Zariadenie na čistenie odpadového vzduchu

Číslo patentu: E 1956

Dátum: 14.11.2002

Autori: Hummel Bertram, Bhatnagar Satpal, König Bernd, Rieder Erhard

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

zariadenie na čistenie odpadového vzduchuVynález sa týka zariadenia na tepelné a/alebo katalytické čistenie odpadového vzduchu obsahujúceho spaliteľné zložky, obsahujúce spaľovaciu komoru, najmenej dve nádrže obsahujúce tepelne akumulačné hmoty pretekané plynmi na ohrivanie čisteného odpadového vzduchu(surového plynu) pred jeho vstupom do spaľovacej komory alebo na vyhrievanie tepelne akumulačnej hmoty vyčisteným odpadovým vzduchom (čistým plynom) prichádzajúcim od spaľovacej komory, ďalej obsahujúci kanál surového plynu na privádzanie surového plynu k nádržiam a kanál čistého plynu na odvádzanie čistého plynu z nádrží, pričom každá nádrž obsahuje najmenej jeden vstupný otvor, ktorým vstupuje surový plyn z kanála surového plynu do nádrže,a najmenej jeden výstupný otvor, ktorým vystupuje čistý plyn 2 nádrže do kanála čistého plynu, a pričom vstupný otvor ústi do vstupnej komory usporiadanej medzi vstupnýmotvorom a tepelne akumulačnou hmotou nádrže.Takéto zariadenie na čistenie odpadového vzduchu jePri tomto a pri ďalších známých zariadeniach na čistenie odpadového vzduchu zhora uvedeného druhu -je vstupný otvor a Výstupný otvor každej tepelne akumulačnej nádrže orientovaný horizontálne a tepelne akumulačná hmota nádrže je pretekaná odpadovým vzduchom vo vertikálnom smere, takže plošné normály vstupného otvoru a výstupného otvoru sú orientované rovnobežne so strednýmsmerom prúdenia tepelne akumulačnou hmotou nádrže.Tým, že sú vstupný otvor a Výstupný otvor nádrže usporiadané vzájomne vedľa seba V rovine rozkladajúcej sa kolmo na stredný smer prúdenia tepelne akumulačnou hmotou nádrže, dochádza - najma V spodnej oblasti tepelne akumulačnej hmoty - k veľmi nerovnomernému rozloženiuprúdenia, takže tepelne akumulačná kapacita tepelneakumulačnej hmoty nie je optimálne využitá.W 0 98 /57049 A uverejňuje zariadenie so znakmi úvodnejvynález si kladie za úlohu navrhnúť zariadenie zhora uvedeného druhu, pri ktorom by bola tepelne akumulačnákapacita tepelne akumulačnej hmoty lepšie využitá.Táto úloha je vyriešená zariadením podľa nároku 1.Ak nie je vstupný otvor rovinný, rozumie sa podplošnou normálou vstupného otvoru stredná plošná normálaPod prierezom úseku vstupnej komory sa rozumie prierezbraný kolmo na stredný smer prúdenia tepelne akumulačnouTým, že pri zariadení podľa vynálezu nie je plošná normála vstupného otvoru orientovaná rovnobežne, ale naprieč na stredný smer prúdenia tepelne akumulačnou hmotou nádrže, je asymetria nábehu tepelne akumulačnej hmoty prostredníctvom privádzaného odpadového vzduchu zmenšená, čo vedie na zrovnomernenie prúdenia odpadového vzduchu tepelne akumulačnou hmotou a tým na zlepšené využitie teplosmennej hmoty a na zvýšenú účinnosť pri danej tlakovej strate alebo k zníženej tlakovej stráteNa ďalšie zrovnomernenie prúdenia tepelne akumulačnou hmotou prispieva, že sa vstupná komora smerom k tepelneRozšírenie prierezu vstupnej komory môže byťuskutočnené plynulo alebo stupñovito.Najmä sa môže príslušný úsek vstupnej komory rozširovať smerom k tepelne akumulačnej hmote strechovitoObzvlášť priaznivé je, keď je plošná normála najmenejjedného vstupného otvoru najmenej jednej nádržeorientovaná V podstate kolmo na stredný smer prúdeniatepelne akumulačnou hmotou nádrže.V zásade môže plošná normála vstupného otvoru zaujať každú ľubovoľnú orientáciu vzhľadom k vertikále, pokiaľ je orientovaná iba naprieč na stredný smer prúdeniatepelne akumulačnou hmotou príslušnej nádrže.Pri výhodnom uskutočnení zariadenia podľa vynálezu je navrhnuté, že plošná normála najmenej jedného vstupného otvoru najmenej jednej nádrže je orientovaná naprieč, sV tomto prípade je stredný smer prúdenia tepelne akumulačnou hmotou orientovaný s výhodou v podstatePri výhodnom vytvorení zariadenia podľa vynálezu je ďalej navrhnuté, že plošná normála najmenej jedného výstupného otvoru najmenej jednej nádrže je orientovanánaprieč na stredný smer prúdenia tepelne akumulačnouS výhodou je navrhnuté, že plošná normála najmenej jedného výstupného otvoru najmenej jednej nádrže je orientovaná V podstate kolmo na stredný smer prúdeniatepelne akumulačnou hmotou nádrže.V zásade môže plošná normála výstupného otvoru zaujať každú ľubovoľnú orientáciu vzhľadom k vertikále, pokiaľ je orientovaná iba naprieč na stredný smer prúdeniatepelne akumulačnou hmotou príslušnej nádrže.

MPK / Značky

MPK: F23G 7/06

Značky: čistenie, odpadového, vzduchu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e1956-zariadenie-na-cistenie-odpadoveho-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na čistenie odpadového vzduchu</a>

Podobne patenty