Ekologicky vyrobená doska z dreveného materiálu

Číslo patentu: E 11452

Dátum: 18.07.2002

Autor: Stutz Josef

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ekologický vyrobená doska z dreveného materiáluVynález sa týka spôsobu výroby aj s príslušným zariadením pre konštrukčný prvok vyrobený z drevených kúskov, ako vlákien alebotriesok. Vynález sa týka najmä dosák vyrobených z drevených vlákien.Typický, známy spôsob výroby na výrobu dosky, ktorá bola vyrobená z drevených vlákien, je známy z odborného časopisu HK 1/88,strany 74 až 75, Herstellung von MDF-Platten. Varené štiepky sa privádzajú do takzvaného rafinéra. Vrafinéri sa drevene štiepky spracúvajú na vlákna, a sice za prívodu teploty a tlaku pomocou mlecích kotúčov. Z rafinéra sa vlákna odvádzajú von pomocou pary a ďalej vedú prostredníctvom vedenia označovaného ako Blue-line. Tlak pary pritom činí približne 10 barov. Teplota leží približne pri 150 až 160 °C. V Blue-line sa privádza glej. Ako glej sa používajú fenolové živice, močovinové živice alebo zmiešané živice z močoviny a melamínu. V nadväznosti na pridávania gleja sa Blue-line rozširuje. Týmto rozšírením sa spôsobuje zvirovanie. Glej sa zmiešavas vláknami. Podiel gleja v pomere k vláknam činí asi 22 hmotn.Blue-line ústi v strede sušiacej rúrky. Táto sušiaca rúrka má priemer napríklad 2,60 m. Cez túto sušiacu rúrku je fúkaný vzduch steplotou 160 °C, maximálne 220 až 240 °C. Vsušiacej rúrke sa redukuje vlhkosť zo 100 na 8 až 11 . Pritom vznikajúca para sa vnasledujúcich cyklónoch oddeľuje od vlákien a prostredníctvomkomínov odvádza do okolitého prostredia.Para je nevýhodne zaťažená látkami odpudzujúcimi vodu. Týmto spôsobom sú do atmosféry vydávané aromatické látky. Okolitéprostredie je príslušným spôsobom zaťažované.Vlákna opatrené glejom sú privádzané do formovacieho stroja v tvare vrstiev. Vlákna sa tu lisujú v dvoch fázach. Najprv nastáva predbežné stlačovanie. Predbežne stlačené vlákna sa následne za použitia vysokého tlaku a prívodu tepla lisujú do dosky. Odborný svet zistil, že dosky sa štiepia, keď teplota v priebehu lisovania do doskyklesne pod 150 °C a činí napríklad 140 °C. Teploty v priebehu lisovania ležia obvykle na hodnote 180 °C.Zariadenie na nanášanie gleja na výrobu vláknitých dosák je známe zo spisu EP 0 744 259 A 2. Spôsob výroby dosák z dreveného materiálu je viditeľný zo spisu US 5,554,330. Spís GB 791,554 obsahuje spôsob miešania pevných a kvapalných zložiek. Zariadenie na kontinuálne nanášanie gleja na drevené štiepky vyplýva zo spisu DE 41 15 047 C 1. Kontinuálne miešanie látok vo forme triesok a vlákien so spojivami je viditeľné zo spisu DE-OS 19 56 898. Získávanie gleja zdrevených zložiek je viditeľné zo spisov PCT/IB 98/00607 a W 0 98/37147. Predbežné naparovania obsahujú spisy DE-OS 44 41 017, US 11 17 95, ako aj dánska patentová prihláška č. 0302/97.Spís US 4,882,112 opisuje spôsob výroby ohybných dosák a iných porovnateľných predmetov z rastlinných materiálov, ako napríklad z drevenej múčky alebo aj ryžových otrúb alebo sojovej múky. Za tým účelom sa má v prvom kroku na rastlinné vlákna nanášať glej, a táto zmes sa v ďalšom kroku zlisuje na konštrukčný prvok. Konečné lisovanie sa pritom má uskutočňovať pri tlakoch medzi 100 a200 kg/cmz a pri teplotách medzi 70 a 200 °C.Úlohou vynálezu je vytvorit ekologický spôsob výroby konštrukčného prvku vúvode uvedeného druhu, ako aj vytvoriťTáto úloha vynálezu je vyriešená nárokovaným spôsobom.Zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu obsahuje znaky prvéhovedľajšieho nároku. Výhodné uskutočnenia vyplývajú zvedľajšíchU jednej zvláštnej formy uskutočnenia sa drevené štiepky zostávajúce z dreva najprv delia na pevné a kvapalné zložky. Pevné zložky sa sušia a opatria glejom. Pevné zložky opatrené glejom sazlisujú do dosky alebo do inak tvarovaného telesa.Kvapalné zložky obsahujú najmä lignin a hemicelulózu. Tieto látky spôsobujú pri teplotách panujúcich vpriebehu sušenia emisie,ktoré obsahujú aromatické látky a spôsobujú teda zaťaženie okolitého prostredia. Tým, že sa tieto kvapalné zložky pred sušenim odstránia,poklesnú zodpovedajúcim spôsobom emisie v priebehu sušenia a/alebo v nadväznosti na ne. Zodpovedajúcim spôsobom bude pri výrobe menejKvapalne zložky sa s výhodou odstraňujú a/alebo sa ďalej spracúvajú pri teplotách, pri ktorých vznikajú iba male emisie. Ak sú teploty kvapalných zložek vysoké a ak ležia najmä nad 90 °C, udržujú sa kvapalné zložky voči okolitému prostrediu v plynotesnom systémetak dlho, dokiaľ teploty dostatočne nepoklesnú.U jedného ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa ako glej používajú kvapalné zložky, a sice najmä lignin a hemicelulóza, teda sa podľa vynálezu miešajú svysušenými pevnými zložkami. Pevné zložky sa s výhodou ďalej spracúvajú na vlákna alebo triesky. Kvapalné zložky sa môžu od pevných zložiek oddeľovať napríklad vtakzvanom agitéri. Vyššie uvedené zložky, ktoré sú obsiahnuté, existujú typicky V 20 až 35 hmotn. hemicelulózy, 45 až 50 hmotn. celulózy a 20 až35 hmotn. lignínu. Celulóza je pevnou zložkou dreva.Štiepky sa pri jednej forme uskutočnenia najprv privádzajú do upchávkového slimáka. Zupchávkového slimáka sa šitepky vedú vstlačenom stave do varnej nádoby a tam sa pri vysokom tlaku varia.Táto varná nádoba je zodpovedajúcim spôsobom dímenzovaná na vysoké tlaky. Tlak vo varnej nádobe činí najmä aspoň 1,2 až 2,2 MPa (12 až 22 barov). Podľa stavu techniky sa štiepky spravidla varia pri tlakoch iba 0,8 až 0,9 MPa. Týmto teplotným spracúvaním sa pevné drevené zložky(celulóza) oddelia od lignínu a hemicelulózy, ktoré predstavujú kvapalné zložky. Celulóza existuje v pevnej forme. Oba ďalšie komponenty, t.j. lignin a hemicelulóza, sú kvapalné a môžu byť v zásade použité ako glej. Lepivosť je pritom prevažne spôsobovanáZo spisu W 0 98/37147 je sice známe lignín a hemicelulózu obsiahnuté v dreve oddeľovať od pevných zložiek a použiť ich ako glej následne pri výrobe MDF-dosák (stredne tvrdých vláknitých dosák). Nevýhodne u tohto spôsobu vznikajú silné emisie, ktoré zaťažujú okolité prostredie výrobného miesta. Problém emisií je podľa vynálezu vyriešený tým, že kvapalné zložky sa v plynotesnej nádobe oddeľujú od pevných zložiek dreva. Kvapalné zložky sa oddelia a najprv zostanú v plynotesnom systéme pripojenom k nádobe, a sice minimálne tak dlho,dokiaľ sú teploty kvapaliny také vysoké, že by vznikali silné emisie. Po oddeleni kvapalných zložiek sa tieto podstatne ochladia a až pri relatívne nízkych teplotách sú odvádzané zplynotesného systému a napríklad ďalej spracúvané, teda najmä prostrednictvom trysiek na vlákna. Kvapalné zložky sa teda viac ochladzujú a sice najmä o aspoň 30 °C, s výhodou o aspoň 50 °, predtým než opustia plynotesný a teda proti unikaniu aromatických látok zapuzdrený systém. V tomto relatívne chladnom stave je vytváranie aromatických látok podstatne nižšie. Potom nie je kritické odoberanie kvapalných zložiek zplynotesnéhoKvapalné zložky môžu byť použité ako glej. To je ekologicky umožnené tým, že kvapalné zložky dreva opúšťajú plynotesný a teda proti unikaniu aromatických látok zapuzdrený systém až pri nízkychteplotách, najmä pri teplotách zreteľne pod 100 °C, najmä pod 70 °C,

MPK / Značky

MPK: B27N 1/02

Značky: vyrobená, materiálů, doska, dřevěného, ekologicky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/35-e11452-ekologicky-vyrobena-doska-z-dreveneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ekologicky vyrobená doska z dreveného materiálu</a>

Podobne patenty