Spôsob výroby rúrkového telesa z plastu s aspoň jedným vnútorným nákružkom pre teleso farbiaceho valčeka

Číslo patentu: E 14906

Dátum: 18.12.2009

Autor: Sauer Helmut

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby rúrkového telesa zplastu s aspoň jedným vnútornýmnákružkom pre teleso farbíaceho valčekaVynález sa týka spôsobu výroby rúrkového telesa z plastu s aspoň jedným vnútorným nákružkom pre teleso farbíaceho valčeka podľaZo spisu DE 41 40 813 A 1 je známe teleso farbíaceho valečka,ktoré obsahuje rúrkové teleso, vyrobené ako plastový diel liatim vstrekom, so zaskakovacími rebrami, ktoré sú vždy vytvorené akoÚlohou vynálezu je navrhnúť spôsob výroby rúrkového telesa z plastu s aspoň jedným vnútorným nákružkom pre teleso farbíaceho valčeka, ktorý je lacný a ktorý tiež umožní výrobu rúrkových teliesTáto úloha je vyriešená na základe znakov predvýznakovej častí nároku 1 znakmi význakovej časti nároku 1. Vo vedľajších nárokoch súSpôsob výroby rúrkového telesa z plastu s aspoň jedným vnútorným nákružkom pre teleso farbíaceho valčeka podľa vynálezu uskutočňuje také opatrenia, že sa vnútorná stena plastovej rúrky zahreje v pretváracej oblasti, pričom se táto pretváracia oblasť rozkladá vo vnútornom priestore plastovej rúrky od prvého konca plastovej rúrky v smere k druhému koncu plastovej rúrky, do plastovej rúrky sa zasunie prvé konturované jadro a druhé konturované jadro, vnútorná stena plastovej rúrky sa v pretváracej oblasti plastovej rúrky aspoň jednýmztýchto dvoch konturovaných jadier pretvorí a pretváraný materiálzpretváracej oblasti plastovej rúrky, ktorý sa pri tomto pretváraní premiesťuje, vytvorí medzi oboma konturovanými jadrami teleso ako vnútorný nákružok, ktoré je spojené s vnútornou stenou plastovej rúrky,a ktoré zasahuje do vnútorného priestoru plastovej rúrky a zužuje ho. Takým spôsobom je možné vyrobiť rúrkové teleso z plastu s vnútorným nákružkom usporiadaným na vnútornej stene rúrkového telesa, ktorý slúži ako zaskakovacie rebro, bez toho, že by musela byť vyhotovená špeciálna forma na liatie vstrekom. Spôsobom podľa vynálezu môžu byť pomocou tých istých konturovaných jadier vyrobené rúrkové telesá s rozdielnou dĺžkou. Jadrom vynálezu je teda spôsob, ktorý umožňuje lacno vyrobíteľné plastové rúrky ďalej spracúvať do formy rúrkových telies s aspoň jedným vnútorným nákružkom, poprípade zaskakovacím rebrom, usporiadaným na vnútornej stene. Pretože je tento vnútorný nákružok priamo vytvarovaný dvoma navzájom spolupracujúcimi konturovanými jadrami, je možné sily potrebné na tvarovanie a stlačenie plastu prenášať cielene a tým umožniť na rozdiel od spôsobu liatím vstrekom vytvorenie rozmerovo presného a stabilného vnútorného nákružku aj na plastových rúrkach s vnútorným priemerom, ktorý jePodľa vynálezu je vytvorené také opatrenie, že teleso sa vytvorí v pretváracej oblasti plastovej rúrky. Tým sa dosiahne optimálnehoprilípnutia telesa tvoriaceho zaskakovacie rebro.Ďalej uskutočňuje vynález také opatrenie, že teleso sa vytvorí ako vnútorný nákružok poprípade zaskakovacie rebro, ktoré tvorí na vnútornej stene rúrkového telesa prstenec, alebo ktoré pozostáva ako prerušovaný prstence z aspoň jedného segmentu. Neprerušovaný obvodový vnútorný prstenec je vhodný k tomu, aby prinášal veľké sily,ktoré majú byť prenášané napríklad medzi strmeňom farbiaceho valčeka a farbiacim valčekom. Prerušovaný vnútorný prstence umožňuje po prvé vyrobiť z malého množstva materiálu vnútorný nákružok zasahujúciomerne ďaleko do vnútorného riestoru rúrkového telesa a o druhé P Pumožňuje lepšie preplachovanie vnútorného priestoru rúrkového telesa, pretože čistiaci prostriedok môže prestupovať medzi segmentami.Podľa vynálezu je vytvorené také opatrenie, že prvé a/alebo druhé konturované jadro sa pri zasúvani do plastovej rúrky otáča okolo pozdĺžnej osi plastovej rúrky, alebo že sa plastová rúrka pri zasúvaní prvého a/alebo druhého konturovaného jadra otáča okolo svojej pozdĺžnej osi. Tým môžu byť udržiavané na nízkej hodnote trecie sily, ktoré musia byť v priebehu uskutočňovania tohto spôsobu prekonávané.Je tiež vytvorené také opatrenie, že konturované jadrá sa pri tvarovani telesa vedú k sebe navzájom a najmä sa druhé konturované jadro pomocou kolika usporiadaného centricky na jeho čelnej strane zavedie pri formovaní telesa do vybrania prvého konturovaného jadra. Tým sa konturované jadrá s minimálnymi konštrukčnými nákladmi pri tvarovani telesa voči sebe navzájom vycentrujú a umožnia tak výroburozmerovo presného vnútorného nákružku.Vynález zaisťuje pri zasunuti plošný dotyk medzi vnútornou stenou plastovej rúrky a plášťovou plochou prveho konturovaného jadra. Tým sú plastové rúrka a prvé konturované jadro voči sebenavzájom náležite ustavené bez ďalších pomocných prostriedkov.Ďalej vynález zaisťuje pri zasunutí plošný dotyk medzi vnútornou stenou plastovej rúrky a plášťovou plochou druhého konturovaného jadra. Tým sú plastová rúrka a druhé konturované jadro voči sebenavzájom náležite ustavené bez ďalších pomocných prostriedkov.Podľa vynálezu je vytvorené také opatrenie, že prvé konturované jadro sa zasunie do plastovej rúrky pred druhým konturovaným jadrom a prvé konturované jadro sa najmä po zahriatí pretváracej oblasti pohybuje až do zahriatej pretváracej oblasti plastovej rúrky. Tým je umožnené začať s procesom pretvárania po zahriatí čo najrýchlejšie.Pohybom prvého konturovaného jadra do pretváracej oblasti sa zaistíoptimálne napojenie vnútorného nákružku, pretože ten sa celkom vytvorí vpretváracej oblasti a neprichádza tak do spojeniaĎalej vynález uskutočňuje také opatrenie, že pretváracia oblasť plastovej rúrky sa zahreje najmä pred zasunutím druhého konturovaného jadra vykurovacím zariadením, vytvoreným najmä ako valcové vykurovacie teleso alebo patróna. Pri takom priebehu sa použijú vykurovacie zariadenia a druhé konturované jadro po sebe navzájom,takže s týmito oboma dielmi je možné manipulovať celkom nezávisle odVynález tiež uskutočňuje také opatrenie, že obe konturované jadrá sa po vytvarovaní telesa voči sebe navzájom natočia okolo pozdĺžnej osi plastovej rúrky, alebo že plastová rúrka sa po vytvarovaní telesa natočí voči aspoň jednému zkonturovaných jadier. Tým môžu byť vyťahovacie sily, ktorých je potrebné k vytiahnutí konturovaných jadier z plastovej rúrky, udržiavané pomerne malé, pretože týmto natočenímsa uvoľní zovretie medzi plastovou rúrkou a konturovanými jadrami.Jeden variant uskutočnenia vynálezu predpokladá, že prvé konturované jadro sa zasunie do plastovej rúrky zdruhého konca plastovej rúrky a druhé konturované jadro sa zasunie z prvého konca plastovej rúrky do zahríatej pretváracej oblasti plastovej rúrky. Taký priebeh umožňuje použitie jednoducho vytvoreného a lacného prvého konturovaného jadra, ktoré musí byť prispôsobené iba počiatočnémuvnútornému priemeru plastovej rúrky.Alternatívne uskutočňuje vynález take opatrenie, že prvé a druhé konturované jadro sa zasunú do plastovej rúrky ztoho istého konca plastovej rúrky a najmä prvé konturované jadro je vytvorené ako skladacie jadro. Pomocou takého postupu môžu byť spracúvané ajplastové rúrky, ktoré sú na jednom konci uzavreté.

MPK / Značky

MPK: B29D 99/00, B29C 43/00, B05C 17/02, B29B 13/02, B29C 57/00

Značky: rúrkového, plastů, výroby, tělesa, jedným, těleso, valčeka, nákružkom, spôsob, farbiaceho, vnútorným, aspoň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/36-e14906-sposob-vyroby-rurkoveho-telesa-z-plastu-s-aspon-jednym-vnutornym-nakruzkom-pre-teleso-farbiaceho-valceka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby rúrkového telesa z plastu s aspoň jedným vnútorným nákružkom pre teleso farbiaceho valčeka</a>

Podobne patenty