Zostava galvanizovaných oceľových častí bez zvarov

Číslo patentu: E 18092

Dátum: 13.04.2012

Autori: Aelvoet Luc, Note Paul, Leus Thomas

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zostavy galvanizovaných oceľových častí. Najmä sa vynález týka takzvaných káblových rebríkov, tzn. otvorených káblových kanálov na podopretie elektrických káblov alebo iných obslužných vybavení na stenách alebo stropoch v prostredí, ktoré môžu byť korozívnevzhľadom na konvenčnú uhlíkovú oceľ. POZADIE WNÁLEZU0002 Zostavy galvanizovaných oceľových častí sú populárne v stavebnom priemysle, pretože spájajú vlastnosti vysokej mechanickej pevnosti s obvykle adekvátnou odolnosťou voči korózii.0003 Tieto zostavy môžu byť používané v exteriéri alebo v interiéri. Aby sa zaistila požadovaná mechanická pevnosť, je veľmi bežný konštrukčný materiál ocel, prednostne uhlíková oceľ. Nehrdzavejúca oceľ je uprednostňovaná menej, a to i napriek svojej väčšej odolnosti proti korózii, pretože je drahšia a väčšina bežných typov je menej vhodná, čo sa týka mechanických vlastností. Preto sa často uprednostňuje ošetrovanie uhlíkovej ocele pre zvýšenie jej odolnosti voči korózii.0004 Káblové rebríky typicky obsahujú dva paralelne, vzájomne vzdialené nosníky alebo stĺpiky a priečky, ktoré sú usporiadané medzi ními. Káblové rebríky sú najmä použité ako horizontálne rebríky pre silové káble, avšak môžu byť tiež používané vertikálne, napríklad v šachtách. Káblové rebríky sa bežne používajú v mnohých aplikáciách drôtov a kabeláže, napríklad v systémoch distribúcie energie, komunikačných centrách, inštaláciách na spracovanie údajov a v priemyselných inštaláciách na podopretie rozsiahlych káblových systémov, ktoré sú nutné pre tieto aplikácie. Rebríkový typ konštrukcie ponúka tú výhodu, že je otvorený na všetky strany a umožňuje ľahký prístup ku káblom, EP 2 650 990 HÓRMANNOVÁ . TOMEŠ 35259 /H wwwbhtpatentskktoré často musia byť kontrolované alebo presmerovávané. Navyše káblové rebríky poskytujú lepšiu ventiláciu v porovnaní k iným prostriedkom pre vedenie káblov, ako sú napr. káblové kanály.0005 Podopreté káble sú upevnené pomocou svoriek k priečkam rebríka. S ohladom na hmotnosť káblov je dôležité, že káblové rebríky majú tuhú konštrukciu.0006 V oblasti oceľových konštrukcii je obvyklá prax tvarovať oceľový predmet, obvykle z uhlíkovej ocele, pomocou akéhokoľvek konvenčného tvarovacieho procesu, ktorý je známy odborníkovi v odbore, nasledované galvanizovaním oceľového predmetu. Galvanizácia je proces aplikácie ochranného zinkového povlaku na oceľ alebo železo, aby sa zabránilo korózii. Hoci môže byť galvanizácia uskutočňovaná elektrochemickým alebo elektrickým nanášacím procesom, v súčasnosti najbežnejši spôsob využíva galvanizáciu ponáraním do horúceho kúpeľa, do ktorého sú oceľové časti ponárané v kúpeli roztaveného zinku pri teplote okolo 400 ° C.0007 Takéto spracovanie je trocha zložité a náročné na zdroje. Preto je uprednostňované, uskutočňovať toto spracovanie tak blízko miesta výroby, ako je to len možné, teda, kde je vyrábaná oceľ vo forme oceľovej dosky alebo navinutá do cievky, čo je proti smeru vo výrobnom reťazci, odkiaľ sú oceľové časti zostavované pre výrobu napr. požadovaných konštrukčných prvkov. 0008 Oceľová doska použitá na vytváranie profilov je teda typicky už galvanizovaná, ked je ohýbaná, rezaná a tvarovaná do profilu. Veľmi populárna v priemysle kovových konštrukcií je napriklad DX 51 (DZ) uhlíková oceľ galvanizovaná ponorom v horúcom kúpeli, ktorá je dostupná ako tabuľa alebo v cievkach.0009 Galvanizácia ponorením do horúceho kúpeľa týchto ocelí je typicky uskutočňovaná v nepretržitom režime, ktorý obvykle vytvára iba relatívne tenkú ochrannú vrstvu približne 20 m. Ochrana poskytnutá pomocou takejto vrstvyje už výrazná, avšak často nie je dostatočná na jej použitie v agresívnejších prostrediach, ako sú prostredia s vysokou vlhkosťou, napríklad v chladených miestnostiach alebo priestoroch, alebo lodnom prostredí, alebo prostredíobsahujúcom vyššiu koncentráciu agresívnych zložiek, ako napr. chloridov, EP 2 650 990 35259 /HC 02, NOx, a/alebo 80 x, najmä ked sú tieto prítomné v kombinácii s vysokou vlhkosťou.0010 Produkty, ktoré sú určené pre tieto nepriaznivejšie prostredia, preto typicky vyžadujú ako súčasť svojho výrobného procesu zvláštnu úpravu,obvykle galvanizáciu ponorením do horúceho kúpeľa, avšak teraz obvykle uskutočňovaného v dávkovom režime, takže to vedie k hrubšej zinkovej ochrannej vrstve, ako napr. 50 m alebo viac. Prídavný krok galvanizácie ponorením do horúceho kúpeľa je z ekonomických dôvodov prednostne umiestnený vo výrobnom reťazci včas ako napr., ked je tabuľa alebo cievka prevádzaná na profily, avšak predtým ako sú akékoľvek časti zostavované do zložitejších konštrukcií, pretože tie sú obvykle menej objemovo vhodné pri doprave a/alebo v kroku ponárania do horúceho kúpeľa, a prinášajú väčšie nebezpečenstvo z dôvodu vreciek kvapalného zinku zostávajúcich po ponáraní do horúceho kúpeľa, alebo z dôvodu vreciek moriacej kvapaliny alebo umývacej vody zostávajúcej v produkte a okamžite sa vyparujúcej pri vstupe do kúpeľa roztaveného zinku. Avšak môžu existovať iné dôvody, prečo krok ponárania do horúceho kúpeľa musí byť umiestnený ďalej vo smere výrobného procesu. 0011 Zvarovanie galvanizovanej ocele ničí zinkový povlak, a to s tým dôsledkom, že je stratená odolnosť voči korózii vo a okolo umiestnenia zvaru. Tento kaz môže byť opravený pomocou aplikácie zinkového náteru alebo nástreku, a to pre lepší výsledok eventuálne s predchádzajúcou primárnou úpravou, avšak takáto úprava je obvykle obťažnejšia ako zamaskovanie a typicky nie je úspešná čo do obnovenia pôvodnej úrovne odolnosti voči korózii. Jej výsledok je teda menej žiaduci z estetických dôvodov, pretože náter typicky zostáva jasne viditeľný. Aby sa po zváraní obnovila úplná odolnosť proti korózii a pre vyvarovanie sa estetických kazov, sú zvárané galvanizované oceľové zostavy teda po montážnom kroku prednostne opäť ponárané v horúcom kúpeli roztaveného zinku pri približne 400 °C. To je veľmi nákladný prídavný krok vo výrobnom procese. Môže to tiež priniesť ďalšie nevýhody. Malé otvory v kovových častiach sa napríklad môžu uzatvárať prostredníctvom tenkého filmu zinku. Ked má byť otvor používaný, je potrebné zinkový film odstrániť, čo vyžaduje prídavnú manipuláciu a spôsobuje odpad. Navyše, zložitejšiekonštrukcie môžu tiež prinášať väčšie nebezpečenstvo problému zostávajúcich vreciek s kvapalinou, ako bolo diskutované skôr. Tieto ťažkosti s galvanizovanou ocelou, ktorá sa zvaruje, vytvorili potrebu spôsobov zostavovania konštrukčných prvkov bez zvaru.0012 FR 2478891 A 1 a EP 119670 A 1 zverejňujú zostavu káblového rebríka, pričom priečky a nosníky sú vybavené vhodnými vybraniami, hrebeňom a pružným jazýčkom alebo pásom, ktorý v okamihu zostavovania zacvakáva do vybrania a blokuje hlavu priečky do strany nosníka alebo stĺpika rebríka. Aby toto spojenie bolo nepohyblivé, vyžaduje tvarovanie vybrania, priečok a pružnéhojazýčka alebo pásu velmi vysokú rozmerovú presnosť. A i ked sa taká presnosť dosiahne aje dostupná v okamihu zostavovania, rýchle sa stratí,akonáhle je káblový rebrík vystavený silám zaťaženia a spojenia sa rýchle stávajú pohyblivé.0013 WO 99/53584 A 1 zverejňuje podobný systém, v ktorom priečky káblového rebríka sú vybavené zubami, ktoré zaberajú za sokel v tvare C v bočnej koľajnici alebo nosníku rebríka, pričom priečka je zablokovaná s ohľadom na bočnú koľajnicu pomocou pružnej pružinovej pätky, ktorá je vychylovaná počas zostavovania, avšak vracia sa do svojho pôvodného vyrovnania, hneď ako zuby priečky sú úplne zasunuté do sokla. Tiež s týmto spôsobom spájania je vyžadovaná vysoká rozmerová presnosť a môže byť skoro stratená, hned ako je káblový rebrík vystavený zaťaženiu alebo silám, čo vedie k tomu, že je spojenie pohyblivé.0014 Zostáva teda potreba spôsobov spájania galvanizovaných oceľových častí bez zvarovania, avšak s ktorými spojenie zostáva nepohyblivé.0015 Bolo navrhované nitovanie, čo však vyžaduje, že je najprv vyvŕtaná diera pre nit, aby prešiel cez. Vŕtanie tiež ničí zinkovú vrstvu, ktorá chráni oceľ pred koróziou a je teda negatívne ovplyvnená odolnosť proti korózii. Nit je obvykle vyrobený z odlišného typu kovu, takže kombinácia s nechráneným okolím uhlíkovej ocele a/alebo galvanizovanej ocele môže vytvoriť galvanický článok, ktorý je zvlášť náchylný na koróziu.0016 US 2004/0143948 zverejňuje spôsob kovania za studena, ktorý ječasto označovaný ako roznitovanie alebo spájanie roznitovaním. Lícujúce

MPK / Značky

MPK: H02G 3/04

Značky: galvanizovaných, zostava, zvárov, oceľových, částí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/37-e18092-zostava-galvanizovanych-ocelovych-casti-bez-zvarov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava galvanizovaných oceľových častí bez zvarov</a>

Podobne patenty