomôckou a najmä na použitie s flexibilnými zdravotníckymi vyšetrovacími pomôckami, ako sú endoskcpy a enteroskopy. Vynález okrem iného zahŕňa použitie odoberateľných puzdier určených na jedno použitie v rámci metód zdravotníckych vyšetrovacích postupov alebo vyšetrení, najmä - ale nie výlučne - pri vyšetrení hrubého čreva alebo tenkého čreva. Vynález zahŕňa aj súpravu s aplikátorom, ktorý má pomôcť pri umiestnení puzdra okolo zdravotníckej vyšetrovacej pomôcky alebo na túto pomôcku.Pri endoskopických vyšetreniach/postupoch sa flexibilné nástroje určené na zobrazenie gastrointestinálneho traktu zavádzajú pozdĺž telesnej dutiny do vnútornej časti, napríklad žalúdka, dvanástnika, tenkého čreva alebo hrubého čreva. Tieto nástroje sú vybavené kamerami s optickým vláknom alebo kamerami CCD (chargecouple device), ktoré umožňujú prenos obrazu cez jednotlivé chyby a vytvorenie snímok, ktoré sa zobrazia na televíznej obrazovke. Na základe toho je možné zobraziť vnútorné povrchy pažeráka, žalúdka a duodena pomocou gastroskopu,tenkého čreva pomocou enteroskopu, časti hrubého čreva pomocou flexibilného sigmoidoskopu a celého hrubého čreva pomocou kolonoskopu.Enteroskopia je endoskopické vyšetrenie tenkého čreva, zatiaľ čo kolonoskopia je endoskopické vyšetrenie hrubého čreva a distálnej časti tenkého čreva a flexibilná sigmoidoskopia je vyšetrenie rekta a dolnej časti čreva. Každý vyšetrovací postup môže poskytovať vizuálnu diagnostiku (napr. tvorba vredov, polypy) a zabezpečuje možnost biopsíe alebo odstránenia podozrivých Iézií. Aj keď sú kolonoskopické a enteroskopické vyšetrenia najúčinnejšími technikami na posúdenie zdravotného stavu čreva, sú to nevýhodné, nepohodlné, finančne náročné postupy, ktoré sú spojené s výraznými rizikami potenciálne závažných komplikácií. Najčastejšie komplikácie sú nemožnosť dokončiť vyšetrenie (5 až 10 ), neúspešná detekciapolypu (do 20 ), reakcia na intravenózne podané lieky, nadmerná sedácia vedúca k hypoxii a kardiovaskulárnemu kolapsu, poranenie sleziny (zriedkavé), perforácia čreva (1 z 500 až 1500), popálenie v celej hrúbke (menej časté) a krvácanie v dôsledku polypektómie.Ďalšou nevýhodou kolonoskopických a enteroskopických postupov je, že sú časovo náročné pre pacientov aj zdravotníckych pracovníkov - postup môže niekedy trvať 20 minút až 2 hodiny v závislosti od náročnosti zavádzania vyšetrovacieho nástroja cez hrubé alebo tenké črevo. Kolonoskopia samotná zaberie približne tridsať minút,ale v niektorých prípadoch môže trvať až hodinu a pacient potrebuje čas na zotavenie v nemocnici počas dvoch hodín, kým nepominie sedácia, a v tomto čase je potrebné pacienta klinicky sledovať. Na vykonanie kolonoskopického postupu sú z klinicky kompetentných pracovníkov obvykle potrební špecialista v oblasti endoskopie a traja asistenti vrátane osoby zodpovednej za opätovné spracovanie zariadenia. Miestnosti určené na zotavenie si okrem toho vyťahujú príslušnýchS kolonoskopiou a vyšetrovacími postupmi sú vo všeobecnosti spojené ďalšie dve výrazné komplikácie, a toPo prvé je anatómia hrubého čreva taká, že jeho výstelka je uložená do záhybov. Ked hrot endoskopu prechádza pozdĺž lúmenu hrubého čreva, tieto záhyby bránia lekárovi, ktorý vykonáva endoskopiu, vo vizualizácii celého povrchu sliznice a najmä v detekcii premalígnych a malígnych lézii skrytýchpočas extubácie na proximálnej strane týchto záhybov.Po druhé môže byť náročné udržať polohu hrotu od chvíle, kedy sa deteguje lézia alebo polyp, až po dokončenie každého liečebného postupu. Pri vyberaní kolonoskopu sa hrot neposúva späť konštantnou rýchlosťou, ale skôr trhaným pohybom a s odporom, najmä pri prechode ohybom alebo časťou hrubého čreva, v ktorej sa počas intubácie vytvorili záhyby okolo tela endoskopu. Hrot pomôcky sa môže kedykolvek posunúť smerom dozadu v dôsledku čoho stratí klinický lekár polohu hrotu. Ak sa stratí poloha hrotu, klinický lekár musí znova lokalizovať Iéziu alebo polyp, aby mohol pokračovať v liečebnom postupe.Kolonoskopický postup nie je jednoduchý, pretože črevo je dlhé a stočené. V niektorých miestach je prichytené peritoneálnymi pruhmi a v iných leží relatívne volne. Ked sa hrot endoskopu dostane do ostrého ohybu, volná časť čreva sa pri ďalšom zavádzaní endoskopu stočí, a tak sa vo voľnej časti čreva pred ohybom vytvoria slučky, kedy je problematické prejsť ohybom. To vedie k napínaniu mezentéria v slučke (tkaniva, cez ktoré prechádzajú nervy a krvné cievy do čreva). Ak napínanie pokračuje alebo dôjde k výraznému napnutiu pri zasúvaní endoskopu pozdĺž ohybu, pacient pociťuje bolesť, zníži sa krvný tlak a spomalí sa tepová frekvencia. Vytvorenie slučky je hlavnou príčinou neúspešného vyšetrenia alebo jeho oneskoreného dokončenia. Je príčinou bolesti, ktorú pociťuje pacient, a vyžaduje si hlbokú sedáciu, ktorá zase vedie ku kardiorespiračným komplikáciám. Je aj hlavnou príčinou perforácie u pacientov, u ktorých sa nevykonáva liečebný postup.Bola snaha prekonať problémy súvisiace s kolonoskopickými postupmi, napríklad v rámci doterajšieho stavu techniky je známe poskytnutie puzdier pre endoskopy s diferenčným trecím odporom zabezpečeným velmi malými externými výstupkami,ako sú klinové profily alebo šupiny, takže trecí odpor tela endoskopu v puzdre je počas pohybu vpred cez telesnú dutinu malý a trecí odpor počas pohybu späť je väčší. V praxi sa však dosiahol len malý pokrok pri riešení vytvárania slučiek. Z predchádzajúceho stavu techniky je známe aj použitie dvojitého balónikového enteroskopu alebo pomôcky Aer-O-ScopeTM. Dvojitý balónikový enteroskop vyžaduje značné množstvo ďalšieho príslušenstva, vysokú úroveň zručností obsluhy pri načasovaní postupného nafukovania a vyfukovania balónikov a okrem toho je to časovo náročný postup, ktorý niekedy trvá niekolko hodín. Pomôcka Aer-O-ScopeTM umožňuje nízkotlakovú insufláciu hrubého čreva pomocou C 02, aby sa dosiahlo zavedenie balónika pozdĺž klzkých stien hrubého čreva bez prudkéhomanévrovania, ale nie je možné ju použiť na biopsiu ani liečbu.Napriek nevýhodám uvedeným vyššie zostane kolonoskopia v blízkej budúcnosti možnosťou využívanou na vyšetrenie hrubého čreva. Je možné vymedziť aj novšie metódy na zisťovanie polypov a nádorového ochorenia pomocou neinvazívnej technológie, ale doteraz neboli prezentované žiadne alternatívy na vykonanieZdokonalená zdravotnícka vyšetrovacia pomôcka, ktorá by mohla skrátiť čas potrebný pre lekára vykonávajúceho kolonoskopiu alebo enteroskopiu pri vykonaní postupu, by ponúkla bezprostredne výhody pre pacientov aj klinických lekárov.Zdokonalená zdravotnícka vyšetrovacia pomôcka, ktorá by znížila riziko komplikácií počas postupu, by ponúkla bezprostredne výhody pre pacientov aj klinických lekárov.Zdravotnícka vyšetrovacia pomôcka, ktorá by zlepšila endoskopickú intubáciu,extubáciu a vizualizáciu hrubého čreva, by ponúkla bezprostredne výhody prepacientov aj klinických lekárov.Zdravotnícka vyšetrovacia pomôcka, ktorá by obmedzila stratu polohy hrotu počas lekárskeho postupu, by ponúkla bezprostredne výhody pre pacientov aj klinických lekárov.Zdokonalená zdravotnícka vyšetrovacia pomôcka, ktorá by znížila potrebu alebo úroveň sedacie pacienta, by ponúkla bezprostredne výhody pre pacientov aj klinických lekárov.Zdokonalená zdravotnícka vyšetrovacia pomôcka, ktorá by prekonala problémy súvisiace s vytváraním slučiek, a tým by znížila nepohodlie osoby, u ktorej sa daný postup vykonáva, by ponúkla bezprostredne výhody pre pacientov aj klinických lekárov.Ďalšie výhodné zdravotnícke vyšetrovacie pomôcky sú známe aj z týchtoPublikácia v USA číslo US 2007/0282255 A 1, publikované 6. 12. 2007, ktorá sa týka chirurgického katétra a najmä katétra, ktorý sa sám udrží v telesnej dutine pacienta a vedie tekutinu do dutiny.Publikácia v Japonsku číslo 2003-033319, publikované 4. 2. 2003, ktorá sa týka pomocného nástroja zavádzaného do endoskopu s jednoduchou štruktúrou na jednoduchú manipuláciou, hoci naďalej je možné zdokonaliť zavedenie do endoskopu.

MPK / Značky

MPK: A61B 1/00

Značky: vyšetrovacie, pomôcky, puzdro, zdravotnické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e20373-puzdro-pre-zdravotnicke-vysetrovacie-pomocky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Puzdro pre zdravotnícke vyšetrovacie pomôcky</a>

Podobne patenty