Spôsob výroby štruktúrovaného povrchu a doska so štruktúrovaným povrchom

Číslo patentu: E 20139

Dátum: 02.12.2004

Autori: Öchler Horst-dieter, Hagspiel Raimund

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby štruktúrovaného povrchu a doska soVynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu štruktúrovaného povrchu na doskovitom dielci z dreveného materiálu na použitie ako podlahová krytina alebo nábytkový dielec a doskovitého dielca z dreveného materiálu na použitieako podlahová krytina alebo nábytkový dielec so štruktúrovanýmvynález nachádza svoje použitie u doskovitých dielcov z drevených materiálov, najmä vyrobených z drevotrieskových dosiek, stredne hutných. drevovláknitých dosiek (MDF-dosiek),vysoko hutných drevovláknitých dosiek (HDF-dosiek), tvrdýchdrevovláknitých dosiek a Oriented Strand Board dosiek (OSB dosiek).Hrúbka doskovitého dielca. z dreveného materiálu. nie je žiadnym obmedzujúcim znakom. Jednak môže byt doskovitý dielec vytvorený ako tenká, niekoľko milimetrov silná MDF-doska. Na druhej strane môže byt doskovitý dielec z dreveného materiálu silného niekoľko centimetrov. Podmienkou je len to, aby moholbyt nanesený povlak a doskovitý dielec bol manipulovateľný.štruktúrovaný lakovaný povrch je teda používaný u doskovitých dielcov, ktoré sú používané v oblasti podláh alebo nábytkových dielcov. K tomu je lakovaný povrch cenovo výhodným spôsobom podľa príslušnej predúpravy najprv opatrený základným lakom, potom je potlačený dreveným dekórom a záverom opatrený transparentným uzatváracím povlakom. Nanášané povlaky môžu podľa stanovených požiadaviek zostávać z viacero vrstiev, aby mohol byt napríklad realizovaný viacfarebný tlač alebo obzvlášt pevný uzatvárací povlak. S výhodou zostáva uzatvárací povlak z vytvrditeľného laku, v tomto prípade bude následneMedzi spracovateľskými krokmi k nanášaniu rôznych vrstiev prechádza doskovitý dielec z dreveného materiálu spravidla tak zvanými sušiacimi tunelmi, V ktorých je dosiahnuté aspoň čiastočné prepojenie vrstiev pôsobením tepelnej a/alebo žiarivej energie. Tvrdenie a pripadne sušenie prebieha pritom obvykle prostrednictvom UV-žiarenia alebo elektrónového žiarenia. Vedľa toho sú známe tiež techniky tepelnéhoAby bol takto vyrobenýnl povrchon 1 prepožičaný autentický vzhľad, je uzatvárací povlak štruktúrovaný. Tieto štruktúry súprispôsobené drevenému dekóru. K tomu sú v stave techniky známe dva spôsobySpôsob označenia ako chemické póry využíva tlačových farieb alebo separačných prostriedkov, ktoré na základe svojich máčacích vlastností spôsobujú, že na ne nanesené uzatváracie vrstvy majú tendenciu stekat, pričom sa tu vytvorí menej silná alebo dokonca žiadna uzatváracia vrstva a vo vytvrdenom stave povlaku tak vznikne štruktúra. Separačnýprostriedok moze dokonca spôsobiť Vytlačenie následnenaneseného uzatváracieho laku, ktorý pri následnmn vytvrdení praskne, takže sa vytvorí požadovaná pórovitá štruktúra akoMechanické póry sú získané tým, že po nanesení uzatváracej vrstvy je táto len čiastočne zasietovaná a potom pred konečným vytvrdením vrstvy je s pomocou raziaceho valca alebo štruktúrovaného lisovacieho pásu vtlačená požadovanáS obidvomi spomínanými spôsobmi je však možné docieliť len opticky a hapticky neuspokojivých štruktúr v povliekanýchUS 5,178,928 uverejňuje dekoračné materiály, ktoré sú určené ako povrchové materiály pre nábytok, predmety do domácnosti, stenové materiály a podobne a vykazujú trojrozmerný vzor textúry dreva, ktorého vzhľad sa vo vysokej miere blíži textúre dreva prírodných stromov. Tieto dekoračnénosný materiál s natlačeným dekórom dreva, ktorý obsahuje tlačovú vrstvu, ktorej farba a obrys sa podobá priedušniciam prvú natlačenú transparentnú alebo polotransparentnú, matujúcu vrstvu, ktorá aspoň čiastočne zakrýva priedušnicový vzor adruhú natlačenú vrstvu, ktorá je vytvorená transparentne alebopriedušnicovej oblasti zakrýva, takže nad zobrazenými priedušnicami je vždy vytvorené prehĺbenie v povrchuPriedušnicové úseky sú teda vytvorené prehĺbene, čo odpovedá vzhľadu dosiek z pravého dreva, pretože u dosiekz pravého dreva sú prehĺbenia textúry vytvorenéprostredníctvom trubičiek definovaných priedušnicami (tzn. načatých trubičiek vo forme pórov a trhlín). Dekoračný materiál tak vykazuje vo výsledku pozitívnu povrchovú štruktúru. Vo všetkých v US 5,178,928 znázornených príkladochuskutočnenia zostáva nosný materiál z hodvábneho papiera.Vynález si klade za úlohu navrhnúť spôsob, s ktorým by bolo možné hospodárnym spôsobom dosiahnut zlepšenej Štruktúry v povlečenom povrchu doskovitého dielca z dreveného materiálu k použitiu ako podlahová krytina alebo nábytkový dielec. Tiež je úlohou vynálezu dát k dispozícii doskovitý dielec z dreveného materiálu na použitie ako podlahová krytina aleboČo sa týka spôsobu, je táto úloha podľa vynálezu vyriešenáPodľa vynálezu sa ukázalo, že štruktúra nemusí byt získaná doterajšou vrstvou, najmä aspoň čiastočne vytvrdenou vrstvou,ale môže byt povrchová štruktúra vyrobená prostredníctvom cielene premenného nánosu druhého povlaku. Premenným naneseným množstvom druhého povlaku je získaná povrchová štruktúra,ktorá hapticky a/alebo opticky vyvolá V pozorovateľovi dojem, ktorý odpovedá imitovanému povrchovému stavu.K tomu sú prvý povlak a druhý povlak aspoň čiastočnePriestorovo premenné nanesené množstvo pritom všeobecne znamená, že nanesené množstvo druhého povlaku nie jerovnomerne rozdelené po povliekanom povrchu, ale sú

MPK / Značky

MPK: B05D 5/06

Značky: doska, spôsob, štruktúrovaným, štruktúrovaného, povrchu, výroby, povrchom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e20139-sposob-vyroby-strukturovaneho-povrchu-a-doska-so-strukturovanym-povrchom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby štruktúrovaného povrchu a doska so štruktúrovaným povrchom</a>

Podobne patenty