Zatvárací záves dverí, predovšetkým sklenených dverí

Číslo patentu: E 16426

Dátum: 13.10.2010

Autor: Bacchetti Luciano

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa všeobecne týka technickej oblasti zatváracíchzávesov, konkrétne sa týka zatvárača dverí, obzvlášť sklenených dverí.0002 Ako je známe, zatváracie závesy dverí sa všeobecne používajú prezatváranie dverí nesených stacionárnou konštrukciou, napr. dverným rámom.0003 Zatváracie závesy dverí obvykle obsahujú pohyblivý prvok,pripevnený k jednému členu dvojice tvorený dvermi a stacionárnou konštrukciou a otáčajúcou sa na pevnom prvku, ktorý je obvykle pripevnený k druhému členudvojice tvorený dvermi a stacionárnou konštrukciou.0004 Ďalej bývajú poskytnuté prostriedky pôsobiace na pohyblivý prvok,aby sa dvere a pod. automaticky vrátili do zatvorenej polohy.0005 Zdokumentu EP 0407150 je známy zatvárač dverí obsahujúci krabicové telo a externé rameno, ktoré sa dá pripojiť k dverám a ktoré slúži na automatické vrátenie dveri do zatvorenej polohy. Toto známe zariadenie je veľmi objemné, pretože krabicové telo je extrémne veľké. Montáž tohto zariadenia preto vyžaduje nákladné a zložité búranie podlahy, ktoré musia0006 Kvôli prítomnosti externého ramena má navyše tento známy zatváračdverí veľmi neuspokojivý estetický vzhľad.0007 Toto známe zariadenie okrem toho kladie veľký odpor pri zatváraní ťahaním. Preto môže byt pre užívateľa nie príliš spoľahlivé, predovšetkým v prípade sklenených dverí.0008 Ďalšie zatvárače dveri sú známe z dokumentov GB 2 008 184 a GB 1 168 983. Z dokumentu W 0 2007 125524 je známy zatváraci záves dverí,ktorý má všetky znaky úvodnej časti nezávislého nároku 1.0009 Cieľom vynálezu je prekonať aspoň niektoré zvyššie uvedených nevýhod a navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorý bude vysoko účinný,konštrukčne jednoduchý a lacný.0010 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorý bude mat malú veľkost.0011 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorý sa bude obzvlášť ľahko montovať.0012 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorýbude zabezpečovať automatické zatváranie dverí z otvorenej polohy.0013 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorý bude zabezpečovať riadený pohyb dverí, na ktorých bude namontovaný, pri ich otváraní a pri ich zatváraní.0014 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorý bude schopný ovládať pohyb veľmi ťažkých dverí a okien bez zmeny svojhochovania a bez nutnosti akýchkoľvek úprav.0015 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorýbude mať minimálny počet súčiastok.0016 Ďalším cieľom vynálezu je navrhnúť zatváraci záves dverí, ktorýbude schopný v priebehu času udržať presnú zatvorenú polohu.0017 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť mimoriadne bezpečný zatváraci záves dverí, ktorý nebude klásť pri zatváraní ťahaním žiadny odpor.0018 Tento a ďalšie ciele, ktoré vyplynú znasledujúceho popisu, sadosiahnu zatváracím závesom dverí podľa nároku 1.0019 Zatvárací záves dverí obsahuje pevný prvok, ktorý sa dá pripevniť kjednému členu dvojice tvorený dvermi a stacionárnou konštrukciou, ktorá dvere nesie, a pohyblivý prvok, ktorý sa dá pripevniť k druhému členu dvojice tvorený dvermi a stacionárnou konštrukciou.0020 Pohyblivý prvok je rotačne spojený s pevným prvkom pre otáčanie okolo prvej pozdĺžnej osi, ktorá môže byt v podstate Vertikálna, medzi otvorenou polohou dverí a zatvorenou polohou dveri.0021 Pohyblivý prvok alebo pevný prvok tvorí krabicové telo, ktoré môže vnútri obsahovat aspoň jednu pracovnú komoru. Druhý člen tejto dvojice, teda pevný prvok alebo pohyblivý prvok, tvorí čap, ktorý vymedzuje vyššie uvedenú0022 Zatvárací záves dverí účelne obsahuje zatváracie prostriedky, ktoré pôsobia na pohyblivý prvok, aby automaticky vrátil dvere do zatvorenej polohy0023 Zatvárací záves dverí ďalej obsahuje brzdiace prostriedky, ktorépôsobia na zatváracie prostriedky a fungujú proti ich pôsobeniu0024 Týmto spôsobom je možné ovládať otáčanie dverí pri ich pohybez otvorenej do zatvorenej polohy.0025 Zatváracie prostriedky obsahujú prvý vačkový prvok spolupracujúci s prvým piestovým prvkom, pohyblivým vnútri krabicového tela medzi prvou zatlačenou koncovou polohou, ktorá zodpovedá otvorenej polohe dverí, a prvou vysunutou koncovou polohou, ktorá zodpovedá zatvorenej polohe dverí.0026 Prvý piestový prvok sa pohybuje v krabicovom tele v prvom smere, ktorý je pozdlžny a v podstate kolmý na prvú pozdĺžnu os.0027 Brzdiace prostriedky účelne obsahujú druhý vačkový prvok spolupracujúci s druhým piestovým prvkom, pohyblivým vnútri krabicového tela medzi druhou zatlačenou koncovou polohou, ktorá zodpovedá zatvorenejpolohe dverí, a druhou vysunutou koncovou polohou, ktorá zodpovedá0028 Druhý piestový prvok sa pohybuje vnútri krabicového tela v druhomsmere, ktorý je pozdĺžny a v podstate kolmý na prvú pozdĺžnu os.0029 Oba smery pohybu prvého a druhého piestového prvku sú navzájom0030 PNý a druhý vačkový prvok sú neoddeliteľnou súčasťou čapu. Vďaka tomu sa spolu sním otáčajú okolo prvej pozdĺžnej osi vzhladom ku krabicovému telu.0031 Čap, teda prvý a druhý vačkový prvok, je vložený medzi prvým a0032 Vďaka týmto znakom je zatvárací záves dverí veľmi kompaktný aúčinný a bude vzbudzovať príjemný estetický dojem.0033 Vďaka týmto znakom má zatvárací záves dverí tiež minimálny počet súčiastok, čo je výhodné z hladiska zachovania malých rozmerov zatvárača dverí.0034 Vo výhodnom, avšak nie jedinom možnom uskutočnení môžu byť prvý a druhý piestový prvok vzájomne protiIahIé vzhľadom k čapu, alebo, čo je to isté, vzhľadom k prvej pozdĺžnej osi.0035 Presnejšie povedané, prvý a druhý piestový prvok môžu byt vzájomne protiľahlé vzhľadom na rovinu, ktorá prechádza prvou pozdĺžnou osou a je kolmá na vyššie uvedený prvý a/alebo druhý smer pohybu prveho a0036 Zatváracie prostriedky a brzdiace prostriedky môžu byť svýhodou celkom uložené v jedinej pracovnej komore, umiestnené vnútri krabicového tela.0037 Prvý a druhý piestový prvok sú klzne pohyblivé v smere rovnakej druhej pozdĺžnej osi, ktorá je v podstate kolmá na prvú os. lnými slovami, prvý a druhý smer pohybu prvého a druhého piestového prvku leží na jedinej pozdĺžnej osi, t.j. na uvedenej druhej osi.

MPK / Značky

MPK: E05F 3/22, E05F 3/20, E05F 3/10

Značky: závěs, zatvárací, dveří, sklenených, predovšetkým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/32-e16426-zatvaraci-zaves-dveri-predovsetkym-sklenenych-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zatvárací záves dverí, predovšetkým sklenených dverí</a>

Podobne patenty