Topická kompozícia na použitie na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceou

Číslo patentu: E 19385

Dátum: 26.05.2004

Autori: Dejovin Jack, Rossi Thomas

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Topická kompozícia na použitie na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceouOdkaz na súvisiacu prihlášku vynálezuTáto patentová prihláška uplatňuje nárok na prioritu pred prihláškou vynálezu USA č.10/853,585, podanej 25. mája 2004 a na základe prihlášky vynálezu USA č. 60/473611, podanej 27. mája 2003.Predmetný vynález sa týka kompozície na použitie v spôsoboch topickej liečby sčervenania spôsobeného rosaceou. Zlúčeniny podľa tohto vynálezu sú zvlášť vhodné na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceou.Mnoho ľudí je postihnutých zápalovými ochoreniami kože spôsobujúcimi nevzhľadné a bolestivé vyrážky, akné, stále sčervenanie ciev a vyrážky podobné akné, ako sú škvrny,hrčky, a vriedky, ktoré môžu mokvať alebo vytvárať chrasty. Zápalové ochorenia kože často spôsobujú intenzívny psychosociálny stres. Rosacea je bežné zápalové ochorenie kože, postihujúce v Spojených štátoch 10 miliónov ľudí. Rosacea všeobecne zasahuje tvár, nos, bradu a čelo, a typický vek výskytu je 30 až 60 rokov. Pozri napríklad Zuber T.J., Rosacea Beyond First Blush 32 HOSP. PRACT. 188-189 (1997) THE MERCK MANUAL 813-814 (Keryn A.G. Lane a kol., editori, 17. vyd., 2001). Mnoho ľudí s rosaceou v počiatočnom štádiu sa nesprávne domnieva, že trpí akné dospelých osôb,nadmerným opálením alebo pôsobením vetra, alebo že ide o bežné účinky starnutia.Rosacea vzniká postupne, začína ako časté červenanie a časté podráždenie pokožky tváre. Pokročilejšia rosacea sa prejavuje ako vaskulárne štádium, pri ktorom u chorých stále častejšie dochádza k silnému erytému (abnormálne sčervenanie kože) a k telangiektázii (viditeľné červené línie v dôsledku abnormálnej dilatácie kapilárnych ciev a ar teriol). Môžu vznikať uhrovité vyrážky, ktoré môžu byt pevné (nazývané pupence alebohrčky) alebo môžu obsahovať hnis (vriedky). Tieto vyrážky často vyzerajú podobne ako akné, ale normálne nie sú prítomné pupienky s bielymi vrchmi alebo uhry (bežné symptómy akné). Pre neskoršie štádium rosacey je charakteristická rinofyma (zväčšenie nosa). Ak nieje rosacea liečená, môže postupovať až k nevratnému zohyzdeniu. Príznaky rosacey sú často zhoršované pôsobením slnečného žiarenia, zmenami alebo extrémami teploty, vetrom a konzumáciou niektorých potravín, ako sú korenené pokrmy, kofeín a alkohol.Presná patogenéza rosacey nie je známa, ale príslušný patologický proces je dobre opísaný. Napríklad erytém spojený s rosaceou je spôsobený rozšírením povrchových ciev tváre. Zuber T.J., Rosacea Beyond First Blush 32 HOSP. PRAT. 188-189 (1997). Postup vedúci k vyliečeniu rosacey nie je známy. Bežné liečebné postupy, zamerané na potlačenie sčervenania, zápalu a kožných erupcií majú u mnohých chorých obmedzenú účinnosť a všeobecne môžu byť používané len počas obmedzenej doby. Štandardná liečba zahŕňa vylúčenie podnetov vyvolávajúcich ochorenie,- ako je vystavenie vplyvu slnečného žiarenia, vystavenie vplyvu vetra, konzumácie alkoholu, korenených jedál a dráždivých prípravkov na čistenie pokožky, pleťových vôd a kozmetických prípravkov. Najvýznamnejšími liečebnými prostriedkami sú tradične antibiotika. Dlhodobou liečbou(5 až 8 týždňov alebo viac) pomocou perorálnych antibiotík, ako je tetracyklín, minocykIín, doxycyklín alebo klaritromycín, môže byť dosiahnuté potlačenie vyrážky. Alternatívna perorálna liečba zahŕňa liečbu liekmi s vitamínom A, ako je izoretinoín a antifugálnymi Iiečivami. Tieto perorálne liečivá majú bohužiaľ často vedľajšie účinky a mnoho ľudí má na ňu obmedzenú toleranciu. Dostupná je topická liečba, ako je topická aplikácia antibiotík a antifugálnych prípravkov (ako metronidazol) alebo steroidov, má však tiež obmedzenú účinnosť a nemôžu jej pomocou byt Iiečené všetky symptómy. Napríklad izoretinoín má vážne teratogénne vedľajšie účinky a choré ženy v plodnom veku musia užívat účinnú antikoncepciu alebo liečenie nepodstúpiť. Dostupná je topická Iiečba zahŕňajúca topicky aplikovaný metronidazol, topicky aplikované steroidy, topicky aplikovanú kyselinu azelaínovú, topicky aplikovanú kyselinu rentinovú alebo retinaldehyd a topické prípravky svitamínom C, táto liečba však má obmedzenú účinnost a nie je možno jej pomocou liečiť všetky symptómy. Ak sú iné liečebné postupy neúčinné, môže byť ako posledná možnost predpísaná Chirurgická liečba, ako je odstránenie ciev lase rom. U chorého s hyperplaziou nosu môže zmenšenie nosu pomocou chirurgického zákroku zlepšiť vzhľad tohto chorého, nelieči však samotné ochorenie. Pre niektoré symptómy rosacey sa u niektorých chorých ukázala byť do istej miery účinnou fotodermálna liečba. Existuje teda stála potreba topických prípravkov na liečbu rosacey a jej symptómov.Na liečenie radu chorobných stavov vrátane vysokého krvného tlaku, zlyhanie srdca v dôsledku prekrvenia, stenokardie, kŕčovitosti, glaukómu, hnačke a na potlačenie syndrómov prerušenia užívania opiátov boli použité agonisty org-adrenoceptorov (J.P. Heible and R.R. Ruffolo Therapeutic Application of Agents Interacting with o-Adrenoceptors,str. 180-206 v Progress in Basic and Clinical Pharmacology, zv. 8, P. Lomax and E.S. Vesell Ed., Karger, 1991). Agonisty adrenoceptorov ako je klonidin sú primárne užívané perorálne, je však známa i aplikácia pomocou prípravku s náplasťou. Cieľom existujúcich prípravkov je podat chorému systémovú vnútornú dávku zlúčeniny. Je známe, že ug-agonisty ovplyvňujú vazokonštrikciu vo vnútorných i periférnych orgánoch chorého. Zvlášť o niektorých agonistoch org-adrenoceptorov je známe, že spôsobujú väzokonštrikciu periférnych arteriol, ktorá je reakciou na chlad alebo tlak. M Rad patentov opisuje použitie brimonidínu na liečbu oftalmických chorobných stavov a ochorenia očí. V kanadskom patente č. CA 2326690 je opísané použitie topických oftalmických prípravkov určených výhradne na použitie v očiach na liečbu ochorení očí. V tomto kanadskom patente sú spomínané problémy s oftalmickými prípravkami používanými topicky (v oku), perorálne alebo parenterálne a ich systémové účinky vrátane niektorých z nich, ktoré sú vážne a obmedzujú ich použitie. Tieto systémové účinky zahŕňajú kardiopulmonárne účinky B-blokátorov, ako je timolol suchost v ústach, sčervenanie, horúčku, tachykardiu, retenciu moču, kŕče a dráždivosť spôsobovanú atropínom vysoký kNný tlak spôsobovaný fenyleprínom zvýšenú tvorbu slin, nevoľnosť, zvracanie, hnačku, žalúdočné kŕče, bronchiálnu sekréciu, bronchiálne konštrikcie, astmu, bradycardiu a parestéziu spôsobované miotikami hypotenziu spôsobovanú klonidinom a suchosť v ústach, únavu a ospalost spôsobované apraklonidínom a brimonidínom. Publikácia autorov Guarrera M. a kol., Flushing in Rosacea Possible Mechanism, Archives of Dermatological Research, zv. 272, č. 3/04, 1982, str. 311-316, opisuje perorálnu aplikáciu klonidínu na účel potlačenia sčervenania u chorých postihnutých erytro 4génnou rosaceou. Článok Rebora A., The management if rosacea American Journal of Clinical Dermatology, zv. 3, 2002, str. 489-496, opisuje použitie klonidínu na liečbu sčervenania v súvislosti s rosaceou.Dobrý transdermálny prienik vazokoštriktívnych látok ako efedrin a nafazolín a ich potenciálna topická aplikácia sú opísané v zdroji S. E. et al., Pharm. Research, 2003, zv.,20, č. 2, strany 270-274. Topické použitie nafazolínu ako vazokonštriktívnej látky pri zmenšovaní rozsahu sčervenania u pacientov s konjuktivitídou je opísané v Dockhorn R. J. et al., Current Eye Research, 1994, zv. 13, č. 5, strany 319-324. Žiadny z týchto dokumentov neopisuje akékoľvek topické použitie nafazolínu na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceou.Neexistuje kompozícia obsahujúca agonisty dg-adrenoceptorov, ktorá môže dodať chorému dávku tohto agonistu zlepšujúcu symptómy rosacey, pričom by nespôsobovala systémové vedľajšie účinky. Tiež neexistuje kompozícia na topickú aplikáciu na koži obsahujúcu agonisty az-adrenoceptorov, ktorá môže dodať na koži chorého dávku tohto agonistu, zlepšujúce symptómy rosacey, pričom by nespôsobovala systémové vedľajšie účinky.Tento vynález poskytuje kompozície a topické prípravky na aplikáciu na kožu na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceou podľa nárokov 1 a 3. Zlúčeniny, ktoré sú základom kompozícii podľa tohto vynálezu, sú agonisty oz-adrenoreceptorov spôsobujúce vazokonštrikciu periférnych ciev a tým zlepšujúce sčervenanie vyvolávané rosaceou. Tieto zlúčeniny sú na koži uvolňované v kompozícii na topickú aplikáciu, ktorá zaisťuje, že sú účinné v koži chorého, ale neprenikajú do kože v množstve dostačujúcom na to, aby vyvolali vážne systémové vedľajšie účinky.Zlúčenina, ktorá je základom kompozícii podľa tohto vynálezu, je znázornená nižšie

MPK / Značky

MPK: A61P 17/10, A61P 17/00, A61K 31/137, A61K 45/06, A61K 31/498, A61K 31/4174, A61K 31/4164

Značky: topická, liečbu, rosaceou, použitie, sčervenania, spôsobeného, kompozícia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/31-e19385-topicka-kompozicia-na-pouzitie-na-liecbu-scervenania-sposobeneho-rosaceou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Topická kompozícia na použitie na liečbu sčervenania spôsobeného rosaceou</a>

Podobne patenty